ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrasse

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrasse-, *terrasse*
Possible hiragana form: てっらっせ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียง[n.] (chalīeng) EN: veranda = verandah ; balcony   FR: véranda [f] ; balcon [m] ; terrasse [f]
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck   FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: terrace ; veranda ; verandah ; balcony ; corridor ; open passage ; passageway ; porch ; portico   FR: terrasse [f] ; balcon [m] ; véranda [f] ; corridor [m] ; galerie [f] ; porche [m]
สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า[n. exp.] (sawāinām bon dātfā) EN: rooftop pool   FR: piscine sur terrasse [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Terrasse(n) |die, pl. Terrassen| ลานหน้าบ้าน, ลานหลังบ้าน, เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่ติดกับพื้นดิน(ไม่จำเป็นต้องมีรั้วกั้นเป็นขอบ) เช่น Im Urlaub haben wir uns auf der Terrasse im Hotel getroffen und zusammen gefrühstückt. เราเจอกันช่วงหยุดพักร้อนที่เฉลียงของโรงแรม และทานอาหารเช้าด้วยกัน , See also: Related: Balkon

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Terrassentür {f}French window [Add to Longdo]
Terrasse {f} | Terrassen {pl}terrace | terraces [Add to Longdo]
Terrassenfeldbau {f}terrace cultivation [Add to Longdo]
Terrassenhaus {n}stepped building [Add to Longdo]
terrassenförmig {adj}terraced [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
段々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrasse
   v 1: provide (a house) with a terrace; "We terrassed the country
      house" [syn: {terrace}, {terrasse}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 terrasse /tɛʀas/ 
  terrace

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Terrasse /tɛrasə/ 
  terrace

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 terrasse
  terrace

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top