ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กลเม็ด-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กลเม็ด, *กลเม็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ด[N] trick, See also: tip, tactic, stratagem, artful, subterfuge, artifice, Syn. กลวิธี, ลูกเล่น, วิธีแยบคาย, Example: ในการแข่งขันเทนนิสคราวนี้นักกีฬาไทยใช้กลเม็ดทุกอย่างเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Entirely different. Now, Chinese mah jong very tricky.ไม่เหมือนกันเลย ไพ่นกกระจอกจีนเรามีกลเม็ดมากมาย The Joy Luck Club (1993)
Stay where you are. Five more minutes will do the trick.อยู่ตรงที่ที่อยู่นี่แหละ ให้เวลาอีกห้านาทีเป็นกลเม็ดน่ะ Episode #1.6 (1995)
Oh, you-all want to know my strategy.อยากรู้กลเม็ดของผมหรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
A little finesse, catch him off guard, have him think I'm someone else.กลเม็ดเด็ดพรายเล็ก ๆ น้อย ๆ จับเขาออกยามได้เขาคิดว่าฉันมีคนอื่น Showtime (2002)
Improvisation is a parlor trick. Anyone can do it.เป็นกลเม็ดเอาใจแขก นะใครๆก็ทำได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I'll teach her some nice tricks for you.ฉันจะสอนกลเม็ดเด็ดพรายให้เธอแทนนาย Four Brothers (2005)
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว Smiles of a Summer Night (2007)
I want a rewrite on the "Five Ways to Fake lt."ฉันอยากให้เขียนเรื่อง "5กลเม็ดวิธีแกล้งเสร็จ"ใหม่ Grin and Bear It (2007)
That's a neat trick, considering I was asleep.เป็นกลเม็ดที่เด็ดมาก ทั้งที่ความจริงผมหลับอยู่ Dex, Lies, and Videotape (2007)
You get me to teach you a few kitchen tricks to dazzle the boss and then you blow past me?นายหลอกให้ฉันสอนกลเม็ดในครัว 2-3 อย่าง จะได้ไปเลียเจ้านาย แล้วล้ำหน้าฉัน Ratatouille (2007)
The trick is figuring out how to be on the winning side.กลเม็ดก็คือหาทางอย่างไรเพื่อให้ได้ไปอยู่ข้างชนะ Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice   FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finesse[N] ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
gambit[N] กลเม็ด, See also: อุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, bluff, artifice
game[N] กลเม็ด, See also: กลวิธี, กล, Syn. strategy, plan, plot, tactics

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top