Search result for

ห้อย

(66 entries)
(0.2718 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้อย-, *ห้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้อย[V] hang, See also: suspend, Syn. แขวน, Example: ชาวมอญมักจะห้อยผลมะพร้าวไว้ที่ข้างเรือนทางทิศใต้, Thai definition: แขวนติดอยู่, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่
ห้อยโหน[V] swing, Example: ฝูงลิงต่างห้อยโหนกันไปตามกิ่งไม้ใหญ่, Thai definition: อาการที่เกาะราวหรือห่วง แล้วโยนตัวไปมา
ห้อยโหน[V] swing and hang, Example: ฝูงลิงต่างห้อยโหนกันไปตามกิ่งไม้ใหญ่, Thai definition: อาการที่เกาะราวหรือห่วง แล้วโยนตัวไปมา
ห้อยท้าย[V] attach, Syn. ต่อท้าย, แนบท้าย, Example: บรรณาธิการเปลี่ยนรูปแบบชื่อหนังสือใหม่ โดยใส่เลขตัวเล็กๆ ห้อยท้ายไว้ด้วย เพื่อบอกยุคสมัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้อยก. แขวนติดอยู่ เช่น ห้อยอุบะ, ปล่อยหรือหย่อนให้แขวนติดอยู่ เช่น นั่งห้อยเท้า.
ห้อยท้ายก. ต่อท้าย.
ห้อยโหนก. อาการที่เกาะราวหรือห่วงเป็นต้น แล้วโยนตัวไปมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pendulous; cernuousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cernuous; pendulousห้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what kept you sealed up in that God forsaken rock.นี่คือสิ่งที่ผนึกพวกแก่ให้อยู่ในหินน่ะซิ Dead Space: Downfall (2008)
Help you keep him in line.ช่วยคุณควบคุมเขาให้อยู่ในกรอบ Adverse Events (2008)
And this isn't just a pretext to pressure me into staying?และนี่ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะกดดันฉันให้อยู่ต่อ Dying Changes Everything (2008)
- How is that hanging?- วิธีที่ห้อยGas Pills (2008)
- it's not hanging it's dragging\ N การ-จะไม่ห้อย เป็นลาก Gas Pills (2008)
- Broadside could do that.- Broadside คอยระวังให้อยู่แล้ว Shadow of Malevolence (2008)
I'll tell you what I'll give you a merciful deathข้าจะบอกอะไรให้อย่างนะ ข้าจะให้เจ้าตายอย่างไม่ทรมาน Cloak of Darkness (2008)
Wear it in front of your husband and he'll be all over you like a mad dogเพียงแค่เจ้าห้อยติดตัวไว้ สามีเจ้าจะหลงจนโงหัวไม่ขึ้น Portrait of a Beauty (2008)
I kept wiping them but they wouldn't stopข้าพยายามปลอบโยน แต่เขาก็ยังคงร่ำไห้อยู่มิวาย Portrait of a Beauty (2008)
Do you think I'd leave that to chance?คุณคิดหรือว่าผมจะปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับความบังเอิญ? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
So these guys had to hang all day long sideways 10 feet in the air.แล้ว พวกเขาก็ต้องห้อยอยู่อย่างนั้นทั้งวัน ท่าตะแคง สูง 10 ฟุตจากพื้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I cried my heart out over there.เมื่อครู่นี้ ฉันร้องไห้อย่างกับคนบ้าอยู่ตรงนั้น Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อย[v.] (høi) EN: hang ; suspend   FR: pendre ; suspendre
ห้อยท้าย[v.] (høithāi) EN: attach   
ห้อยพระ[n. exp.] (høi phra) FR: pendentif de bouddha [m]
ห้อยอยู่[adj.] (høi yū) FR: pendu ; suspendu
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu

English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
feather(n) ถ้าพูดถึงขนของสุนัข จะหมายถึงแผงขนที่ห้อยลงมาจากส่วนหลังของขาทั้งสี่ และใต้ลำตัว ลักษณะคล้ายชายครุย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bag[VT] ห้อย, See also: แขวน
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle around[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle before[PHRV] แกว่งเล่นอยู่ข้างหน้า, See also: ห้อยไว้ข้างหน้า
dangle from[PHRV] แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about
dangle[VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle[VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
depend[VI] แขวน, See also: ห้อย, ห้อยลงมา, Syn. hang down
drape[VT] แขวน, See also: ห้อย, ประดับ, ใช้ผ้าตกแต่ง, Syn. dress, robe, hang, festoon, Ant. bare, denude undress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced,circumstancing,circumstances} n. สถานการณ์,กรณี,สภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วิธีการ,โอกาส,สภาพแวดล้อม,รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ,ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
cold lightn. แสงเย็น (เช่น แสงจากหิ่งห้อย)
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
control keyแป้นควบคุมเป็นแป้นพิเศษแป้นหนึ่ง โดยปกติ จะมีตัวย่อ Ctrl ไว้ให้อยู่ บนแป้น เป็นแป้นที่ต้องใช้พร้อมแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็น คำสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้ เช่น ในระบบวินโดว์ การกดแป้นCTRL+S จะใช้แทนคำสั่ง save ได้ แป้น CTRL นี้ โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ ^ แทน เช่น ^S คือกดแป้น CTRL+S

English-Thai: Nontri Dictionary
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
festoon(vt) ห้อยเป็นระย้า,ตกแต่งด้วยระย้า
firefly(n) หิ่งห้อย
flag(vi) อ่อนแอลง,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,ช้าลง,ห้อย
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ

German-Thai: Longdo Dictionary
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaute| ปรับปรุงให้อยู่ได้ เช่น das Dach ausbauen
unterordnen(vt) |unterordnete, hat untergeordnet| ทำให้เป็นรอง, ทำให้อยู่ในลำดับรอง เช่น Welche Zahnpasta die beste ist, spielt zunächst nur eine untergeordnete Rolle.
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
Ampel(n) |die, pl. Ampeln| กระถางต้นไม้ที่ใช้แขวนห้อย
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว
einnehmen(vi vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก
Zunge heraushängen lassen(jargon) (สุนัข)ห้อยลิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top