ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นวยนาด

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นวยนาด-, *นวยนาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวยนาด[V] stroll, See also: strut, serape lightly, ramble, saunter, gallivant, Syn. เดินทอดน่อง, เยื้องกราย, กรีดกราย, Example: อย่ามัวนวยนาดเลย รีบๆ เดินหน่อยซีเดี๋ยวไม่ทันรถ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นวยนาดก. เยื้องกราย, กรีดกราย
นวยนาดชื่อเพลงไทย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then she strutted on out the door, and that's the last time I ever saw her.จกานั้นก็เดินนวยนาดออกไป และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมพบเธอ The Blue Butterfly (2012)
A handsome Korean billionaire didn't waltz in here and he didn't sweep you off your feet.เศรษฐีเกาหลีสุดหล่อ ไม่ได้นวยนาดเข้ามาในนี้ และไม่ได้อุ้มลูกขึ้นในอ้อมแขน Episode #1.1 (2016)

English-Thai: Nontri Dictionary
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top