ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put on airs

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put on airs-, *put on airs*, put on air
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put on airs(phrv) วางโต, See also: อวดอ้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put on airsHe put on airs in her presence.
put on airsI don't like girls who put on airs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเบ่ง(v) put on airs, See also: swagger, be snobbish, be stuck-up, act big, be pretentious, Syn. วางท่า, จองหอง, ยโสโอหัง, วางก้าม, Example: เขาทำเบ่งแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะกลัว, Thai Definition: วางท่าอวดอำนาจ
วางฟอร์ม(v) put on airs, See also: swagger, put on an affected pose, assume affectedly, Syn. วางท่า, Example: คนไทยนั้นจะมูมมามด้วยความหิวโหยอย่างไรก็ทำได้ แต่ต่อหน้าคนอื่นต้องวางฟอร์มไว้ก่อน, Thai Definition: กำหนดท่าทางให้ภูมิฐาน
วางท่า(v) put on airs, See also: put on an affected pose, assume affectedly, Syn. ไว้ยศ, Example: เขากล้าวางท่าแบบนี้เพราะถือว่ามีพรรคพวกหนุนหลัง, Thai Definition: ทำกิริยาว่าเหนือกว่าผู้อื่น
วางก้าม(v) put on airs, See also: swagger, show off, act in a boastful way, Syn. วางโต, Example: นักเรียนไทยมักเจอแต่พวกผู้ใหญ่ที่ชอบวางก้าม ทำท่าสั่งสอนอย่างแต่ทำจริงๆ อีกอย่าง, Thai Definition: ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
เก๊ก(v) put on airs, See also: be pretentious, be stuck-up, Syn. วางท่า, วางมาด, Example: นักร้องวงนี้เก็กทุกคน ไม่รู้ว่าจะเก็กทำไม หล่อก็ไม่หล่อ ร้องเพลงก็ไม่เพราะ, Notes: (จีน), (ปาก)
ปั้นยศ(v) put on airs, Syn. วางอำนาจ, Example: หัวหน้าคนนี้ไม่มีลูกน้องเข้าหาเพราะปั้นยศเสียเหลือเกิน, Thai Definition: ทำกิริยาปั้นปึ่งอย่างไว้ตัว, ทำเจ้ายศเจ้าอย่าง
เต๊ะ(v) put on airs, See also: be arrogant, Syn. วางท่า, วางมาด, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก, Example: ชายผู้นั้นเต๊ะยังกับว่าเขาเป็นเจ้าของร้าน, Thai Definition: แสดงท่าผึ่งผาย เพราะคิดว่าตนมีฐานะสูงกว่าผู้อื่น, Notes: (ปาก)
เต๊ะจุ๊ย(adv) put on airs, See also: be pretentious, be stuck-up, give oneself airs, Syn. เต๊ะ, วางท่า, เต๊ะท่า, Example: พวกจิ๊กโก๋ยืนเต๊ะจุ๊ยแซวสาวๆ อยู่หน้าปากซอย, Thai Definition: แสดงท่าทางผึ่งผาย เพราะคิดว่าตนมีฐานะสูงกว่าผู้อื่น, Notes: (จีน)
เต๊ะท่า(v) put on airs, See also: swagger, Syn. เต๊ะจุ๊ย, วางท่า, Example: ตำรวจหนุ่มเต๊ะท่าอยู่บนสะพาน มองสาวๆ เดินผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊ก[kek] (v) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up
ไว้ท่า[wai thā] (v, exp) EN: act dignified ; put on airs ; act big
วางก้าม[wāngkām] (v) EN: put on airs ; swagger  FR: se conduire de façon arrogante
วางท่า[wāngthā] (v) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose  FR: frimer ; prendre de grands airs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆架子[bǎi jià zǐ, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚˋ ㄗˇ,    /   ] put on airs; assume great airs #73,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
振る[ぶる, buru] (suf, v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important #18,866 [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]
気取る(P);気どる[きどる, kidoru] (v5r, vt) to affect; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
気色立つ[けしきだつ, keshikidatsu] (v5t) (1) to show signs of; (2) to show one's feelings or emotions in one's facial expression or behavior; (3) to put on airs; (4) to be become animated with voices and noise [Add to Longdo]
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp, v5r) to be pretentious; to put on airs [Add to Longdo]
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s, vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
体裁振る[ていさいぶる, teisaiburu] (v5r, vi) to put on airs [Add to Longdo]
勿体ぶる;勿体振る[もったいぶる, mottaiburu] (v5r, vi) to put on airs; to assume importance [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top