ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stoop

S T UW1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoop-, *stoop*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stoop(vi) ก้มตัวลง, See also: ก้มลง, โค้งตัว, Syn. bend, bow
stoop(vt) ก้มตัวลง, See also: ก้มลง, โค้งตัว, Syn. bend, bow
stoop(vi) ถ่อมตัว, See also: ลดตัว, Syn. condescend, deign
stoop(vi) บินโฉบลง, See also: บินถลาลง, Syn. swoop down, pounce
stoop(vt) ยอมให้, See also: ยอมแพ้, ยอม
stoop(n) การก้มตัวลง, See also: การโค้งตัวลง, Syn. bend, slouch
stoop(n) การบินโฉบลงของนก, Syn. swoop
stoop(n) ระเบียงเล็กๆ, See also: เฉลียงเล็กๆ, Syn. porch, veranda
stoop(n) อ่างน้ำมนต์, Syn. stoup
stoop to(phrv) ก้มไปหา, See also: โค้งตัวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stoop(สทูพ) vi., vt., n. (การ) ก้ม, ก้มลง, โค้ง, โก้งโค้ง, ห่อตัว, ยืนย่อตัว, ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง, โฉบลง, ลดลง, ยอม, ยินยอม, ท่าก้ม, ท่าโค้งลง, การถ่อมตัว, การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod, bend, kneel, bow

English-Thai: Nontri Dictionary
stoop(n) การโค้งลง, การก้มลง, การถ่อมตัว, การถลาลง, การโฉบลง
stoop(vi) โค้งลง, ก้มลง, ถ่อมตัว, ถลาลง, ลดลง, โฉบลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stoop down a bitย่อตัวลงหน่อย Sweet Sex and Love (2003)
But there are some things you shouldn't stoop to.แต่แกก็มีอย่างอื่นที่ทำได้ ทำไมไม่เลิกซะที Super Rookie (2005)
I would regard it as a mark of extreme favour if you would stoop to honour me with this next dance.ผมยินดีที่ได้ไมตรีจิตอันล้นเหลือนี้ Becoming Jane (2007)
Harris is there in the six-yard area doing what he does best, and stoops to conquer.แฮริสรออยู่ในเขต 6 หลา เขาทำสิ่งที่เขาต้องทำ และทำได้ดีทีเดียวครับ Goal II: Living the Dream (2007)
No, stop. We will not stoop to her level.ไม่ หยุดนะ เราจะไม่ลดไปไปอยู่ระดับเดียวกับเธอเด็ดขาด Epic Movie (2007)
You'd stoop that low to desecrate her burial site.You'd stoop that low to desecrate her burial site. Wrecking Crew (2008)
Even you wouldn't stoop that low.แม้เธอจะไม่ยอมลงมาต่ำขนาดนั้น Chuck in Real Life (2008)
Don't stoop to her level. You're better than that.อย่าเอาเราไปเทียบกับเธอเลยน่า คุณดีกว่านั้น A Little Night Music (2010)
I always knew you were lazy, but I didn't realize that you would stoop to such pathetic lies!ฉันรู้มาตลอดว่าเธอเป็นคนขี้เกียจ แต่ไม่เคยคิดเลย ว่าเธอจะเป็นจอมโกหกที่น่าสมเพชแบบนี้! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
I didn't think you would stoop to such crude manipulation.ฉันไม่คิดว่าคุณจะยอมก้มหัวให้กับการจัดการอย่างลวกๆ Red Sky at Night (2010)
They stoop to treachery and now must pay for it.พวกเขา ศิโรราบยอมทรยศ และถึงเวลาต้องชดใช้แล้ว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I didn't realize times were so hard in this city that a Light Fae police detective and an undeclared Succubus had to stoop to delivering messages for a retired King.ผมไม่รู้ว่ามันยากในเมืองลำบาก ขนาดที่นักสืบเฟสว่าง กับซัคคิวบัสไร้พวกต้องมา Death Didn't Become Him (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoopI had to stoop to go into the room.
stoopMy Grandma stooped down and picked up a needle and thread.
stoopShe put her knitting aside and stoop up.
stoopShe stooped to pick up a pebble.
stoopShe was stooping to take something out of the oven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดตัวลงมา(v) lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai Definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
ก้มตัว(v) bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มลง, โน้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ช้างก้มตัวลงเพื่อรับนายของมัน, Thai Definition: โค้งตัวลง
ก้มลง(v) bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กสาวก้มลงเก็บไข่ที่ตกอยู่บนพื้นใส่กะละมังใบเล็กๆ, Thai Definition: โค้งตัวลง
ค้อมตัว(v) bend, See also: stoop down, bow, Example: สารถียิ้มให้ก่อนปล่อยมือซ้ายขึ้นกระชับปีกหมวกกระดกก้นขึ้นจากอานค้อมตัวไปข้างหน้าแข้งขาปั่นขึ้นลงอย่างรีบเร่ง, Thai Definition: น้อมตัวลง, ก้มตัวลง
ยอบ(v) stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
ยอบ(v) stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
โน้มตัว(v) bend down, See also: stoop, crook, curve, Syn. น้อมตัว, ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เราให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วยืดแขนออกช้าๆ, Thai Definition: ค้อมตัวต่ำลง
ก้ม(v) bend down, See also: stoop, bow, bend over, Syn. น้อม, โค้ง, โน้ม, Example: หลานๆ ก้มลงกราบคุณย่าแทบเท้า, Thai Definition: ทำให้ต่ำลงโดยอาการนอบน้อม (ใช้เฉพาะหัว หน้า และหลัง) เช่น ก้มหัว ก้มหน้า ก้มหลัง
การย่อ(n) stoop, See also: crouch, Syn. การย่อตัว, Example: เธอฝึกการย่อตัวถวายความเคารพ เนื่องจากต้องเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสัปดาห์หน้า, Thai Definition: การทำให้ต่ำ เช่น การย่อตัว
โก้งโค้ง(v) stoop, See also: bend down, Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว, Example: ฉันกำลังโก้งโค้งตัวงออยู่กลางแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินย่อตัว[doēn yø tūa] (v, exp) EN: walk stoopingly  FR: marcher le dos courbé
โค้ง[khōng] (v) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop  FR: courber ; arquer
ก้ม[kom] (v) EN: bend over ; bend down, ; stoop  FR: incliner ; baisser
ก้มลงหยิบของ[kom long yip khøng] (v, exp) EN: stoop down to pick sth.
ก้งโค้ง[kongkhōng] (v) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over
กงโก้[kongkō] (x) EN: bent ; stooped  FR: courbé ; voûté
ลดตัวลง[lot tūa long] (v, exp) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with  FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
ย่อ[yø] (v) EN: bend ; stoop ; drop ; round ; make something round  FR: se baisser ; se pencher ; se courber

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STOOP S T UW1 P
STOOPS S T UW1 P S
STOOPED S T UW1 P T
STOOPING S T UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stoop (v) stˈuːp (s t uu1 p)
stoops (v) stˈuːps (s t uu1 p s)
stooped (v) stˈuːpt (s t uu1 p t)
stooping (v) stˈuːpɪŋ (s t uu1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弯腰[wān yāo, ㄨㄢ ㄧㄠ, / ] stoop, #18,655 [Add to Longdo]
门廊[mén láng, ㄇㄣˊ ㄌㄤˊ, / ] stoop, #66,196 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海老腰[えびごし, ebigoshi] (n) stooped over [Add to Longdo]
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch [Add to Longdo]
屈める[かがめる;こごめる, kagameru ; kogomeru] (v1, vt) (uk) to stoop; to bend [Add to Longdo]
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse [Add to Longdo]
身をかがめる;身を屈める[みをかがめる, miwokagameru] (exp, v1) to stoop; to bend over [Add to Longdo]
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp, v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to [Add to Longdo]
二重腰[ふたえごし, futaegoshi] (n) bent back; stooping back [Add to Longdo]
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n, adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P) [Add to Longdo]
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s, vi, vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, v. i. [imp. & p. p. {Stooped}; p. pr. & vb. n.
   {Stooping}.] [OE. stoupen; akin to AS. st?pian, OD. stuypen,
   Icel. st[=u]pa, Sw. stupa to fall, to tilt. Cf 5th {Steep}.]
   1. To bend the upper part of the body downward and forward;
    to bend or lean forward; to incline forward in standing or
    walking; to assume habitually a bent position.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield; to submit; to bend, as by compulsion; to assume
    a position of humility or subjection.
    [1913 Webster]
 
       Mighty in her ships stood Carthage long, . . .
       Yet stooped to Rome, less wealthy, but more strong.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       These are arts, my prince,
       In which your Zama does not stoop to Rome.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To descend from rank or dignity; to condescend. "She
    stoops to conquer." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Where men of great wealth stoop to husbandry, it
       multiplieth riches exceedingly.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To come down as a hawk does on its prey; to pounce; to
    souse; to swoop.
    [1913 Webster]
 
       The bird of Jove, stooped from his aery tour,
       Two birds of gayest plume before him drove.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To sink when on the wing; to alight.
    [1913 Webster]
 
       And stoop with closing pinions from above. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Cowering low
       With blandishment, each bird stooped on his wing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lean; yield; submit; condescend; descend; cower;
     shrink.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n. [OE. stope, Icel. staup; akin to AS. ste['a]p,
   D. stoop, G. stauf, OHG. stouph.]
   A vessel of liquor; a flagon. [Written also {stoup}.]
   [1913 Webster]
 
      Fetch me a stoop of liquor.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n. [Cf. Icel. staup a knobby lump.]
   A post fixed in the earth. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n. [D. stoep.] (Arch.)
   Originally, a covered porch with seats, at a house door; the
   Dutch stoep as introduced by the Dutch into New York.
   Afterward, an out-of-door flight of stairs of from seven to
   fourteen steps, with platform and parapets, leading to an
   entrance door some distance above the street; the French
   perron. Hence, any porch, platform, entrance stairway, or
   small veranda, at a house door. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, v. t.
   1. To bend forward and downward; to bow down; as, to stoop
    the body. "Have stooped my neck." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to incline downward; to slant; as, to stoop a
    cask of liquor.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to submit; to prostrate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Many of those whose states so tempt thine ears
       Are stooped by death; and many left alive.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. To degrade. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n.
   1. The act of stooping, or bending the body forward;
    inclination forward; also, an habitual bend of the back
    and shoulders.
    [1913 Webster]
 
   2. Descent, as from dignity or superiority; condescension; an
    act or position of humiliation.
    [1913 Webster]
 
       Can any loyal subject see
       With patience such a stoop from sovereignty?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The fall of a bird on its prey; a swoop. --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stoop
   n 1: an inclination of the top half of the body forward and
      downward
   2: basin for holy water [syn: {stoup}, {stoop}]
   3: small porch or set of steps at the front entrance of a house
     [syn: {stoop}, {stoep}]
   v 1: bend one's back forward from the waist on down; "he
      crouched down"; "She bowed before the Queen"; "The young
      man stooped to pick up the girl's purse" [syn: {crouch},
      {stoop}, {bend}, {bow}]
   2: debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or
     dishonorable way; "I won't stoop to reading other people's
     mail" [syn: {condescend}, {stoop}, {lower oneself}]
   3: descend swiftly, as if on prey; "The eagle stooped on the
     mice in the field"
   4: sag, bend, bend over or down; "the rocks stooped down over
     the hiking path"
   5: carry oneself, often habitually, with head, shoulders, and
     upper back bent forward; "The old man was stooping but he
     could walk around without a cane"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top