ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stoop

S T UW1 P   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoop-, *stoop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stoop[VI] ก้มตัวลง, See also: ก้มลง, โค้งตัว, Syn. bend, bow
stoop[VT] ก้มตัวลง, See also: ก้มลง, โค้งตัว, Syn. bend, bow
stoop[VI] ถ่อมตัว, See also: ลดตัว, Syn. condescend, deign
stoop[VI] บินโฉบลง, See also: บินถลาลง, Syn. swoop down, pounce
stoop[VT] ยอมให้, See also: ยอมแพ้, ยอม
stoop[N] การก้มตัวลง, See also: การโค้งตัวลง, Syn. bend, slouch
stoop[N] การบินโฉบลงของนก, Syn. swoop
stoop[N] ระเบียงเล็กๆ, See also: เฉลียงเล็กๆ, Syn. porch, veranda
stoop[N] อ่างน้ำมนต์, Syn. stoup
stoop to[PHRV] ก้มไปหา, See also: โค้งตัวหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stoop(สทูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้ม,ก้มลง,โค้ง,โก้งโค้ง,ห่อตัว,ยืนย่อตัว,ถ่อมตัว, (เหยี่ยว) ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยินยอม,ท่าก้ม,ท่าโค้งลง,การถ่อมตัว,การโฉบลง., See also: stooper n. stoopingly adv., Syn. nod,bend,kneel,bow

English-Thai: Nontri Dictionary
stoop(n) การโค้งลง,การก้มลง,การถ่อมตัว,การถลาลง,การโฉบลง
stoop(vi) โค้งลง,ก้มลง,ถ่อมตัว,ถลาลง,ลดลง,โฉบลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see Captain Lilywhite standing on his stoop and jabbering away to anyone who will listen about the evils of a centralized fence.ข้าเห็นกัปตันเรือลิลลี่ไวท์ ยืนอยู่บนกราบเรือของเขา และส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวพูดน้ำไหลไฟดับ กับบทุกคนที่รับฟัง เรื่องความชั่วร้ายของการรวมอำนาจ มาศูนย์กลางผู้ซื้อขายของโจร IV. (2014)
I will not stoop to serve her kind.ฉันจะไม่ยอมถ่อมตัวลง ไปบริการคนชนชั้นนี้ The Replacements (2013)
Even the CIA wouldn't stoop that low.ซีไอเอเองก็ไม่น่าจะทำให้เกียรติของเขาตกต่ำเเบบนั้น Trojan Horse (2013)
I won't stoop to playing your silly games.ฉันจะไม่ลดตัวลงไปเล่นกับเกมส์งี่เง่าของคุณหรอก Red John's Rules (2013)
Don't stoop to his level.อย่าลดตัวไปยุ่งกับเขาเลย Into the Wild (2013)
Is that what you're willing to stoop to?นั่นคือสิ่งที่คุณจะทำเหรอ 2 Pi R (2013)
There's no blood on the front stoop or walk, either.ไม่มีเลือด ที่บันไดหน้าบ้านหรือทางเดิน Pilot (2012)
Andrew, I knew you were having financial troubles, but I never thought you'd stoop to this.แอนดริว ฉันรู้ว่าเธอมีปัญญาเรื่องเงินอยู่ แต่ไม่เคยคิดว่าเธอจะทำแบบนี้ Any Moment (2012)
We cannot stoop to her level.ไม่ว่าเธอจะเป็นใครหรือเธอทำอะไรมาบ้าง Broken (2012)
Do you really think I would stoop to such measures?คุณคิดจริงๆหรือว่าผมจะ สนใจเสียงวิจารณ์พวกนั้น Identity Crisis (2012)
Most of his time was spent on a stoop or in front of a TV.เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ระเบียงบ้าน หรือไม่ก็หน้าทีวี  ()
♪ Oh... ♪ No, you didn't have to stoop so low ♪#ไม่ เธอไม่จำเป็นต้องทำแย่ขนาดนี้ก็ได้# Big Brother (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoopI had to stoop to go into the room.
stoopMy Grandma stooped down and picked up a needle and thread.
stoopShe put her knitting aside and stoop up.
stoopShe stooped to pick up a pebble.
stoopShe was stooping to take something out of the oven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดตัวลงมา[V] lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
ก้มตัว[V] bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มลง, โน้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ช้างก้มตัวลงเพื่อรับนายของมัน, Thai definition: โค้งตัวลง
ก้มลง[V] bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กสาวก้มลงเก็บไข่ที่ตกอยู่บนพื้นใส่กะละมังใบเล็กๆ, Thai definition: โค้งตัวลง
ค้อมตัว[V] bend, See also: stoop down, bow, Example: สารถียิ้มให้ก่อนปล่อยมือซ้ายขึ้นกระชับปีกหมวกกระดกก้นขึ้นจากอานค้อมตัวไปข้างหน้าแข้งขาปั่นขึ้นลงอย่างรีบเร่ง, Thai definition: น้อมตัวลง, ก้มตัวลง
ยอบ[V] stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
ยอบ[V] stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
โน้มตัว[V] bend down, See also: stoop, crook, curve, Syn. น้อมตัว, ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เราให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วยืดแขนออกช้าๆ, Thai definition: ค้อมตัวต่ำลง
ก้ม[V] bend down, See also: stoop, bow, bend over, Syn. น้อม, โค้ง, โน้ม, Example: หลานๆ ก้มลงกราบคุณย่าแทบเท้า, Thai definition: ทำให้ต่ำลงโดยอาการนอบน้อม (ใช้เฉพาะหัว หน้า และหลัง) เช่น ก้มหัว ก้มหน้า ก้มหลัง
การย่อ[N] stoop, See also: crouch, Syn. การย่อตัว, Example: เธอฝึกการย่อตัวถวายความเคารพ เนื่องจากต้องเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสัปดาห์หน้า, Thai definition: การทำให้ต่ำ เช่น การย่อตัว
โก้งโค้ง[V] stoop, See also: bend down, Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว, Example: ฉันกำลังโก้งโค้งตัวงออยู่กลางแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินย่อตัว[v. exp.] (doēn yø tūa) EN: walk stoopingly   FR: marcher le dos courbé
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop   FR: courber ; arquer
ก้ม[v.] (kom) EN: bend over ; bend down, ; stoop   FR: incliner ; baisser
ก้มลงหยิบของ[v. exp.] (kom long yip khøng) EN: stoop down to pick sth.   
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over   
กงโก้[X] (kongkō) EN: bent ; stooped   FR: courbé ; voûté
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa long) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with   FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
ย่อ[v.] (yø) EN: bend ; stoop ; drop ; round ; make something round   FR: se baisser ; se pencher ; se courber

CMU English Pronouncing Dictionary
STOOP    S T UW1 P
STOOPS    S T UW1 P S
STOOPED    S T UW1 P T
STOOPING    S T UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stoop    (v) stˈuːp (s t uu1 p)
stoops    (v) stˈuːps (s t uu1 p s)
stooped    (v) stˈuːpt (s t uu1 p t)
stooping    (v) stˈuːpɪŋ (s t uu1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弯腰[wān yāo, ㄨㄢ ㄧㄠ, / ] stoop, #18,655 [Add to Longdo]
门廊[mén láng, ㄇㄣˊ ㄌㄤˊ, / ] stoop, #66,196 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海老腰[えびごし, ebigoshi] (n) stooped over [Add to Longdo]
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch [Add to Longdo]
屈める[かがめる;こごめる, kagameru ; kogomeru] (v1,vt) (uk) to stoop; to bend [Add to Longdo]
腰折れ;腰折[こしおれ, koshiore] (n) (1) (pol) bad poem; my humble poem; (2) stooped over (e.g. old people); bowed; (3) stalling; having a relapse [Add to Longdo]
身をかがめる;身を屈める[みをかがめる, miwokagameru] (exp,v1) to stoop; to bend over [Add to Longdo]
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp,v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to [Add to Longdo]
二重腰[ふたえごし, futaegoshi] (n) bent back; stooping back [Add to Longdo]
猫背(P);猫脊[ねこぜ, nekoze] (n,adj-no) bent back; hunchback; stoop; (P) [Add to Longdo]
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, v. i. [imp. & p. p. {Stooped}; p. pr. & vb. n.
   {Stooping}.] [OE. stoupen; akin to AS. st?pian, OD. stuypen,
   Icel. st[=u]pa, Sw. stupa to fall, to tilt. Cf 5th {Steep}.]
   1. To bend the upper part of the body downward and forward;
    to bend or lean forward; to incline forward in standing or
    walking; to assume habitually a bent position.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield; to submit; to bend, as by compulsion; to assume
    a position of humility or subjection.
    [1913 Webster]
 
       Mighty in her ships stood Carthage long, . . .
       Yet stooped to Rome, less wealthy, but more strong.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       These are arts, my prince,
       In which your Zama does not stoop to Rome.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To descend from rank or dignity; to condescend. "She
    stoops to conquer." --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Where men of great wealth stoop to husbandry, it
       multiplieth riches exceedingly.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To come down as a hawk does on its prey; to pounce; to
    souse; to swoop.
    [1913 Webster]
 
       The bird of Jove, stooped from his aery tour,
       Two birds of gayest plume before him drove.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To sink when on the wing; to alight.
    [1913 Webster]
 
       And stoop with closing pinions from above. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Cowering low
       With blandishment, each bird stooped on his wing.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lean; yield; submit; condescend; descend; cower;
     shrink.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n. [OE. stope, Icel. staup; akin to AS. ste['a]p,
   D. stoop, G. stauf, OHG. stouph.]
   A vessel of liquor; a flagon. [Written also {stoup}.]
   [1913 Webster]
 
      Fetch me a stoop of liquor.       --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n. [Cf. Icel. staup a knobby lump.]
   A post fixed in the earth. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n. [D. stoep.] (Arch.)
   Originally, a covered porch with seats, at a house door; the
   Dutch stoep as introduced by the Dutch into New York.
   Afterward, an out-of-door flight of stairs of from seven to
   fourteen steps, with platform and parapets, leading to an
   entrance door some distance above the street; the French
   perron. Hence, any porch, platform, entrance stairway, or
   small veranda, at a house door. [U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, v. t.
   1. To bend forward and downward; to bow down; as, to stoop
    the body. "Have stooped my neck." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to incline downward; to slant; as, to stoop a
    cask of liquor.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to submit; to prostrate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Many of those whose states so tempt thine ears
       Are stooped by death; and many left alive.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. To degrade. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stoop \Stoop\, n.
   1. The act of stooping, or bending the body forward;
    inclination forward; also, an habitual bend of the back
    and shoulders.
    [1913 Webster]
 
   2. Descent, as from dignity or superiority; condescension; an
    act or position of humiliation.
    [1913 Webster]
 
       Can any loyal subject see
       With patience such a stoop from sovereignty?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The fall of a bird on its prey; a swoop. --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stoop
   n 1: an inclination of the top half of the body forward and
      downward
   2: basin for holy water [syn: {stoup}, {stoop}]
   3: small porch or set of steps at the front entrance of a house
     [syn: {stoop}, {stoep}]
   v 1: bend one's back forward from the waist on down; "he
      crouched down"; "She bowed before the Queen"; "The young
      man stooped to pick up the girl's purse" [syn: {crouch},
      {stoop}, {bend}, {bow}]
   2: debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or
     dishonorable way; "I won't stoop to reading other people's
     mail" [syn: {condescend}, {stoop}, {lower oneself}]
   3: descend swiftly, as if on prey; "The eagle stooped on the
     mice in the field"
   4: sag, bend, bend over or down; "the rocks stooped down over
     the hiking path"
   5: carry oneself, often habitually, with head, shoulders, and
     upper back bent forward; "The old man was stooping but he
     could walk around without a cane"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top