Search result for

ลดตัว

(27 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลดตัว-, *ลดตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดตัว[V] abase, See also: lower oneself, Thai definition: เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในฐานะต่ำกว่า
ลดตัวลงมา[V] lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลดตัวก. ถ่อมตัว, ไม่ถือตัว, เช่น ลูกจ้างนิยมนายจ้างที่ลดตัวมาเล่นหัวกับตน, ไม่ไว้ตัว เช่น เป็นผู้ใหญ่แล้วยังลดตัวไปทะเลาะกับเด็ก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must always discipline yourself when come in contact with the lowlyเจ้าจะทำผิดกฎมณเทียรบาล เมื่อลดตัวลงไปคลุกคลีกับคนเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ Frost/Nixon (2008)
I don't have strength anymore.เราต้องปลดตัวล๊อคนี่ก่อน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
A power surge to the system, will override the reader, for just a few seconds.ระบบแรงดึงของสปริงนี้ จะปลดตัวถอดรหัสในไม่กี่นาที Prison Break: The Final Break (2009)
I would have to resign this appointment.ผมคงต้องปลดตัวเอง Public Enemies (2009)
At midnight, I'm sleeping.เราลดตัวเลขลงมาเหลือ 330 ตัว, 1% ของจำนวนนั้น The Cove (2009)
Tyto, don't waste your time. Don't soil your feathers.ไทโท อย่าได้เสียเวลาลดตัว ลงไปหานังกระจอก Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Barbaric, I know, and I hate lowering myself to this level, but I need to know who you are, and beyond that, whether or not you're any use to me.บาร์บาลิค ฉันรู้และเกลียด ที่จะลดตัวมายังระดับนี้ แต่ฉันต้องการที่จะรู้ว่าหมอนี้คือใคร และหลังจากนั้น นายจะเป็นประโยชน์ต่อตัวฉัน Subversion (2010)
So you really think this God is slumming as some farm-league Diane Sawyer?ตกลงนายคิดจริงๆเหรอว่าเทพีจะลดตัว ลงมาเป็นผู้สื่อข่าวเมืองเล็กๆ ไดแอน ซอว์เยอร์ You Can't Handle the Truth (2010)
No way. How did your tastes become like that?ไม่มีทางหรอก คุณลดตัวไปยุ่งกับเธอได้ยังไง Episode #1.5 (2010)
Watch yourself B.A now. You gonna lose your order of spin here.ฉันลดตัวคบด้วย อยากเสียเพื่อนดีๆอย่างฉันก็เอาซี The A-Team (2010)
I have deigned to work with you that our planet may survive!ที่ข้าต้องลดตัวลงมาทำงานกับแก ก็เพื่อให้ดาวของเราอยู่รอด Transformers: Dark of the Moon (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลดตัว[v. exp.] (lot tūa ) EN: abase   
ลดตัวลง[v. exp.] (lot tūa long) EN: lower oneself ; stoop to hanging around with   FR: s'abaisser (litt.) ; s'avilir ; perdre sa dignité
ลดตัวลงมา[v. exp.] (lot tūa long mā) EN: lower oneself   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condescend[VI] ลดตัวลงมา, Syn. vouchsafe, deign, lover oneself
condescend to[PHRV] ลดตัวลงมา, See also: ทำตัวตกต่ำ, Syn. descend to
deign[VT] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
deign[VI] ถ่อมตัวลงมา, See also: ลดตัวลงมา, ยอมลดเกียรติ / ศักดิ์ศรีลงมา, Syn. condescend, vouchsafe, stoop
lower[ADJ] ลดตัวลงไป
stoop[VI] ถ่อมตัว, See also: ลดตัว, Syn. condescend, deign

English-Thai: Nontri Dictionary
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
vouchsafe(vi) ถ่อมตัวลงมา,ลดตัวลง,ยอมรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top