ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bend down

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bend down-, *bend down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend down[PHRV] พับ, See also: งอ, ทำให้พับ, Syn. fold down, lean down, stoop down, turn down

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My grandmother has arthritis in her hands, and she can't bend down and paint her toes.ย่าฉันเป็นโรคข้อมืออักเสบ และท่านก็ก้มลงไปทาเล็บเท้าไม่ได้ Numb (2007)
Bend down to me!พับให้ข้าที Meet the Spartans (2008)
Bend down for the great God King,พับให้เทพแห่งราชา Meet the Spartans (2008)
For him bend down and begging That he can forgive us.เพียงแค่เราก้มหัวให้ เค้าก็ยอมยกโทษให้พวกเรา Meet the Spartans (2008)
Now, when you-- when you-- when you bend down to tie your shoe, you, uh, you stick this up into the wheel well.ตอนนี้ เมื่อนาย เมื่อนาย... เมื่อนายก้มลงไปผูกเชือกรองเท้า นาย เอ่อ นายติดสิ่งนี้เข้าไปในที่ล้อรถ Hermanos (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้มตัว[V] bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มลง, โน้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ช้างก้มตัวลงเพื่อรับนายของมัน, Thai definition: โค้งตัวลง
ก้มลง[V] bend down/over, See also: stoop, bow, duck, lean, Syn. ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กสาวก้มลงเก็บไข่ที่ตกอยู่บนพื้นใส่กะละมังใบเล็กๆ, Thai definition: โค้งตัวลง
โน้มตัว[V] bend down, See also: stoop, crook, curve, Syn. น้อมตัว, ก้มตัว, Ant. ยืดตัว, Example: เราให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้วยืดแขนออกช้าๆ, Thai definition: ค้อมตัวต่ำลง
ก้ม[V] bend down, See also: stoop, bow, bend over, Syn. น้อม, โค้ง, โน้ม, Example: หลานๆ ก้มลงกราบคุณย่าแทบเท้า, Thai definition: ทำให้ต่ำลงโดยอาการนอบน้อม (ใช้เฉพาะหัว หน้า และหลัง) เช่น ก้มหัว ก้มหน้า ก้มหลัง
ก้มหน้า[V] low one's head, See also: bend down the head, Syn. ก้ม, Ant. เงย, เชิด, Example: เวลาที่คุณทำงานหากคุณจะต้องเงยหน้าก้มหน้าตลอดเวลา มันจะไม่เป็นผลดีกับตาคุณเลย
โก้งโค้ง[V] stoop, See also: bend down, Syn. ก้งโค้ง, โน้มตัว, ค้อมตัว, Example: ฉันกำลังโก้งโค้งตัวงออยู่กลางแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้ม[v.] (kom) EN: bend over ; bend down, ; stoop   FR: incliner ; baisser
ก้มลง[v. exp.] (kom long) EN: bend down ; bend over   FR: s'abaisser ; se baisser ; se courber ; abaisser
ก้มลงหยิบขวาน[v. exp.] (kom long yip khwān) EN: bend down to pick up an axe   
ก้มหน้า[v. exp.] (kom nā) EN: bow the head ; low one's head ; bend down the head   FR: baisser les yeux
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over   

Japanese-English: EDICT Dictionary
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch [Add to Longdo]
伏す[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself [Add to Longdo]
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]
跼まる[せぐくまる;せくぐまる, segukumaru ; sekugumaru] (v5r) to bend down with a round back [Add to Longdo]
跼む[せくぐむ, sekugumu] (v5m) (See 跼まる) to bend down with a round back [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top