ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stoop down

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stoop down-, *stoop down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stoop down[PHRV] ก้มลง, See also: ค้อมตัวลง, โค้งตัว, Syn. bend down

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stoop down a bitย่อตัวลงหน่อย Sweet Sex and Love (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้อมตัว[V] bend, See also: stoop down, bow, Example: สารถียิ้มให้ก่อนปล่อยมือซ้ายขึ้นกระชับปีกหมวกกระดกก้นขึ้นจากอานค้อมตัวไปข้างหน้าแข้งขาปั่นขึ้นลงอย่างรีบเร่ง, Thai definition: น้อมตัวลง, ก้มตัวลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้มลงหยิบของ[v. exp.] (kom long yip khøng) EN: stoop down to pick sth.   
ก้งโค้ง[v.] (kongkhōng) EN: bend down ; bend over ; stoop down/over   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top