Search result for

ตอด

(18 entries)
(0.061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอด-, *ตอด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอด    [V] reproach, See also: satirize, ridicule, dress someone down, mock, blame, rebuke, Syn. เหน็บแนม, พูดถากถาง, Example: ทั้งคู่พูดตอดเล็กตอดน้อยกันตลอดเวลาที่มีโอกาส, Thai definition: อาการพูดว่าเหน็บแนม
ตอด    [V] nibble, See also: snap, bite, Syn. ฮุบ, Example: ปลากำลังตอดเหยื่อ, Thai definition: เอาปากงับกัดทึ้งโดยเร็วอย่างปลาตอด
ตอด    [N] Croton tiglium Linn., Syn. ต้นตอด, ต้นสลอด, Example: ต้นตอดเป็นต้นที่หายาก ไม่ค่อยมีใครนิยมปลูก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Croton tiglium Linn. ในวงศ์ Euphorbiaceae เมล็ดเป็นพิษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตอดก. อาการที่ปลาขนาดเล็กใช้ปากงับเหยื่อเป็นต้นนิดหนึ่งแล้วดึงมาโดยเร็ว, อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ลูกคนนี้งานการไม่ทำ คอยแต่ตอดเงินพ่อแม่, โดยปริยายหมายถึงอาการเหน็บแนมเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่หยุดหย่อน เช่น เขาคงไม่ชอบฉัน เลยตอดฉันอยู่เรื่อย.
ตอดน. ต้นสลอด เช่น ตอดตอจับไม้ตอด ตับคาลอดพงคา (ลอ).
ตอดน. การบรรเลงดนตรีแบบหนึ่ง ใช้สำหรับการเป่าปี่ ทำเสียงกระตุกสั้น ๆ สลับจังหวะทำนอง เรียกว่า ลูกตอด
ตอดในการบรรเลงแตรวงมีการใช้แตรเป่าเป็นจังหวะ เรียกว่า แตรตอด.
ตอดต่อน. ชื่อนกชนิดหนึ่ง.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nibble at    [PHRV] แทะ, See also: ตอด, กัดทีละน้อย, Syn. peck at, pick at
pick    [VT] จิก (ไก่, นก), See also: ตอด (ไก่, นก), Syn. peck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
nibble(นิบ'เบิล) {nibbled,nibbling,nibbles} vi.,vt. แทะ,ตอด,กินหรือตัดออกเป็นชิ้น เล็ก ๆ n. ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,การแทะ,การตอด., See also: nibbler n. นิบเบิล <คำอ่าน>หมายถึง ครึ่งหนึ่งของหนึ่งไบต์หรือเท่ากับสี่บิต เพราะ 8 บิตเท่ากับ 1 ไบต์ ดู byte ประกอบ
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
snatch(สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป, See also: snatcher n., Syn. seize,grab,clutch

English-Thai: Nontri Dictionary
bite(vt) กัด,กิน,ตอด,ขบ,ต่อย
nibble(vt) แทะ,ตอด,และเล็ม,จิก
nip(n) การหยิก,การหนีบ,การแทะ,การกัด,การตอด
snatch(n) การฉก,การฉวย,การตอด,การวิ่งราว,การฉุดคร่า,การขโมย

Are you satisfied with the result?

Go to Top