Search result for

การลัก

(65 entries)
(0.1979 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลัก-, *การลัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลัก[N] stealing, See also: theft, pilferage, robbery, Syn. การขโมย, การลักขโมย, Example: การลักของของผู้อื่นเป็นบาป, Thai definition: การลอบทำในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็กลักสูบบุหรี่, การทำด้วยอาการเช่นนั้นโดยทุจริตผิดกฎหมาย เช่น การลักทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shop-liftingการลักของในร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abactionการลักต้อนปศุสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
larcenyการลักทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
larcenyการลักทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theftการลักทรัพย์ [ดู larceny] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
larcenyการลักทรัพย์ [ดู theft] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed robberyการลักทรัพย์โดยมีอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kidnappingการลักพาตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kidnappingการลักพาตัว [ดู abduction] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clandestine employmentการลักลอบจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Abductionการลักพา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Diamond smugglingการลักลอบเพชรหนีศุลกากร [TU Subject Heading]
Human smugglingการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น [TU Subject Heading]
Smugglingการลักลอบหนีศุลกากร [TU Subject Heading]
Theftการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
General, we just detected an unauthorized communicationท่านนายพล เราตรวจจับได้ว่ามีการลักลอบสื่อสาร Destroy Malevolence (2008)
I heard that all smuggling items are hidden in the bottom of the boatข้าได้ยินมาว่ามีการลักลอบนำสิ่ิงของซุกซ่อนไว้ใต้ท้องเรือ Iljimae (2008)
Who would want to abduct the body of a dead man?ใครกันนะ ที่ต้องการลักศพคนตาย Babylon A.D. (2008)
To cover up for your younger brother's kidnapping, they've mobilized the police.เพื่อปกปิดเรื่องการลักพาตัวของน้องชายแก, พวกมันใช้มือถือ โทรหาตำรวจ. Episode #1.5 (2008)
Tell them everything about where the kidnap took place.บอกตำรวจทุกอย่าง เกี่ยวกับการลักพาตัว และสถานที่ที่ถูกจับไป Episode #1.8 (2008)
I mean the roadside bombings, the assassination of Iraqi police the kidnappings, the crowded marketplaces and innocent families that have been wiped off the face of the Earth.ผมหมายถึงระเบิดข้างถนน การลอบยิงตำรวจ การลักพาตัว การค้าขายที่พังพินาศ คนบริสุทธิ์ต้องล้มตาย หรือไม่ก็พลัดพรากจากกัน Body of Lies (2008)
Now, you've always claimed you first learned of the break-in on June 23.เอาล่ะ ท่านมักพูดอยู่เสมอว่าท่านรู้เรื่อง การลักลอบเข้าไป เอาในที่ 23 มิถุนายน Frost/Nixon (2008)
In henry's abduction, which, of course, confirmsในการลักพาตัวเฮนรี่ และนี่จะเป็นการ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Do you believe in abduction theories?คุณเชื่อในทฤษฏี\การลักพาตัวไหม? The Fourth Kind (2009)
No, not... (exclaims) Not kidnappings, but abduction, as in...ไม่ใช่... ไม่ใช่การลักพาไปเรียกค่าไถ่ แต่เป็นการลักพา, เหมือนใน... . The Fourth Kind (2009)
Listen, Olivia, your abduction.ฟังน่ะโอลิเวีย การลักพาตัวคุณ Bound (2009)
Cross-reference against any small towns that have had reports of petty theft associated with waves of romany populations entering the area.เชคไปถึงเมืองเล็กๆ ที่มีรายงานการลักเล็กขโมยน้อย เกี่ยวพันกับกลุ่มพวกโรมันนี่ที่ย้ายเ้ข้าไปแถวนั้น Bloodline (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลักทรัพย์[n. exp.] (kān lak sap) EN: larceny ; theft   
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
การลักพาตัว[n. exp.] (kān lakphā tūa) EN: abduction   
การลักลอบ[n.] (kān lakløp) EN: smuggling   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abduction[N] การลักพาตัว, Syn. kinnapping, capture
amour[N] การลักลอบรักกัน, See also: เรื่องชู้สาว, Syn. liaison, love affair, romance
gunrunning[N] การลักลอบนำปืนและกระสุนเข้าประเทศโดยไม่ต้องเสียภาษี
intrigue[N] การลักลอบเป็นชู้กัน, Syn. liaison, amour
larceny[N] การลักขโมย, See also: การขโมย, การโจรกรรม, Syn. theft, robbery
lift[N] การลักทรัพย์ (คำสแลง), See also: การหยิบฉวย, การขโมย, Syn. theft
petit larceny[N] การลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆ, See also: การลักเล็กขโมยน้อย
petty larceny[N] การลักขโมยเล็กๆ น้อยๆ
pilferage[N] การลักขโมย, See also: การลักเล็กขโมยน้อย, การขโมย, การฉก, การฉกฉวย
snatch[N] การลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kidnapping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
crib(คริบ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ,คอกวัว,รางใส่อาหารสัตว์,กระท่อม,ห้องเล็ก,ตะกร้าเครื่องสาน,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมยคัดลอกสำเนา vt.,vi. ใส่บนเตียงนอนเด็ก,ใส่ในคอก,ลักเล็กขโมยน้อย,ขโมยคัดลอก,ขโมย,ขัดขวาง. คำที่มีความห
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
grand larcenyการลักขโมยทรัพย์ที่มีค่ามากกว่าหนึ่งชิลลิง (ถ้าต่ำกว่า1ชิลลิงเรียกว่าpetty-larceny)
gunrunning(กัน'รันนิง) n. การลักลอบปืนและกระสุนเข้าไปในประเทศ, See also: gunrunner n.
larceny(ลาร์'ซะนี) n. การลักขโมย. -grand larceny การลักขโมยน้อย, See also: larcenist n. ดูlarceny larcener n. ดูlarceny
petit larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
petty larcenyn. การลักทรัพย์เล็ก ๆ น้อย ๆ (มีค่าต่ำกว่าหนึ่งชิลลิงตามกฎหมายอังกฤษ)
pilferage(ฟิล'เฟอริจ) n. การลัก,การลักเล็กขโมยน้อย,การขโมย,การฉก,การฉกฉวย,สิ่งที่ถูกลักขโมย
snatch(สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป, See also: snatcher n., Syn. seize,grab,clutch

English-Thai: Nontri Dictionary
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
larceny(n) การโจรกรรม,การลักขโมย,การขโมย
plunder(n) การปล้น,การปล้นสะดม,การลักขโมย,การยักยอก
robbery(n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย
stealth(n) การลอบทำ,พฤติการณ์ลับ,การลักลอบ
theft(n) การโจรกรรม,การขโมย,การลักขโมย
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
誘拐[ゆうかい, yuukai] การลักพาตัวเรียกค่าไถ่

German-Thai: Longdo Dictionary
warnen(vi vt) |warnte, hat gewarnt, jmdn. vor etw. (D)| เตือน เช่น Das Kaufhaus warnt Kunden vor dem Diebstahl. ห้างสรรพสินค้าเตือนลูกค้าให้ระวังการลักเล็กขโมยน้อย
Entführung(n) |die, pl. Entführungen| การลักพาตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top