ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pipe

P AY1 P   
153 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pipe-, *pipe*
Possible hiragana form: ぴぺ
English-Thai: Longdo Dictionary
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pipe[N] ท่อ, See also: ท่อนำส่ง, ท่อนำวิถี, Syn. pipeline
pipe[N] กล้องยาเส้น, See also: กล้องสูบยา, ซิการ์
pipe[N] ยาเส้นหนึ่งกล้อง
pipe[N] หลอด, Syn. tube
pipe[N] การส่งทางท่อ
pipe[N] ปี่, See also: ขลุ่ย
pipe[N] นกหวีดที่เป่าในเรือ
pipe[VT] ส่งทางท่อ, See also: ส่งผ่านท่อ
pipe[VI] สูบยา
pipe[VI] พูดเสียงแหลม, Syn. screech, shriek

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
pipe characterหมายถึง อักขระตัวหนึ่งมีลักษณะดังนี้ I บนแผงแป้นอักขระจะอยู่แป้นเดียวกับ \
pipe linen. ท่อส่งน้ำมัน
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)
piper(ไพ'เพอะ) n. ผู้เป่าปี่หรือขลุ่ย,ผู้เป่าปี่สก๊อต,คนวางท่อ. -Phr. (pay the piper รับผิดชอบ)
bagpipe(แบก'ไพพฺ) n. ปี่สก๊อต, See also: bagpiper n.
blowpipe(โบล'ไพพฺ) n. ท่ออากาศหรือแก๊สที่พุ่งเข้าสู่เปลวไฟ,หลอดเป่ากระสุนอาวุธ,เครื่องทำความสะอาดโพรง
hawsepipe(ฮอซ'ไพพฺ) n. ท่อเหล็กที่โซ่สมอเรือลอดผ่านที่หัวเรือ
indian pipeพืชไร้ใบจำพวก Monotrooa unifora มีดอกไม้คล้ายกล้องสูบซิการ์หรือยา
pan's pipe(แพน'ไพพฺ) n. ขลุ่ยแถว

English-Thai: Nontri Dictionary
pipe(n) ท่อ,ปี่,ขลุ่ย,หลอด,นกหวีด,กล้องสูบยา
pipe(vt) ทำท่อ,เป่าปี่,ส่งเสียงแหลม,เป่านกหวีด
piper(n) คนเป่าปี่,คนเป่าขลุ่ย
bagpipe(n) ปี่สก็อต
blowpipe(n) ท่อเป่าไฟ
hornpipe(n) ปี่ชนิดหนึ่ง,แตรเขาสัตว์
windpipe(n) หลอดลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pipeท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pipe shaftช่องท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pipe supportที่รองรับท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pipelineการทำงานแบบสายท่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pipeท่อ [TU Subject Heading]
Pipe (Musical instrument)ปี่ [TU Subject Heading]
pipe droppipe drop, อาคารน้ำตกแบบท่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Pipe fittingการติดตั้งท่อ [TU Subject Heading]
Pipe fittingsอุปกรณ์ท่อ [TU Subject Heading]
Pipe, Concreteท่อคอนกรีต [TU Subject Heading]
Pipe, Ironท่อเหล็ก [TU Subject Heading]
Pipe, Plasticท่อพลาสติก [TU Subject Heading]
Pipe, Steelท่อเหล็กกล้า [TU Subject Heading]
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ
วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Er, pipe down, Tarzan.หยุดพูดได้แล้ว พ่อตัวดี Smell the Weakness (2017)
If you just wanted to smoke indoors, you would've invested in one of those irritating electronic pipe things.ถ้าคุณแค่อยากจะสูบในบ้าน คุณก็แค่ซื้อ ที่สูบที่น่ารำคาญอะไรนั่นแค่อันเดียวก็พอ The Six Thatchers (2017)
Pipe throwing?ปาท่อน้ำ? Logan (2017)
Yeah, it's backing up all the way down those pipes and backing up the whole system.ใช่ มันเอาไว้รองรับของเสียที่มาจากท่อพวกนั้น แล้วก็ทั้งระบบด้วย Ouroboros (2016)
All right, let's pipe it down so I can make this quick, please.เอาล่ะ เงียบหน่อย ผมจะได้พูดสั้น ๆ Patriots Day (2016)
Maybe I'm one of those people that has always wanted to do it, but it's like a pipe dream for me, you know?ฉันอาจเป็นอีกคนที่ใฝ่ฝันอยากจะแสดง แต่ได้แค่ฝันลมๆ แล้งๆ น่ะ La La Land (2016)
Hazel, filthy pipe smoke.ฮาเซล กลิ่นไปป์ฉุนมาก Allied (2016)
You know, next time you have a piece of pipe stuck in your trousers, call a plumber.คุณจะรู้ว่าครั้งต่อไปคุณมีชิ้นส่วน ของท่อ ติดอยู่ในกางเกงของคุณโทรช่าง ประปา Star Trek Beyond (2016)
Come on, pipe down.มาสิ, ท่อลง Hacksaw Ridge (2016)
Pipe down, Grease, all right?ท่อลงไขมันทั้งหมดใช่มั้ย? Hacksaw Ridge (2016)
No, we just wanna keep this rig on station long as we can so that pipe doesn't break.ไม่ใช่ เราต้องรักษา ตำแหน่งของแท่นให้ได้นานที่สุด ท่อจะได้ไม่แตก Deepwater Horizon (2016)
I'm gonna cut the pipe and seal this well.ผมจะตัดท่อและปิดหลุม Deepwater Horizon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pipe400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
pipeA great pipe man.
pipeAnd had pipes under the ground to carry dirty water away.
pipeGas seems to be escaping from the pipe.
pipeGas was escaping from a crack in the pipe.
pipeGrandfather talked to me with a pipe in his mouth.
pipeHe sat there smoking a pipe.
pipeHe spoke with a pipe in his mouth.
pipeHe was sitting there with a pipe in his mouth.
pipeHe who pays the piper calls the tune.
pipeHey, Ken'ichi, come along that drain pipe. I'll pull you up.
pipeI can't find my pipe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปี่[N] flute, See also: pipe, wind instrument, Example: บทเพลงบูชาเพลิงของชาวหยีประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้งปี่แตรกลองบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ, Count unit: เลา, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสำหรับเป่าให้เป็นเพลง
แป๊บ[N] water pipe, See also: pipe, Syn. ท่อน้ำ, Example: ช่างประปากำลังตรวจสอบแป๊บว่ามีรอยรั่วหรือเปล่า, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
แป๊บ[N] exhaust pipe, See also: pipe, Syn. ท่อไอเสีย, Example: รถคันนั้นน่าจะซ่อมท่อไอเสียเพราะปล่อยควันดำออกมามากเหลือเกิน, Thai definition: ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้, Notes: (อังกฤษ)
ศิรา[N] pipe, See also: conduit, water pipe, Syn. ท่อ, Count unit: ท่อ
ออร์แกน[N] organ, See also: pipe organ, Example: ปัจจุบันออร์แกนใช้ระบบไฟฟ้าแทนระบบลมเป่า และสามารถปรับเลียนเสียงต่างๆ ได้, Count unit: หลัง, ตัว, เครื่อง, Notes: (อังกฤษ)
กล้องยาสูบ[N] pipe, See also: tobacco pipe, Syn. กล้องยาเส้น, Example: ชาวเขายังนิยมใช้กล้องยาสูบกันอยู่, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: กล้องสำหรับสูบยา มีลักษณะเป็นท่อยาว
กล้องยาเส้น[N] pipe, See also: cigar pipe, Syn. กล้อง, กล้องยาสูบ, Example: พ่อบรรจุยาเส้นใส่กล้องยาเส้นเป็นครั้งที่ห้าแล้วในวันนี้, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับสูบยาเส้น มีลักษณะเป็นท่อยาว ปลายข้างหนึ่งทำเป็นหลุมเหล็กๆ สำหรับบรรจุยาเส้น
ท่อ[N] tube, See also: pipe, Example: การสำลักในระยะแรกคลอด เกิดจากความผิดปกติของหลอดลมที่มีท่อต่อกับหลอดอาหาร, Count unit: ท่อ, Thai definition: สิ่งสำหรับให้สิ่งอื่นมีน้ำเป็นต้นผ่านไปได้ มักมีลักษณะกลม รูปคล้ายปล่อง
ชะพลู[N] Piper sarmentosum Roxb., See also: Piper sarmentosum, Syn. ช้าพลู, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper sarmentosum Roxb. ในวงศ์ Piperaceae ใบคล้ายพลู กินได้ ต้นและใบมีรสเผ็ด รากและผลใช้ทำยาได้
จมูกวัว[N] pipe, See also: nozzle, Thai definition: ท่อที่ต่อจากสูบให้เปลวไฟไปลงเบ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
ชะพลู[n.] (chaphlū) EN: Piper Samentosum   
หัวสูบลม [n.] (hūa sūp lom) EN: valve   FR: valve [f] ; pipette [f]
จมูกวัว[n.] (jamūkwūa) EN: pipe   
การทำออรัล[n. exp.] (kān tham øran) EN: oral sex ; fellatio ; blowjob = blow job (vulg.)   FR: fellation [f] ; pipe ]f] (vulg.)
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; panpipe   FR: orgue en bambou [m]
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: pipe ; tube   FR: tube [m] ; cylindre [m] ; pipe [f]
กล้องสูบบุหรี่[n. exp.] (klǿng sūpburī) EN: pipe   FR: pipe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPE    P AY1 P
PIPER    P AY1 P ER0
PIPES    P AY1 P S
PIPED    P AY1 P T
PIPERS    P AY1 P ER0 Z
PIPETEC    P AY1 P T EH2 K
PIPETTE    P AY2 P EH1 T
PIPELINE    P AY1 P L AY2 N
PIPEFISH    P AY1 P F IH2 SH
PIPETTES    P AY2 P EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pipe    (v) pˈaɪp (p ai1 p)
piped    (v) pˈaɪpt (p ai1 p t)
piper    (n) pˈaɪpər (p ai1 p @ r)
pipes    (v) pˈaɪps (p ai1 p s)
pipers    (n) pˈaɪpəz (p ai1 p @ z)
pipeful    (n) pˈaɪpful (p ai1 p f u l)
pipette    (n) pˈɪpˈɛt (p i1 p e1 t)
pipeclay    (n) pˈaɪpklɛɪ (p ai1 p k l ei)
pipefuls    (n) pˈaɪpfulz (p ai1 p f u l z)
pipeline    (n) pˈaɪplaɪn (p ai1 p l ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管道[guǎn dào, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, ] pipeline, #5,154 [Add to Longdo]
套管[tào guǎn, ㄊㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, ] pipe casing, #27,451 [Add to Longdo]
风琴[fēng qín, ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, / ] pipe organ (musical instrument), #54,668 [Add to Longdo]
迷梦[mí mèng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˋ, / ] pipedream; unrealizable plan, #69,832 [Add to Longdo]
吹笛者[chuī dí zhě, ㄔㄨㄟ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ, ] piper, #200,146 [Add to Longdo]
管道运输[guǎn dào yùn shū, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] pipeline transport [Add to Longdo]
音管[yīn guǎn, ㄧㄣ ㄍㄨㄢˇ, ] pipe (of organ) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfeifenraucher {m}pipe smoker [Add to Longdo]
Pipette {f}; Heber {m} [chem.]pipette [Add to Longdo]
Pipettieren {n}pipetting [Add to Longdo]
Pipettierer {m}pipettor [Add to Longdo]
Rohrbefestigung {f}pipe clamp; pipe support [Add to Longdo]
Rohrbinder {m}pipe connector [Add to Longdo]
Rohrbogen {m}pipe bend [Add to Longdo]
Rohrbruch {m}pipe burst [Add to Longdo]
Rohrgewindebohrer {m}pipe tap [Add to Longdo]
Rohrgewindeschneidmaschine {f}pipe threader [Add to Longdo]
Rohrgrab {n}pipe trench [Add to Longdo]
Rohrnippel {n}pipe nipple [Add to Longdo]
Rohrreduzierstück {n}pipe bushing [Add to Longdo]
Rohrschelle {f}pipe clip; pipe clamp [Add to Longdo]
Rohrschlüssel {m}pipe wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe [Add to Longdo]
エキゾーストパイプ[, ekizo-sutopaipu] (n) exhaust pipe [Add to Longdo]
エキパイ[, ekipai] (n) (abbr) exhaust pipe [Add to Longdo]
カバ[, kaba] (n) (See カヴァ) kava (Piper methysticum); kavakava [Add to Longdo]
カバー(P);カヴァー;カヴァ[, kaba-(P); kava-; kava] (n,vs) (1) cover (e.g. book); (2) (カヴァ only) kava (Piper methysticum); (P) [Add to Longdo]
ガスパイプ[, gasupaipu] (n) gas pipe [Add to Longdo]
ガスパイプライン[, gasupaipurain] (n) gas pipeline [Add to Longdo]
ガス管[ガスかん, gasu kan] (n) gas pipe; gas tube [Add to Longdo]
コピペ;こぴぺ[, kopipe ; kopipe] (n,vs) (abbr) copy-and-paste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データパイプ[でーたぱいぷ, de-tapaipu] data pipe [Add to Longdo]
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe [Add to Longdo]
パイプ[ぱいぷ, paipu] pipe [Add to Longdo]
パイプライン[ぱいぷらいん, paipurain] pipe-line [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pipe \Pipe\, n. [AS. p[imac]pe, probably fr. L. pipare, pipire,
   to chirp; of imitative origin. Cf. {Peep}, {Pibroch},
   {Fife}.]
   1. A wind instrument of music, consisting of a tube or tubes
    of straw, reed, wood, or metal; any tube which produces
    musical sounds; as, a shepherd's pipe; the pipe of an
    organ. "Tunable as sylvan pipe." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Now had he rather hear the tabor and the pipe.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long tube or hollow body of wood, metal, earthenware,
    or the like: especially, one used as a conductor of water,
    steam, gas, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A small bowl with a hollow stem, -- used in smoking
    tobacco, and, sometimes, other substances.
    [1913 Webster]
 
   4. A passageway for the air in speaking and breathing; the
    windpipe, or one of its divisions.
    [1913 Webster]
 
   5. The key or sound of the voice. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The peeping whistle, call, or note of a bird.
    [1913 Webster]
 
       The earliest pipe of half-awakened birds.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. The bagpipe; as, the pipes of Lucknow.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mining) An elongated body or vein of ore.
    [1913 Webster]
 
   9. A roll formerly used in the English exchequer, otherwise
    called the Great Roll, on which were taken down the
    accounts of debts to the king; -- so called because put
    together like a pipe. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) A boatswain's whistle, used to call the crew to
     their duties; also, the sound of it.
     [1913 Webster]
 
   11. [Cf. F. pipe, fr. pipe a wind instrument, a tube, fr. L.
     pipare to chirp. See Etymol. above.] A cask usually
     containing two hogsheads, or 126 wine gallons; also, the
     quantity which it contains.
     [1913 Webster]
 
   {Pipe fitter}, one who fits pipes together, or applies pipes,
    as to an engine or a building.
 
   {Pipe fitting}, a piece, as a coupling, an elbow, a valve,
    etc., used for connecting lengths of pipe or as accessory
    to a pipe.
 
   {Pipe office}, an ancient office in the Court of Exchequer,
    in which the clerk of the pipe made out leases of crown
    lands, accounts of cheriffs, etc. [Eng.]
 
   {Pipe tree} (Bot.), the lilac and the mock orange; -- so
    called because their were formerly used to make pipe
    stems; -- called also {pipe privet}.
 
   {Pipe wrench}, or {Pipe tongs}, a jawed tool for gripping a
    pipe, in turning or holding it.
 
   {To smoke the pipe of peace}, to smoke from the same pipe in
    token of amity or preparatory to making a treaty of peace,
    -- a custom of the American Indians.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pipe \Pipe\, v. t. [imp. & p. p. {Piped}; p. pr. & vb. n.
   {Piping}.]
   1. To perform, as a tune, by playing on a pipe, flute, fife,
    etc.; to utter in the shrill tone of a pipe.
    [1913 Webster]
 
       A robin . . . was piping a few querulous notes. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To call or direct, as a crew, by the boatswain's
    whistle.
    [1913 Webster]
 
       As fine a ship's company as was ever piped aloft.
                          --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or equip with pipes; as, to pipe an engine, or
    a building.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pipe \Pipe\, v. i.
   1. To play on a pipe, fife, flute, or other tubular wind
    instrument of music.
    [1913 Webster]
 
       We have piped unto you, and ye have not danced.
                          --Matt. xi.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To call, convey orders, etc., by means of signals
    on a pipe or whistle carried by a boatswain.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit or have a shrill sound like that of a pipe; to
    whistle. "Oft in the piping shrouds." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Metal.) To become hollow in the process of solodifying;
    -- said of an ingot, as of steel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pipe
   n 1: a tube with a small bowl at one end; used for smoking
      tobacco [syn: {pipe}, {tobacco pipe}]
   2: a long tube made of metal or plastic that is used to carry
     water or oil or gas etc. [syn: {pipe}, {pipage}, {piping}]
   3: a hollow cylindrical shape [syn: {pipe}, {tube}]
   4: a tubular wind instrument
   5: the flues and stops on a pipe organ [syn: {organ pipe},
     {pipe}, {pipework}]
   v 1: utter a shrill cry [syn: {shriek}, {shrill}, {pipe up},
      {pipe}]
   2: transport by pipeline; "pipe oil, water, and gas into the
     desert"
   3: play on a pipe; "pipe a tune"
   4: trim with piping; "pipe the skirt"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 pipe
  n.
 
   [common] Idiomatically, one's connection to the Internet; in context, the
   expansion ?bit pipe? is understood. A ?fat pipe? is a line with T1 or
   higher capacity. A person with a 28.8 modem might be heard to complain ?I
   need a bigger pipe?.
 

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pipe /pip/ 
  pipe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top