Search result for

แคน

(52 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคน-, *แคน*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคน[N] a kind of reed mouth organ in northeastern Thailand, See also: Lao reed mouth-organ, Example: หมอแคนประจำหมู่บ้านเป่าแคนเป็นเพลงที่ถนัดสร้างความครื้นเครงให้แก่ชาวบ้าน, Thai definition: เครื่องดนตรีทางถิ่นอีสาน ทำด้วยไม้ซางผูกเรียงต่อกับเต้าแคนสำหรับเป่าเป็นเพลง
แคนาดา[N] Canada, Example: ผลการวิจัยนี้ไม่ได้รับความสนใจจากทั้งรัฐบาลของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา, Count unit: ประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคนน. เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง เสียงคล้ายออร์แกน เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ นิยมเล่นในทุกจังหวัดของภาคอีสานตอนเหนือ ทำด้วยไม้ซาง เรียกว่า ไม้กู่แคนหรือไม้เฮี้ย มีขนาดยาวลดหลั่นกัน เรียงติดเป็นตับในเต้าแคนที่ทำด้วยไม้ ลิ้นแคนทำด้วยโลหะเงินหรือทองเหลือง ทำเสียงสูง-ต่ำ ด้วยการเปิดปิดนิ้วที่รูเล็ก ๆ ซึ่งเจาะไว้ข้างกู่แคน กู่แคนติดแน่นกับเต้าแคนด้วยขี้สูดหรือชันโรง มีหลายขนาด ตั้งแต่ ๓ คู่ จนถึง ๙ คู่ ที่นิยมที่สุดคือคู่ ๘ ใช้บรรเลงเพื่อความบันเทิงทั่วไปและประกอบหมอลำหรือวงพิณ วงโปงลาง ในงานมงคล เป็นมหรสพประจำของชาวอีสาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canadaแคนาดา [TU Subject Heading]
Candidaแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candida albicansแคนดิดา แอลบิแคนส์ [TU Subject Heading]
Controller Area Network (Computer network)แคน (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Kaenแคน [TU Subject Heading]
Cancellousแคนเซลลัส [การแพทย์]
Candelaแคนเดลา,แรงเทียน [การแพทย์]
Canderillaแคนเดอริลลา [การแพทย์]
Candidaแคนดิดา,เชื้อ;แคนดิดา;เชื้อรา;เชื้อราแคนดิดา;เชื้อแคนดิดา [การแพทย์]
Candida Albicansแคนดิดาอัลบิแคนส์,เชื้อ;แคนดิดาอัลบิคาน;การอักเสบจากการติดเชื้อรา;แคนดิดาแอลบิแคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Candi.แคนดี้ All In (2013)
One of them is canadian.มีคนหนึ่งเป็นคนแคนาดา Not Cancer (2008)
That's why his first wife had a wooden leg, his second wife was Canadian.นั่นทำให้เมียคนแรกของเขาใส่ขาไม้ เมียคนที่ สองเป็นคนแคนาดา Lucky Thirteen (2008)
Toronto, canada.โตรอนโต แคนาดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Near Canada. It's upstate New York.ใกล้แคนาดา ทางเหนือของนิวยอร์ค Babylon A.D. (2008)
But Kansas ain't what it used to be.แต่ตอนนี้แคนซัสไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว Babylon A.D. (2008)
Etruscan. Babylonian.อีตัสแคน บาบิโลเนีย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That George Winston song. Pachelbel Canon?เพลงของจอร์จ วินสตัน 'แคนนอน' ของ พาเชลเบล? My Sassy Girl (2008)
Is this it?มากันแคนีหรือ Rambo (2008)
You're just not in Kansas anymore.เธอไม่ได้อยู่ในแคนซัสแล้วล่ะจ้ะ Inkheart (2008)
I'm talking about a road trip, or a canoe trip, even.ฉันหมายถึงขับรถเที่ยว หรือ ล่องแคนู หรือแม้แต่ ปั่นจักรยาน New York, I Love You (2008)
French-Canadian goalie, Jacques "Le Coq" Grande.มือโกลลูกครึ่งฝรั่งเศส-แคนาดา จาชวอส์ "เลอ ค้อก" กรานเด้ The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคน[n.] (khaēn) EN: bamboo mouth organ ; Lao reed mouth organ ; panpipe   FR: orgue en bambou [m]
แคน[n.] (khaēn) EN: [classifier : soda cans]   FR: [classificateur : cannettes de soda]
แคนดิเดต[n.] (khaēndidēt) EN: candidate   FR: candidat [m]
แคนตาลูป[n.] (khaēntālūp) EN: melon ; cantaloupe   FR: melon [m] ; cantaloup [m]
แคนาดา[num.] (Khaēnādā) EN: Canada   FR: Canada [m]
แคน[n.] (khaēnū) EN: canoe   FR: canoë [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
EOS[อี โอ เอส] รุ่นกล้องของบริษัทแคนนอน canon
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Canada[N] แคนาดา
Canberra[N] แคนเบอรา
cantaloup[N] แคนตาลูป, See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อสีส้ม, Syn. cantaloupe
cantaloupe[N] แคนตาลูป, See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีเนื้อสีส้ม, Syn. cantaloup
Canterbury[N] แคนเทอเบอรี่ (ประเทศอังกฤษ), See also: เมืองหนึ่งในประเทศอังกฤษ (เป็นที่ตั้งของโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย Church of England)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
aeromechanic(แอโรมิแคน' นิค) n. ช่างเครื่อง, เครื่องบิน -adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่างเครื่องเครื่องบิน
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander
americana(อะเมริแคน' นะ) n. หนังสือหรือแผนที่ที่เกี่ยวกับอเมริกา, สิ่งสะสมดังกล่าว
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)

English-Thai: Nontri Dictionary
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top