ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซิการ์

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซิการ์-, *ซิการ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิการ์[N] cigar, Syn. ซิกาแรต, บุหรี่, ยาสูบ, Example: นักการเมืองหลายคนนิยมสูบซิการ์, Count unit: มวน, Thai definition: ยาสำหรับสูบ ประกอบด้วยใบยาสูบม้วนเป็นมวน มีใบยาหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซิการ์น. ใบยาสูบซึ่งมวนแน่น มีขนาดโตกว่าบุหรี่ ปลาย ๒ ข้างค่อนข้างเรียว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cigarsซิการ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tobacco Road. Tobacco Road.ยาสูบแถว ยาสูบแถว รับซิการ์ ของคุณ Pinocchio (1940)
He's tall blond he smokes a cigar and he's a pig!มันตัวสูง ผมทอง สูบซิการ์ และมันเลวชาติ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Well after a meal there's nothing like a good cigar.เอ้า หลังอาหาร ไม่มีอะไรดีเท่าซิการ์ดีๆ สักมวน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Have a cigar.สูบซิการ์หน่อยไหม Blazing Saddles (1974)
Give that man a cigar!ให้ผู้ชายคนนั้นซิการ์ First Blood (1982)
This calls for cigars.ยังงี้ต้องสูบซิการ์หน่อย *batteries not included (1987)
You got any cigars?มีซิการ์บ้างมั้ย *batteries not included (1987)
- No. Close, but no cigar. Here.- ที่ปิด แต่ไม่ซิการ์ ที่นี่ The Russia House (1990)
I need a cigar.ฉันจำเป็นต้องซิการ์ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Where is my cigar?ที่ซิการ์ของฉันอยู่ที่ไหน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I need several boxes of Cuban cigars. The best. Yes.ซิการ์คิวบาหลายๆหีบด้วย Schindler's List (1993)
- Bobby, my cigar. - Right here.บ๊อบบี้ ซิการ์ Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซิการ์[n.] (sikā) EN: cigar   FR: cigare [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cigar[N] ซิการ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์
cheroot(ชะรูท') n. บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม,บุหรี่พม่า
cigar(ซิการ์') n. บุหรี่ซิการ์, Syn. segar.
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
havana(ฮะแวน'นะ) เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบา,บุหรี่ซิการ์ของคิวบา
indian pipeพืชไร้ใบจำพวก Monotrooa unifora มีดอกไม้คล้ายกล้องสูบซิการ์หรือยา
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม
rope(โรพ) n. เชือก,พวง,บุหรี่ซิการ์ vi. ดึงออกเป็นเส้น,กลายเป็นเชือก, Syn. cable,cord,line
seed leaf = cotyledon(ดู) ,ใบยาสูบที่กว้างชนิดหนึ่งที่ใช้ทำบุหรี่ซิการ์
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่

English-Thai: Nontri Dictionary
cigar(n) ซิการ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top