Search result for

คูน

(30 entries)
(0.0531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คูน-, *คูน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คูนน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Colocasia gigantea Hook. f. ในวงศ์ Araceae คล้ายบอน ก้านใบและแผ่นใบสีเขียวอ่อน มีนวล ก้านใบทำให้สุกกินได้, ปักษ์ใต้เรียก อ้อดิบ.
คูนดู ราชพฤกษ์.
คูนดู ค้าว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cassia Fistula Lคูน [การแพทย์]
ditchditch, คูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Golden Showerคูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง Rising Malevolence (2008)
We've had no further contact with General Plo Koon.เราขาดการติดต่อกับอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
He's one of my oldest friends.เขาเป็นสหายเก่าของข้า อาจารย์โพล คูนเป็นคนพบข้า Rising Malevolence (2008)
Tell me, has there been any word from Master Plo Koon or his fleet?บอกข้าซิ มีข่าวอะไร จากยานของอาจารย์โพล คูนบ้างมั้ย? Rising Malevolence (2008)
I decided we couldn't just give up on Master Plo Koon.ข้าตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่หมดหวัง กับการตามหาอาจารย์โพล คูน Rising Malevolence (2008)
Same old Goku- It's "Umigame" -สมเป็นโกคูนั่น"เต่าทะเล" (Umigame) ต่างหาก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
He's a high time tycoon in our country. The richest and most bankable tycoon.เขาเป็นไทคูนในเวลาที่เหมาะสมของประเทศเรา รวยที่สุดและมีเงินฝากธนาคารมากที่สุด. Episode #1.9 (2008)
Every day, new bodies appear along MuIhoIIand and in the ditches of our cities, the work of police Chief James Davis and his aptly named Gun Squad;ทุกวัน ศพใหม่ๆ ปรากฏอยู่ทั่วเมืองมูวฮอลแลน และตามคูน้ำของเมืองเรา ด้วยผลงานของผู้กำกับเจมส์ เดวิส และลูกสมันของเขาในนาม กัน สควอร์ช Changeling (2008)
- Our esteemed MonsieurWest has asked me to dress you for your TV debut./N ความนับถือตัวเราเอง เมอร์ซิเออร์ เวสต์ ได้ขอให้ฉันจับคูนแต่งองค์ทรงเครื่อง/N สำหรับเปิดตัวทางทีวีของเธอ Confessions of a Shopaholic (2009)
It smells like a raccoon died up there or something.กลิ่นเหมือนแรคคูนรึอะไร ตายอยู่ในนั้น Family Remains (2009)
I think I've said all I'm gonna say.ได้อะไรจากอีวาน บาคูนัสมั้ย? ยังไม่ได้อะไรเลย Cold Comfort (2009)
Between that and the wig, we should be able to persuade a judge.คุณนักสืบ ผมคงจะไม่ขวางคุณ ถ้าคุณจะืยื่นหมายจับบาคูนัสนะ Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูน [n.] (khūn) EN: Golden Shower Tree ; Golden Shower Cassia ; drumstick tree ; Indian laburnum ; puddingpipe tree ; purging cassia   FR: Cassia fistula [m]
คูน [n.] (khūn) EN: Giant Elephant's Ears   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ditch[N] คูน้ำ, See also: คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน, Syn. canal, furrow
moat[N] คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง, See also: คูกำแพงเมือง, คูเมือง, Syn. fosse, ditch, canal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocoon(โคคูน') n. รังไหม,รังไข่แมลง,รังไข่แมงมุม
indian laburnumต้นคูน
raccoon(เรคูน',ราคูน') n. สัตว์คล้ายหมีเล็ก ๆ แต่มีหางเป็นช่อเ หากินในเวลากลางคืน,หนังขนของสัตว์ดังกล่าว, Syn. racoon
racoon(เรคูน') n. =raccoon (ดู)
tycoon(ไท'คูน) n. นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก,โซกุน (ของญี่ปุ่น), Syn. financier

English-Thai: Nontri Dictionary
kennel(n) บ้านสุนัข,คูน้ำ,ท่อน้ำ
runnel(n) คูน้ำ,ห้วย,ลำธาร,ร่องน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top