ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล้องยาเส้น

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้องยาเส้น-, *กล้องยาเส้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องยาเส้น[N] pipe, See also: cigar pipe, Syn. กล้อง, กล้องยาสูบ, Example: พ่อบรรจุยาเส้นใส่กล้องยาเส้นเป็นครั้งที่ห้าแล้วในวันนี้, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับสูบยาเส้น มีลักษณะเป็นท่อยาว ปลายข้างหนึ่งทำเป็นหลุมเหล็กๆ สำหรับบรรจุยาเส้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They've got the pipe.พวกนั้นได้กล้องยาเส้นไปด้วย The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The pipe please, gentlemen, then you can go back to your little weenie roast.ขอกล้องยาเส้นด้วย.. ท่านสุภาพบุรุษ แล้วค่อยกลับไปกินไส้กรอกปิ้ง. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องยาเส้น[n. exp.] (klǿng yāsen) EN: pipe ; cigar pipe   FR: pipe [f] ; bouffarde (fam.) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pipe[N] กล้องยาเส้น, See also: กล้องสูบยา, ซิการ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top