ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล้องยาสูบ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้องยาสูบ-, *กล้องยาสูบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องยาสูบ[N] pipe, See also: tobacco pipe, Syn. กล้องยาเส้น, Example: ชาวเขายังนิยมใช้กล้องยาสูบกันอยู่, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: กล้องสำหรับสูบยา มีลักษณะเป็นท่อยาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it a billion-dollar pipe?กล้องยาสูบพันล้านมั๊ง? National Treasure (2004)
It's a meerschaum pipe.มันคือกล้องยาสูบแร่หายยาก. National Treasure (2004)
I have been wondering, though, what the engraving indicated on the pipe that Big Foot took.ฉันประหลาดใจ เรื่อง คำจารึก - บนกล้องยาสูบที่บิ๊กฟุตขโมยไป. National Treasure (2004)
that they stole from the shop, and we also found this pipe.อันที่ถูกขโมยมาจากที่ร้าน และเราก็เจอกล้องยาสูบอันนี้ Island of Dreams (2012)
But you're convinced you can give up, so you don't want to buy a pipe, because that means you're not serious about quitting.แต่คุณคิดว่าคุณคงเลิกได้เพราะงั้นคุณเลยไม่อยากซื้อกล้องยาสูบ เพราะนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้จริงจังกับการเลิก The Six Thatchers (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องยาสูบ[n. exp.] (klǿng yāsūp) EN: pipe   FR: pipe [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peace pipen. กล้องยาสูบของอินเดียนแดง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
calumet (n ) กล้องยาสูบของอินเดียนแดง มีลำกล้องยาวมาก ใช้สูบเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการสงบศึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top