Search result for

pig

(144 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pig-, *pig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pig[N] หมู, See also: สุกร, Syn. hog
pig[N] คนสกปรก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนมูมมาม, คนที่เหมือนหมู, คนตะกละตะกลาม
pig[N] ตำรวจ (คำสแลง), Syn. cop, police
pig[VI] ออกลูกหมู
pig[VT] กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ), See also: กินอย่างมูมมาม
pig[N] เตาหลอมโลหะ
pig[N] โลหะที่ออกจากเตาหลอม
piggy[N] ลูกหมู, See also: ลูกสุกร, Syn. piglet, shoat
piggy[ADJ] เหมือนหมู, See also: คล้ายกับหมู, อย่างกับหมู, Syn. hoggish, piggish, swinish
piggy[ADJ] มูมมาม, See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก, Syn. hoggish, piggish, swinish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
pigeon(พิจ'เจิน) n. นกพิราบ
pigeon breastn. อกไก่,อกแฟบ., Syn. pigeon chest
pigeon-hearted(พิจ'เจินฮาร์'ทิด) adj. ใจเสาะ,ขี้ขลาด, Syn. timid,meek
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered,mild
pigeonhole(พิจ'เจินโฮล) n. ช่องสำหรับนกพิราบเข้าไปอาศัย,ช่องเล็ก ๆ ของตู้หรือโต๊ะสำหรับใส่กระดาษ จดหมายและอื่น ๆ vt. เก็บไว้อ้างอิง,เอาซุกไว้,ใส่ในช่อง,แยกออกเป็นพวก ๆ, Syn. timid
piggish(พิก'กิช) adj. คล้ายหมู,เหมือนหมู,จะกละ,สกปรก., See also: piggishness n., Syn. greedy,filthy
piggy(พิก'กี) n. หมูตัวเล็ก ๆ ,ลูกหมู
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.
pigment(พิก'เมินทฺ) n. รงควัตถุ,สีย้อม vt. ย้อมสี,ใส่สี., See also: pigmentary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
pigeon(n) นกพิราบ
pigeonhole(n) รังนกพิราบ
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
pigment(n) สี,สีย้อม,รงควัตถุ
pigmy(n) คนแคระ,คนเตี้ย
pigskin(n) หนังหมู
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
pigtail(n) ผมเปีย,หางเปีย,หางหมู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pigeonholingการถ่วงร่างกฎหมาย, การแช่เย็นร่างกฎหมาย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piggybackอาศัยไปด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentสารสี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pigmentสารสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigmentary retinopathyจอตาเสื่อมมีสารสี [มีความหมายเหมือนกับ retinitis pigmentosa; primary degeneration of retina] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง
โดยมันจะไหลไปในท่อตามแรงดันของน้ำมันหรือก๊าซที่ไหลไป และจะติดอุปกรณ์สำหรับตรวจดูว่าส่วนใดของท่อสึกกร่อนหรือชำรุดด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Pigeon racingการแข่งนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigeonsนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]
pigmentสี, สารสี, สารมีสีที่ทำให้วัตถุอื่นมีสีได้ ไม่ละลายในตัวทำละลาย แต่สามารถแขวนลอยอยู่ได้  ใช้ทำสีเคลือบผิว ผงสีแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวในการดูดกลืนและสะท้อนแสงสี จึงทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้   ในเซลล์พืชหรือสัตว์จะพบสารสีได้  เช่น พบที่คลอโรฟิลล์ เป็นสารสีเขียวซึ่งท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pigment cellเซลล์สารสี, เซลล์ที่มีสารสีอยู่ภายใน เป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดสีในส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น สีที่ผิวหนังของสัตว์ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pigmentsสารสี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pig ball (n) ลูกชิ้นหมู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, so, I'm smarter than the average, but that doesn't mean the government has the right to treat me like their own private guinea pig.โอเคได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีสิทธิ ฉันดูแลตัวเองได้ฉันไม่หนูทดลอง Odyssey (2008)
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)
He's a guinea pig.เขาเป็นหมูทดลอง Adverse Events (2008)
You're doing this because we no longer have inkwells and Cuddy doesn't have pigtails.นายทำแบบนี้ เพราะเราจะไม่มี ขวดหมึกต่อไปอีกและคัดดี้ ก็ไม่ได้ไว้หางเปีย Joy (2008)
This place is a goddamn pigsty.ที่นี่สกปรกฉิบหายยังกับคอกหมู Pilot (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
- It's smoked pigeon.- นกพิราบรมควัน The Mark of Nimueh (2008)
But I'd say there's more smoke than pigeon.แต่หนูจะบอกว่า... รู้สึกว่าจะมี ควัน มากกว่า เนื้อนกพิราบนะ The Mark of Nimueh (2008)
Well, he can't have wiggled out. I tied him up like a piglet.เราไม่อยากให้เค้าดินหลุด มัดเค้าแน่นๆ เหมือนหมูหันเล Episode #1.5 (2008)
Wait Vegeta, let's eat first- I'm gonna pig out!เฮ้! เบจีต้ากินกันก่อนดีกว่า ฉันจะกินให้อ้วนเหมือนหมูเลย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You, little pig Eat up, okay?นี่,หมูน้อย กินสิ Baby and I (2008)
They're fucking cartoon pigs on the telly, what, people call us that behind our backs?นั่นมันชื่อหมูการ์ตูนโง่ ๆ ในทีวีโว้ย แล้วคนเรียกพวกเราว่าอะไรลับหลัง The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pigIn other words, the field of the magnet is near the pigeon's head.
pigEven if pigs were to fly in the air, I would believe her.
pigWritten words, carrier pigeons, the telegraph, and many other devices carried ideas faster and faster from man to man.
pigSo pigeons can find their way home with the help of the Earth's magnetic field.
pigWe pigged out on pizza and chicken at lunchtime.
pigI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
pigWhom God loves, his bitch brings forth pigs (quotation).
pigCharles Walcot looked for compasses in pigeons.
pigI know how piggy feels, He starves without missing a meal.
pigIf you pig out every day, you're sure to gain too much weight.
pigIn the evening my pigeon returned to me wounded seriously.
pigKeeton put magnets on the heads of his pigeons.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกร[N] pig, Syn. หมู, Example: ชาวบ้านเลี้ยงสุกรเอาไว้ขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมู[N] pig, Example: ชาวชนบทบางแห่งจะแบ่งส่วนใต้ถุนไว้เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด, ไก่, หมู ฯลฯ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในวงศ์ Suidae เป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว มีทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและเป็นสัตว์ป่า หาอาหารโดยใช้จมูกดุด
ไข่ดันหมู[N] pig's kidney, Syn. ไตหมู, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่นิยมบริโภคไข่ดันหมูเพราะเกรงว่าจะมีสารพิษตกค้าง, Count unit: ลูก
พิราบ[N] pigeon, Syn. นกพิราบ, Example: เขามีอาชีพฝึกพิราบแข่งโดยเฉพาะ, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขา รูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ลำตัวสีเทาปนฟ้า ชอบหากินบนพื้นดิน กินเมล็ดพืช ที่พบทั่วไป คือ ชนิด Columba livia
ผมเปีย[N] pigtail, See also: plaits, braid, queue, Syn. เปีย, หางเปีย, Example: หล่อนถักผมเปียเส้นผอมเหมือนรูปร่างนั่งกินข้าวคนเดียวมุมห้องเงียบๆ เหงาๆ, Thai definition: ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
กระปุกออมสิน[N] piggy bank, Syn. ออมสิน, Example: เขาสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็กโดยมีกระปุกออมสินให้คนละหนึ่งใบ, Count unit: ใบ, ลูก
หัวหมู[N] pig's head, See also: boar's head, hog's head, Example: ชาวบ้านใช้หัวหมูในการทำพิธีบายศรี, Count unit: หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
หางเปีย[n.] (hāngpīa) EN: pigtail ; queue   FR: natte [f] ; tresse [f]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIG    P IH1 G
PIGG    P IH1 G
PIGS    P IH1 G Z
PIGGY    P IH1 G IY0
PIGUE    P IY1 G
PIGMY    P IH1 G M IY0
PIG'S    P IH1 G Z
PIGLET    P IH1 G L AH0 T
PIGMAN    P IH1 G M AH0 N
PIGGEE    P IH1 G IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pig    (v) (p i1 g)
pigs    (v) (p i1 g z)
piggy    (n) (p i1 g ii)
pigmy    (n) (p i1 g m ii)
pigeon    (n) (p i1 jh @ n)
pigged    (v) (p i1 g d)
piglet    (n) (p i1 g l i t)
pigsty    (n) (p i1 g s t ai)
pigboat    (n) (p i1 g b ou t)
pigeons    (n) (p i1 jh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Molchstopper {m}pig trap station [Add to Longdo]
Molchsystem {n}pig trap system [Add to Longdo]
Pigment {n} | Pigmente {pl}pigment | pigments [Add to Longdo]
Pigmentierung {f}pigmentation [Add to Longdo]
Roheisen {n}pig iron [Add to Longdo]
Schweinezucht {f} [agro.]pig breeding [Add to Longdo]
Schweinezüchter {m} [agro.]pig breeder [Add to Longdo]
pigmentiertpigmented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
エピグラフ[, epigurafu] (n) epigraph [Add to Longdo]
エピグラム[, epiguramu] (n) epigram [Add to Longdo]
エピゴーネン[, epigo-nen] (n) epigone (ger [Add to Longdo]
エピジェネティクス[, epijieneteikusu] (n) epigenetics [Add to Longdo]
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris) [Add to Longdo]
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] pigsty; rest-room [Add to Longdo]
爪尖儿[zhuǎ jiān r, ㄓㄨㄚˇ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] pig's trotters [Add to Longdo]
生铁[shēng tiě, ㄕㄥ ㄊㄧㄝˇ, / ] pig iron [Add to Longdo]
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] pig-gut (large intestine used as foodstuff) [Add to Longdo]
色素[sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] pigment [Add to Longdo]
猪下水[zhū xià shuǐ, ㄓㄨ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] pig offal [Add to Longdo]
猪尾巴[zhū wěi ba, ㄓㄨ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, / ] pig's tail (meat) [Add to Longdo]
猪狗[zhū gǒu, ㄓㄨ ㄍㄡˇ, / ] pig-dog (intended as insult); Schweinhund [Add to Longdo]
猪链球菌[zhū liàn qiú jūn, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] pig streptococcus; streptococcus suis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pig \Pig\, n.
   A piggin. [Written also {pigg}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pig \Pig\, n. [Cf. D. big, bigge, LG. bigge, also Dan. pige
   girl, Sw. piga, Icel. p[imac]ka.]
   1. The young of swine, male or female; also, any swine; a
    hog. "Two pigges in a poke." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any wild species of the genus {Sus} and related
    genera.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Sow} a channel for melted iron.] An oblong mass of
    cast iron, lead, or other metal. See {Mine pig}, under
    {Mine}.
    [1913 Webster]
 
   4. One who is hoggish; a greedy person. [Low]
    [1913 Webster]
 
   {Masked pig}. (Zool.) See under {Masked}.
 
   {Pig bed} (Founding), the bed of sand in which the iron from
    a smelting furnace is cast into pigs.
 
   {Pig iron}, cast iron in pigs, or oblong blocks or bars, as
    it comes from the smelting furnace. See {Pig}, 4.
 
   {Pig yoke} (Naut.), a nickname for a quadrant or sextant.
 
   {A pig in a poke} (that is, bag), a blind bargain; something
    bought or bargained for, without the quality or the value
    being known. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pig \Pig\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Pigged}; p. pr. & vb. n.
   {Pigging}.]
   1. To bring forth (pigs); to bring forth in the manner of
    pigs; to farrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To huddle or lie together like pigs, in one bed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pig
   n 1: domestic swine [syn: {hog}, {pig}, {grunter}, {squealer},
      {Sus scrofa}]
   2: a coarse obnoxious person [syn: {slob}, {sloven}, {pig},
     {slovenly person}]
   3: a person regarded as greedy and pig-like [syn: {hog}, {pig}]
   4: uncomplimentary terms for a policeman [syn: {bull}, {cop},
     {copper}, {fuzz}, {pig}]
   5: mold consisting of a bed of sand in which pig iron is cast
     [syn: {pig bed}, {pig}]
   6: a crude block of metal (lead or iron) poured from a smelting
     furnace
   v 1: live like a pig, in squalor [syn: {pig}, {pig it}]
   2: eat greedily; "he devoured three sandwiches" [syn: {devour},
     {guttle}, {raven}, {pig}]
   3: give birth; "sows farrow" [syn: {farrow}, {pig}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIG
     Psion Interest Group (Psion)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top