Search result for

police

(140 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -police-, *police*
English-Thai: Longdo Dictionary
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
police[N] ี่ตำรวจ, See also: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. policeman, patrol, guard
police[N] ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
police[VT] ควบคุม, See also: รักษาความสงบเรียบร้อย, Syn. control, patrol, watch
police[VT] ทำความสะอาด
policeman[N] ตำรวจ, See also: ตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. police officer
police dog[N] สุนัขตำรวจ
policewoman[N] ตำรวจหญิง
Police General[N] พลตำรวจเอก
police station[N] สถานีตำรวจ, Syn. headquarters
Police Major General[N] พลตำรวจตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
police(พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
POLICE police station(n) สถานีตำรวจ,โรงพัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policeตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police courtศาลตำรวจ, ศาลโปริสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forceกำลังตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forces, internationalกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police officerนายตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police powerอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police power; power, policeอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police stateระบบรัฐตำรวจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Police, International (Interpol)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Policeตำรวจ [TU Subject Heading]
Police administrationการบริหารงานตำรวจ [TU Subject Heading]
Police chargesการแจ้งข้อหา [TU Subject Heading]
Police communication systemsระบบสื่อสารของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police corruptionการทุจริตของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police discretionดุลยพินิจของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police dogsสุนัขตำรวจ [TU Subject Heading]
Police ethicsจรรยาบรรณของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police misconductการประพฤติมิชอบของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police patrolงานสายตรวจทางตำรวจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
police
Police Colonel (n ) พันตำรวจเอก, พ.ต.อ.
See also: S. POL.COL.,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The police can arrest me.ตำรวจก็จับฉันไม่ได้ Confrontation (2017)
You and I are going to the police now.คุณกับผมต้องไปโรงพักกันเดี๋ยวนี้ Confrontation (2017)
When I came home and when the police came, it was locked.ทั้งตอนที่ฉันกลับมาบ้าน แล้วก็ตอนที่ตำรวจมา Ready (2017)
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.ด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล และอิทธิพลเหนือตำรวจ ยากูซ่า หรือแม้แต่นักการเมือง Emotions (2017)
Since he repeatedly stabbed two of the victims, as well as killed a police officer, he was considered...เนื่องจากผู้ต้องหาได้แทง ผู้ตายทั้งสองคนหลายครั้ง และยังฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ศาลจึงเห็นว่าเขา... Ready (2017)
The man who was sentenced to death for the murder of three people, including a police officer, Tatsuyuki Michima, was put to death yesterday.ชายซึ่งถูกศาลตัดสินประหารชีวิต ในคดีฆาตกรรมเหยื่อสามราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายมิชิมะ ทัตสึยูกิ ได้ถูกประหารชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ Ready (2017)
The police and fire department are working to identify the body...ตำรวจและหน่วยดับเพลิง กำลังตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวบุคคล Disbanded (2017)
The police officer who came to the scene was also stabbed and killed.เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาพบ ก็ถูกแทงเสียชีวิตเช่นกัน Reason (2017)
I asked the police about that.ฉันถามตำรวจเรื่องนั้นแล้ว Reason (2017)
The police told me about Nanaka's life. It was very simple though.ตำรวจบอกผมว่านานากะ ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาก ๆ Reason (2017)
The police are investigating the motive for the murders.ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างสืบสวน หาเหตุจูงใจของการฆาตกรรมครั้งนี้ Reason (2017)
I have a friend who has connections with the police.ฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง ที่มีเส้นสายในวงตำรวจ Reason (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
police500 policemen were put on strict alert.
policeA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
policeA Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.
policeAfter a short pursuit, the police caught him.
policeAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
policeAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
policeA lost child was sobbing at the police box.
policeA lot of policemen guarded the hall.
policeA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
policeAn important function of a policeman is to catch a thief.
policeA police car is stopping along the road.
policeA police car was spinning along at a good speed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตร.[N] policeman, Syn. ตำรวจ
พ.ต.ต.[N] police major, See also: Pol.Maj., Syn. พันตำรวจตรี
พ.ต.ท.[N] police lieutenant colonel, See also: Pol.Lt.Col., Syn. พันตำรวจโท
พ.ต.อ.[N] police colonel, See also: Pol.Col., Syn. พันตำรวจเอก
พล.ต.ต.[N] police major general, See also: Pol.Maj.Gen., Syn. พลตำรวจตรี
พล.ต.ท.[N] police lieutenant general, See also: Pol.Lt.Gen., Syn. พลตำรวจโท
พล.ต.อ.[N] police general, See also: Pol.Gen., Syn. พลตำรวจเอก
ร.ต.ต.[N] police sub- lieutenant, See also: Pol.Sub-Lt., Syn. ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท.[N] police lieutenant, See also: Pol.Lt., Syn. ร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ.[N] police captain, See also: Pol.Capt., Syn. ร้อยตำรวจเอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī tamrūat) FR: chef de la police [m]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrūat) EN: call the police ; inform the police ; notify the police   FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police
เจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (jaonāthī tamrūat) EN: policeman ; police officer ; gendarme   FR: officier de police [m]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[n. exp.] (kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat) EN: obstruction of a police officer   
ขนาดอักษร[n. exp.] (khanāt aksøn) EN: font size   FR: taille de la police (de caractères) [f]
ข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (khārātchakān tamrūat) FR: fonctionnaire de police [m, f]
แขวงตำรวจ[n. exp.] (khwaēng tamrūat) EN: police precinct   FR: zone de police [f] (Belg.)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล[org.] (Køngbanchākan Tamrūat Nakhønbān) EN: Metropolitan Police Bureau   

CMU English Pronouncing Dictionary
POLICE    P AH0 L IY1 S
POLICED    P AH0 L IY1 S T
POLICES    P AH0 L IY1 S AH0 Z
POLICE'S    P AH0 L IY1 S AH0 Z
POLICEMAN    P AH0 L IY1 S M AH0 N
POLICEMEN    P AH0 L IY1 S M EH0 N
POLICEMAN'S    P AH0 L IY1 S M AH0 N Z
POLICEWOMAN    P AH0 L IY1 S W UH2 M AH0 N
POLICEWOMEN    P AH0 L IY1 S W IH2 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
police    (v) (p @1 l ii1 s)
policed    (v) (p @1 l ii1 s t)
polices    (v) (p @1 l ii1 s i z)
policeman    (n) (p @1 l ii1 s m @ n)
policemen    (n) (p @1 l ii1 s m @ n)
policewoman    (n) (p @1 l ii1 s w u m @ n)
policewomen    (n) (p @1 l ii1 s w i m i n)
police-office    (n) - (p @1 l ii1 s - o f i s)
police-officer    (n) - (p @1 l ii1 s - o f i s @ r)
police-offices    (n) - (p @1 l ii1 s - o f i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Police {f}; Versicherungspolice {f}; Versicherungschein {m}policy [Add to Longdo]
Polizei {f} | berittene Polizei | städtische Polizei | die Polizei rufen (holen)police | mounted police | municipal police | to call the police [Add to Longdo]
Polizeiaufgebot {n}police detachment [Add to Longdo]
Polizeibeamte {m}police officer [Add to Longdo]
Polizeieinsatz {m}police operation [Add to Longdo]
Polizeifunk {m}police radio [Add to Longdo]
Polizeigewalt {f}police power [Add to Longdo]
Polizeihund {m}police dog [Add to Longdo]
Polizeikommissar {m}; Kommissar {m}police inspector [Add to Longdo]
Polizeikontrolle {f}police check [Add to Longdo]
Polizeidienststelle {f}; Polizeirevier {n}; Polizeiwache {f}police station [Add to Longdo]
Polizeipräsidium {n}police headquarters [Add to Longdo]
Polizeischutz {m}police protection [Add to Longdo]
Polizeistreife {f}police patrol; patrolman [Am.] [Add to Longdo]
Polizeistaat {m}police state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]
がさり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See がさる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]
がさる[, gasaru] (v5r,vt) (obsc) (sl) to search (esp. a home in a police search) [Add to Longdo]
その筋;其の筋[そのすじ, sonosuji] (n) (1) that field; (2) the authorities (esp. the police) [Add to Longdo]
インターポール;インターポル[, inta-po-ru ; inta-poru] (n) Interpol; International Criminal Police Organization (Organisation) [Add to Longdo]
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police on trains; train marshal [Add to Longdo]
巡警[xún jǐng, ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police officer [Add to Longdo]
眼线[yǎn xiàn, ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] police informer [Add to Longdo]
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, ] police strength (i.e. number of officers at the scene) [Add to Longdo]
警区[jǐng qū, ㄐㄧㄥˇ ㄑㄩ, / ] policeman's round; patrol; beat [Add to Longdo]
警察[jǐng chá, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] police; policeman; policewoman [Add to Longdo]
警察局[jǐng chá jú, ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, ] police department [Add to Longdo]
警探[jǐng tàn, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄢˋ, ] police detective [Add to Longdo]
警方[jǐng fāng, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄤ, ] police [Add to Longdo]
警服[jǐng fú, ㄐㄧㄥˇ ㄈㄨˊ, ] police uniform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Police \Po*lice"\, v. t. [imp. & p. p. {Policed}; p. pr. & vb.
   n. {Policing}.]
   1. To keep in order by police.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To make clean; as, to police a camp.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Police \Po*lice"\, n. [F., fr. L. politia the condition of a
   state, government, administration, Gr. ?, fr. ? to be a
   citizen, to govern or administer a state, fr. ? citizen, fr.
   ? city; akin to Skr. pur, puri. Cf. {Policy} polity,
   {Polity}.]
   1. A judicial and executive system, for the government of a
    city, town, or district, for the preservation of rights,
    order, cleanliness, health, etc., and for the enforcement
    of the laws and prevention of crime; the administration of
    the laws and regulations of a city, incorporated town, or
    borough.
    [1913 Webster]
 
   2. That which concerns the order of the community; the
    internal regulation of a state.
    [1913 Webster]
 
   3. The organized body of civil officers in a city, town, or
    district, whose particular duties are the preservation of
    good order, the prevention and detection of crime, and the
    enforcement of the laws.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) Military police, the body of soldiers detailed to
    preserve civil order and attend to sanitary arrangements
    in a camp or garrison.
    [1913 Webster]
 
   5. The cleaning of a camp or garrison, or the state ? a camp
    as to cleanliness.
    [1913 Webster]
 
   {Police commissioner}, a civil officer, usually one of a
    board, commissioned to regulate and control the
    appointment, duties, and discipline of the police.
 
   {Police constable}, or {Police officer}, a policeman.
 
   {Police court}, a minor court to try persons brought before
    it by the police.
 
   {Police inspector}, an officer of police ranking next below a
    superintendent.
 
   {Police jury}, a body of officers who collectively exercise
    jurisdiction in certain cases of police, as levying taxes,
    etc.; -- so called in Louisiana. --Bouvier.
 
   {Police justice}, or {Police magistrate}, a judge of a police
    court.
 
   {Police offenses} (Law), minor offenses against the order of
    the community, of which a police court may have final
    jurisdiction.
 
   {Police station}, the headquarters of the police, or of a
    section of them; the place where the police assemble for
    orders, and to which they take arrested persons.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 police
   n 1: the force of policemen and officers; "the law came looking
      for him" [syn: {police}, {police force}, {constabulary},
      {law}]
   v 1: maintain the security of by carrying out a patrol [syn:
      {patrol}, {police}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 police [pɔlis]
   police
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top