Search result for

เปีย

(84 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปีย-, *เปีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปีย[N] braid, See also: plait, queue, pigtail, Syn. ผมเปีย, หางเปีย, Example: หล่อนเลิกไว้เปียเส้นโตแล้วเปลี่ยนมาเป็นไว้ผมสั้นเสมอใบหู, Count unit: ข้าง,เส้น, Thai definition: ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย, ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
เปีย[N] braid, See also: plait, queue, pigtail, Example: หล่อนเลิกไว้เปียเส้นโตแล้วเปลี่ยนมาเป็นไว้ผมสั้นเสมอใบหู, Count unit: ข้าง, เส้น, Thai definition: ลายที่ถัก 3 ขาไขว้กัน
เปีย[ADJ] wet, See also: soaked, soggy, sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง
เปีย[V] be wet, See also: be soaked, be soggy, become sodden, Syn. ชุ่ม, เปียกชุ่ม, เปียกแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียกชื้น
เปีย[V] wet, See also: soak, moisten, Syn. แฉะ, เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: คืนที่ผ่านมามีฝนตกพรมตลอดคืนพื้นดินจึงเปียก, Thai definition: มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปีย[ADJ] wet, See also: soak, moist, Syn. ชุ่ม, ชื้น, Ant. แห้ง, Example: เขาไม่สบายเพราะสวมเสื้อผ้าเปียกอยู่หลายชั่วโมง, Thai definition: ที่มีน้ำชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่
เปีย[ADJ] limp, See also: spiritless, Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Example: บุรุษพยาบาลช่วยกันหามร่างอันอ่อนเปียกของคนเจ็บขึ้นห้องผ่าตัดโดยด่วน, Thai definition: ที่อ่อนกำลังจนแทบไม่อาจจะทรงตัวได้ตามลำพัง
เปีย[V] make a paste, Example: แม่จะเปียกข้าวเหนียวหม้อใหญ่ทุกครั้งเมื่อลูกๆ กลับบ้าน, Thai definition: เอาข้าวหรือแป้งกวนให้สุกเจือด้วยน้ำเหลวๆ
เปียโน[N] piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลาง, Count unit: หลัง
เปียโน[N] piano, Example: นอกจากว่ายน้ำเก่งแล้วเธอยังเล่นเปียโนเก่งขนาดเป็นครูสอนเปียโนระดับกลางได้, Count unit: หลัง, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดเครื่องดีด มีคีย์เสียงต่างๆ ใช้เล่นประสานให้เป็นเพลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปียน. ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย, ผมที่ถักห้อยยาวลงมา, ผมเปีย หรือ หางเปีย ก็เรียก, เรียกลายที่ถักตอก ๓ ขาไขว้กัน ว่า ลายเปีย หรือ ลายผมเปีย
เปียพวงมาลัยที่มีอุบะห้อยลงมาเหมือนผมเปีย.
เปียน. ชื่อนกยางขนาดเล็กชนิด Egretta garzetta (Linn.) ในวงศ์ Ardeidae แตกต่างจากนกยางชนิดอื่นคือ ปากและแข้งสีดำ ตีนสีเหลือง.
เปียชื่อเป็ดขนาดกลาง ในวงศ์ Anatidae มี ๒ ชนิด คือ เป็ดเปีย [ Aythya fuligula (Linn.)] ตัวผู้สีเทาดำ ท้องสีขาว ตัวเมียสีน้ำตาลเข้ม ท้องสีน้ำตาล และเป็ดเปียหน้าเขียว ( Anas falcataGeorgi) ตัวผู้มีหลายสี หน้าสีเขียว ตัวเมียสีออกน้ำตาล หน้าสีเขียว, ทั้งนกยางเปียและเป็ดเปียมีขนยาวออกจากท้ายทอย ๒-๓ เส้นหรือมากกว่า ลักษณะคล้ายผมเปียของคน เฉพาะนกยางเปียมีขนยาวดังกล่าวเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์.
เปียก ๑ก. มีนํ้าชุ่มปนผสมอยู่หรือติดอยู่ เช่น เปียกเหงื่อ เปียกฝน เปียกน้ำ.
เปียก ๑ว. ที่ชุ่มน้ำ เช่น ผมเปียก ผ้าเปียก เหงื่อเปียก, อ่อนเกือบเละอย่างข้าวเปียก.
เปียก ๒ก. กวนสิ่งเช่นข้าวหรือแป้งเป็นต้นบนไฟให้สุก เช่น เปียกข้าวเหนียว เปียกสาคู.
เปียก ๒ว. เรียกข้าวที่ต้มและกวนให้เละ หรือข้าวที่ต้มกับน้ำกะทิเจือเกลือเล็กน้อย กวนให้สุกจนข้นหรือเละ มีรสเค็ม ๆ มัน ๆ ว่า ข้าวเปียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แป้งเปียก สาคูเปียก, เรียกขนมชนิดหนึ่ง ทำจากแป้งข้าวเจ้าตั้งไฟกวนกับน้ำตาลหม้อและกะทิ หยอดให้มีขนาดพอคำแล้วโรยถั่วทองคั่ว ว่า ขนมเปียก.
เปียกชื้นก. เปียกพอหมาด ๆ เช่น ผ้าเปียกชื้น.
เปียกปอนก. เปียกมาก เช่น ถูกสาดน้ำจนเปียกปอน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pianoเปียโน [TU Subject Heading]
Membranes, Pia-Glialเปีย-เกลียลเมมเบรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're doing this because we no longer have inkwells and Cuddy doesn't have pigtails.นายทำแบบนี้ เพราะเราจะไม่มี ขวดหมึกต่อไปอีกและคัดดี้ ก็ไม่ได้ไว้หางเปีย Joy (2008)
Now that you're going to the director's house for piano lessons. Yeah?ว่าแต่ จากนี้ไปนายจะไปเรียนเปียโนที่บ้านครูใหญ่ ใช่ไหม Scandal Makers (2008)
He's a master pianist and has a sleepwalking problem.ทั้งยังมีความสามารถด้านเปียโนระดับเซียน เขาละเมอเดิน หากท่านผู้ชมทุกท่าน... Scandal Makers (2008)
Ki-dong will be on the piano. Mom, Jae-in Nam will be singing.กีดง จะเล่นเปียโน ส่านแม่ของเขาจะร้องเพลง Scandal Makers (2008)
I'm worried about the piano part during the performance.ผมกังวลท่อนของเปียโน ระหว่างการแสดง Beethoven Virus (2008)
Isn't this the piano's part?นี่ไม่ใช่ท่อนของเปียโนไม่ใช่หรอค่ะ? Beethoven Virus (2008)
Public performance piano part a hundred times.ในส่วนของเปียนโน ก็ให้ซ้อมร้อยครั้ง Beethoven Virus (2008)
He used a guitar to compose because couldn't afford a piano.เขาใช้กีตาร์ในการแต่ง เพราะเขาไม่สามารถมีเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
Chopin once had malnutrition.ส่วน โชแปง*ครั้งก็เคยเป็นคนอดอยาก *นักประพันธ์ดนตรีและนักเล่นเปียโนชาวโปแลนด์ Beethoven Virus (2008)
I broke into school at night to practice because I couldn't afford a piano.ผมแอบปีนโรงเรียนตอนกลางคืนเพื่อไปฝึก เพราะผมไม่มีเงินจะซื้อเปียโนได้ Beethoven Virus (2008)
Run faster, Pyo!วิ่งเร็วเข้า,เปียว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Pyo!เปียว! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปีย[n.] (pīa) EN: pigtail ; queue ; tassel ; plait ; braid   FR: queue [f] ; tresse de cheveux [f]
เปีย[v.] (pīek) EN: stir-boil ; make a paste   
เปีย[adj.] (pīek) EN: wet ; soaking ; humid ; damp   FR: mouillé ; humide
เปีย[adj.] (pīek) EN: limp   
เปียกชื้น [adj.] (pīekcheūn) EN: humid   FR: humide
เปียกชุ่ม[adj.] (pīek chum) FR: imbibé ; détrempé
เปียกหมดเลย[adj.] (pīek mot loēi) FR: tout trempé ; trempé comme une soupe
เปียกโชก[v. exp.] (pīek chōk) EN: soak ; saturate ; drench ; wet thoroughly   FR: être trempé jusqu'aux os
เปียนโน[n.] (pīennō) EN: piano   FR: piano [m]
เปียโน[n.] (pīanō) EN: piano   FR: piano [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fresco(n) ภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก, เทคนิคการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก เช่น Fresco painting defined with images of examples from throughout history, great quotations, and links to other resources.
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby grand[N] เปียโนขนาดใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. piano
braid[N] เปีย, See also: ผมเปีย, Syn. plait
dank[ADJ] เปียกชื้นและหนาวเย็น
embrue[VT] เปื้อนเลือด (คำโบราณ), See also: เปียกโชกไปด้วยเลือด, Syn. imbrue, soak, stain
grand piano[N] เปียโนขนาดใหญ่มีฝาแบน
humorous[ADJ] เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
soaked to the skin[IDM] เปียกโชกไปทั้งตัว
moist[ADJ] เปียกชื้น, See also: หมาด, ชื้น, Syn. damp, humid, Ant. dry, arid
piano[N] เปียโน (เครื่องดนตรี), Syn. pianoforte
joybox[SL] เปียโน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
aduwa(อา' ดูวา) n. เมืองหนึ่งในเอธิโอเปีย
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
amharic(แอมฮา' ริค, อามฮา' ริค) n. ภาษาราชการของเอธิโอเปีย. -adj. เกี่ยวกับภาษานี้
amylopectin(แอมมิโลเพค' ทิน) n. ส่วนประกอบของแป้งที่เมื่อถูกน้ำจะเป็นแป้งเปีย
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
bard(บาร์ด) กวี -Phr. (the Bard วิลเลียม เชคสเปียร์), See also: bardic adj. ดูbard bardish adj. ดูbard
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก

English-Thai: Nontri Dictionary
awash(adj) จมอยู่ใต้น้ำ,เปียกน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง
bedew(vt) เปียกน้ำค้าง
braid(n) เกลียว,ผมเปีย
braid(vt) ขันเกลียว,ถักเปีย
crimp(n) การจับจีบ,การถักเปีย,การทำให้ย่น
crimp(vt) จีบ,ถักเปีย,ทำให้ย่น,ม้วนผม
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
damp(adj) ชื้น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไม่มีชีวิตชีวา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平壌[ぴょんやん, pyonyan] (n) เปียงยาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปียกชื้น English: to be wet
濡れる[ぬれる, nureru] Thai: เปียEnglish: to get wet

German-Thai: Longdo Dictionary
Klavier(n) |das, pl. Klaviere| เปียโน, See also: Piano
pitschnass(adj) เปียกโชก
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ
Flügel(n) |der, pl. Flügel| เปียโนขนาดใหญ่(ที่มีฝาหรือปีกขนาดใหญ่), See also: R. Klavier

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Klavier (n ) เปียโน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top