ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตะกละตะกลาม

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะกละตะกลาม-, *ตะกละตะกลาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกละตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, avariciously, Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม, Example: เด็กคนนั้นกินพิซซ่าอย่างตะกละตะกลามเหมือนไม่เคยกินมาก่อน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the thing about greed, Arch.นั่นคือความตะกละตะกลาม อาร์ช RocknRolla (2008)
As lovers, they are said to be ravenous beasts.ในฐานะคนรัก พวกมันจะเป็นปีศาจร้ายที่ตะกละตะกลามเป็นที่สุด Legends (2010)
It's all because of your greed and that caused you to have diarrhea!ถ้าเธอกินอย่างตะกละตะกลาม แล้วท้องเสีย ฉันคงถูกฆ่าแน่ Episode #1.8 (2011)
Well, I was super late to work, rushing like crazy, guzzling my giant coffee, when this guy crashed into me.ก็ ฉันไปทำงานสายมากๆ รีบเป็นบ้าเลยล่ะ แล้วก็ดื่มกาแฟแก้วใหญ่ของฉันอย่างตะกละตะกลาม ตอนที่ชายคนนี้ชนเข้ากับฉัน Selfless, Brave and True (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกละตะกลาม[adv.] (takla taklām) EN: greedily   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piggy[ADJ] มูมมาม, See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก, Syn. hoggish, piggish, swinish
ravening[ADJ] ตะกละตะกลาม, See also: ซึ่งแย่งชิง, Syn. hungry, greedy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
guttlevi.,vt. กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guttler n.
guzzle(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guzzler n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top