ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猪头

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猪头-, *猪头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猪头[zhū tóu, ㄓㄨ ㄊㄡˊ, / ] pig head, #20,073 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, you'd get crumbs in it, you cabbage head![CN] 再说 你这猪头一吃喝上就没完 101 Dalmatians (1961)
So, porcupine-head?[CN] 所以,豪猪头 Touchez Pas au Grisbi (1954)
- You're a knothead[CN] - 你是猪头 Calamity Jane (1953)
Well, at least he could have passed it around, the pig.[CN] 嗯,至少可以委婉一点嘛,这个猪头 Paths of Glory (1957)
- You're a swine.[CN] -你是猪头 A Hard Day's Night (1964)
Sheep's heads.[CN] 猪头 A Hard Day's Night (1964)
Why, you garbage-brained idiot![CN] 什么,你这猪头 The Shelter (1961)
you swine.[CN] 用脚怎么写 猪头 A Hard Day's Night (1964)
Tell him we dont want any more trouble, or else I will retaliate[CN] 你向他翻译 如果他再来捣蛋 当心他的猪头,快说 The Way of the Dragon (1972)
This race was organized to help flying, not for brainless boneheaded nincompoops to give joyrides.[CN] 这场比赛是为了比飞行 不是为了给某个没脑子的猪头兜风享乐的 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
- That pig of a headmaster![CN] -那个猪头校长! I vinti (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top