Search result for

marine

(129 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marine-, *marine*
Possible hiragana form: まりね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marine[ADJ] เกี่ยวกับการเดินเรือ, See also: เกี่ยวกับเรือเดินทะเล, เกี่ยวการพาณิชย์นาวี, Syn. nautical, maritime
marine[ADJ] ที่พบในทะเล, See also: ที่ได้จากทะเล
marine[ADJ] เกี่ยวกับทะเล, See also: เกี่ยวกับสัตว์ทะเล
marine[N] นาวิกโยธิน, See also: ทหารเรือ
marine[N] เรือเดินทะเล, See also: เรือเดินสมุทร, Syn. fleet
mariner[N] กะลาสี (คำล้าสมัย), Syn. sailor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marine(มะรีน') adj. เกี่ยวกับ (ทะเล,การเดินเรือ) n นาวิกโยธิน,เรือเดินสมุทร,ภาพทะเล,กรมทางเรือ
marine corpsn. นาวิกโยธิน
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
aquamarine(แอคควะมะรีน') n. พลอยเขียวน้ำเงินอ่อน,สีเขียวน้ำเงินอ่อน
merchant marinen. เรือพาณิชย์สมุทร,เจ้าหน้าที่และลูกเรือของเรือดังกล่าว
submarine(ซับ'มะริน) n. เรือดำน้ำ,เรือใต้น้ำ,สิ่งที่อยู่ในน้ำ,สัตว์น้ำ,สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำ. adj. ใต้น้ำ,ในน้ำ,ใต้ผิวน้ำ,เกี่ยวกับเรือใต้น้ำ
ultramarine(อัล'ทระมะรีน) adj. อยู่นอกทะเล,เลยทะเล,ทางด้านฝั่งทะเลโพ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
marine(adj) เกี่ยวกับการเดินเรืธ,ที่อยู่ในทะเล,เกี่ยวกับทะเล
marine(n) การเดินเรือ,นาวิกโยธิน,เรือเดินทะเล,เรือเดินสมุทร
mariner(n) กะลาสีเรือ,ชาวเล,ชาวประมง
aquamarine(n) สีน้ำเงินเขียวอ่อน
submarine(adj) ในน้ำ,ใต้น้ำ
submarine(n) เรือดำน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marine๑. ภาคพื้นสมุทร๒. เกี่ยวกับทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine arch; arch; marine bridge; sea arch; sea bridgeซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine bridge; arch; marine arch; sea arch; sea bridgeซุ้มหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine cargo insuranceการประกันภัยสินค้าขนส่ง มีความหมายเหมือนกับ cargo insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine cave; sea caveโพรงหินชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine depositสิ่งทับถมภาคพื้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
marine hull insuranceการประกันภัยตัวเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine insuranceการประกันภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine insurance; maritime insuranceการประกันภัยทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marine paintingจิตรกรรมท้องทะเล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marine accidentsอุบัติเหตุทางทะเล [TU Subject Heading]
Marine algaeสาหร่ายทะเล [TU Subject Heading]
Marine algae cultureการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล [TU Subject Heading]
Marine animalsสัตว์ทะเล [TU Subject Heading]
Marine aquarium fishesปลาตู้ (น้ำเค็ม) [TU Subject Heading]
Marine aquariumsตู้เลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม [TU Subject Heading]
Marine bacteriaแบคทีเรียในน้ำทะเล [TU Subject Heading]
Marine barometerบารอมิเตอร์ที่ใช้บน เรือ [อุตุนิยมวิทยา]
Marine biologyชีววิทยาทางทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Marine biologyชีววิทยาทางทะเล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
marine engineเครื่องเรือเดินทะเล
marine engineer (n phrase ) วิศวกรทางทะเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Honey, he's my senior from the marines. Sergeant Han!ที่รัก, เขาเป็นรุ่นพี่ผม จากค่ายทหารน่ะ จ่าฮาน! Baby and I (2008)
You need to call the embassy. Get them to send some Marines.คุณต้องโทรบอกสถานฑูต ให้พวกเค้าส่ง ทหารมาที่นี่ 24: Redemption (2008)
-Send some Marines to help.คุณต้องส่งทหารมาช่วยนะ 24: Redemption (2008)
You were in the marines.คุณเคยเป็นทหารเรือ London. Of Course (2009)
He was a marine. I shot my first gun when I was eight.เขาเป็นทหารเรือ ผมยิงปืนอันแรกตอนอายุ 8 ขวบ New York Sucks (2009)
It means, "always faithful" in the Marines.มันหมายถึง "ซื่อสัตย์ตลอดเวลา" เป็นคติของนาวิกโยธิน Chuck Versus the Best Friend (2009)
Yeah, went psycho... when you found out your wife was fucking a real marine, you punk-ass bitch?ตอนที่รู้ว่าเมียแกไปเอากับนาวิกจริงๆน่ะ แกคิดว่าตัวเองเจ๋งล่ะสิ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Can't decide if I should be a data entry operator or join the Marines.ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะเป็นโอเปอเรเตอร์รับข้อมูล หรือเข้าร่วมมารีน Crime Doesn't Pay (2009)
Well, that means a lot, coming from a United States marine.มันมีความหมายมาก มาจากทหารอเมริกัน Crime Doesn't Pay (2009)
We were in the marines together.เราเคยเป็นนาวิกอยู่ด้วยกัน Harry Brown (2009)
You've never really talked about your time in the marines.นายไม่เคยเล่าให้ฟังว่า นายเคยเป็นนาวิกเลยนะ Harry Brown (2009)
The marines were a lifetime ago. I was... I was a different man then.นาวิกเป็นเรื่องที่นานมากแล้ว ตอนนี้ ชั้นไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว Harry Brown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marineA fund was set up to preserve endangered marine life.
marineA strange marine creature was found recently.
marineLobsters belong to a class of marine animals.
marineMarine plants grow on the sea bed.
marineMariner 9 was launched on May 30, 1971.
marineOur country is rich in marine products.
marineThis area is rich in marine products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีฬาทางน้ำ[N] marine sport, See also: water sport, Ant. กีฬาทางบก, Example: ลูกชายฉันชอบเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด จนตัวดำเป็นเหนี่ยงขึ้นทุกวัน, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: กีฬาที่เล่นและแข่งขันในน้ำ
เคย[N] small sized shrimp, See also: marine shrimp, Syn. กุ้งเคย, เคยกุ้ง, Example: พ่อออกทะเลไปจับเคยเพื่อนำมาทำกะปิส่งขาย, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำเค็ม ในวงศ์ Mysidae รูปร่างคล้ายกุ้งแต่ตัวเล็กมาก สำหรับทำกะปิ
พรรคนาวิกโยธิน[N] marines, Example: ผู้บัญชาการกองทัพเรียกพรรคนาวิกโยธินประชุมราชการลับ, Thai definition: เหล่าทหารเรือที่ประจำการพลรบฝ่ายบก
พรรคนาวิน[N] marine, See also: naval officers, Example: พรรคนาวินกำลังประชุมแผนการรบ, Thai definition: เหล่าทหารเรือที่ประจำการพลรบ
ทะเล[N] marine, See also: sea, Syn. สมุทร, มหาชลาลัย, ห้วงน้ำ, มหรรณพ, Example: วัดริมหาด ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล โต้คลื่นลมมาเป็นเวลากว่าพันปี, Count unit: ทะเล, Thai definition: ห้วงน้ำเค็มที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่เล็กกว่ามหาสมุทร
ทะเล[ADJ] marine, See also: sea, Syn. สมุทร, มหาชลาลัย, ห้วงน้ำ, มหรรณพ, Example: ปูทะเลตัวนี้เป็นปูพันธุ์ที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยู่หรือเกิดในทะเล
ทหารเรือ[N] mariner, See also: navy, sailor, Syn. กะลาสี, นาวิกโยธิน, ลูกประดู่, Example: ทหารเรือจำนวน 30 นาย ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการบนเรือรบหลวงเพื่อลาดตระเวนในน่านน้ำไทย, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ทหารที่รบโดยใช้เรือเป็นพาหนะ และใช้อาวุธซึ่งติดอยู่กับเรือนั้น
นาวิก[ADJ] naval, See also: marine, maritime, Thai definition: เกี่ยวกับเรือ, เกี่ยวกับการเดินเรือ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นาวิก[N] sailor, See also: mariner, seaman, Syn. คนเรือ, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นาวิกโยธิน[N] Marine Corps, Syn. นย., Example: ทางราชการกำลังเคลียร์พื้นที่บริเวณท่าเรือใหญ่เพื่อให้นาวิกโยธินยกพลขึ้นบก, Thai definition: ทหารเรือฝ่ายบก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep   FR: mariner ; infuser ; macérer
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner   FR: marin [m] ; matelot [m]
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล [n. exp.] (kān thøngthīo choēng anurak thāng thalē) EN: marine ecotourism   
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
กีฬาทางน้ำ[n. exp.] (kīlā thāng nām) EN: water sports ; marine sports   FR: sport nautique [m]
กองทัพเรือ[n. exp.] (køngthap reūa) EN: navy ; naval fleet   FR: marine [f] ; forces navales [fpl]
กฎหมายพาณิชย์นาวี[n. exp.] (kotmāi phānit nāwī) EN: maritime law ; marine law   
กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล[n. exp.] (krommathan prakanphai thāng thalē) EN: marine insurance policy   
หมัก[v.] (mak) EN: salt ; pickle ; corn ; marinate   FR: saler (pour conserver) ; mariner
หมักไว้[v.] (mak wai) EN: marinate   FR: mariner

CMU English Pronouncing Dictionary
MARINE    M ER0 IY1 N
MARINES    M ER0 IY1 N Z
MARINER    M EH1 R AH0 N ER0
MARINEZ    M AA0 R IY1 N EH0 Z
MARINEAU    M EH1 R AH0 N OW0
MARINERS    M EH1 R AH0 N ER0 Z
MARINE'S    M ER0 IY1 N Z
MARINES'    M ER0 IY1 N Z
MARINELLI    M AA0 R AH0 N EH1 L IY0
MARINELLO    M AA0 R AH0 N EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marine    (n) (m @1 r ii1 n)
mariner    (n) (m a1 r i n @ r)
marines    (n) (m @1 r ii1 n z)
mariners    (n) (m a1 r i n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marine...; von der Marine; Flotten...naval [Add to Longdo]
Marineoffizier {m}naval officer [Add to Longdo]
Marinestützpunkt {m}naval base [Add to Longdo]
Meeresbiologe {m}; Meeresbiologin {f}marine biologist [Add to Longdo]
Meeresbiologie {f}marine biology [Add to Longdo]
Meeresgebiet {n}marine area [Add to Longdo]
Meereslebensraum {n} [biol.]marine habitat [Add to Longdo]
Meeressäugetier {n}; Meeressäuger {m} [biol.]marine mammal [Add to Longdo]
Meeresverschmutzung {f}marine pollution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine [Add to Longdo]
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine [Add to Longdo]
はるしお型潜水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine [Add to Longdo]
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings) [Add to Longdo]
アクアマリン;アクアマリーン[, akuamarin ; akuamari-n] (n) aquamarine [Add to Longdo]
アスロック[, asurokku] (n) Anti-Submarine ROCket; ASROC [Add to Longdo]
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch [Add to Longdo]
ウルトラマリン[, urutoramarin] (n) ultramarine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海里[hǎi lǐ, ㄏㄞˇ ㄌㄧˇ, / ] marine, #14,401 [Add to Longdo]
水手[shuǐ shǒu, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄡˇ, ] mariner; sailor; seaman, #16,885 [Add to Longdo]
海军陆战队[hǎi jūn lù zhàn duì, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄌㄨˋ ㄓㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] marine corps; marines, #17,400 [Add to Longdo]
[móu, ㄇㄡˊ, ] marine crab, #40,304 [Add to Longdo]
海产[hǎi chǎn, ㄏㄞˇ ㄔㄢˇ, / ] marine; produced in sea, #52,229 [Add to Longdo]
海沟[hǎi gōu, ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench, #75,391 [Add to Longdo]
大海沟[dà hǎi gōu, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench [Add to Longdo]
海事处[hǎi shì chù, ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄔㄨˋ, / ] Marine Department [Add to Longdo]
航海家[háng hǎi jiā, ㄏㄤˊ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄚ, ] mariner; seafarer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
海軍[かいぐん, kaigun] Marine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marine \Ma*rine"\, n. [F. marin a sea solider, marine naval
   economy, a marine picture, fr. L. marinus. See {Marine}, a.]
   1. A solider serving on shipboard; a sea soldier; one of a
    body of troops trained to do duty in the navy.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: A member of the United States Marine Corps,
    or a similar foreign military force.
    [PJC]
 
   3. The sum of naval affairs; naval economy; the department of
    navigation and sea forces; the collective shipping of a
    country; as, the mercantile marine.
    [1913 Webster]
 
   4. A picture representing some marine subject.
    [1913 Webster]
 
   {Tell that to the marines}, an expression of disbelief, the
    marines being regarded by sailors as credulous. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marine \Ma*rine"\, a. [L. marinus, fr. mare the sea: cf. F.
   marin. See {Mere} a pool.]
   1. Of or pertaining to the sea; having to do with the ocean,
    or with navigation or naval affairs; nautical; as, marine
    productions or bodies; marine shells; a marine engine.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Formed by the action of the currents or waves of
    the sea; as, marine deposits.
    [1913 Webster]
 
   {Marine acid} (Chem.), hydrochloric acid. [Obs.]
 
   {Marine barometer}. See under {Barometer}.
 
   {Marine corps}, a corps formed of the officers,
    noncommissioned officers, privates, and musicants of
    marines.
 
   {Marine engine} (Mech.), a steam engine for propelling a
    vessel.
 
   {Marine glue}. See under {Glue}.
 
   {Marine insurance}, insurance against the perils of the sea,
    including also risks of fire, piracy, and barratry.
 
   {Marine interest}, interest at any rate agreed on for money
    lent upon respondentia and bottomry bonds.
 
   {Marine law}. See under {Law}.
 
   {Marine league}, three geographical miles.
 
   {Marine metal}, an alloy of lead, antimony, and mercury, made
    for sheathing ships. --Mc Elrath.
 
   {Marine soap}, cocoanut oil soap; -- so called because, being
    quite soluble in salt water, it is much used on shipboard.
    
 
   {Marine store}, a store where old canvas, ropes, etc., are
    bought and sold; a junk shop. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marine
   adj 1: of or relating to the sea; "marine explorations"
   2: relating to or involving ships or shipping or navigation or
     seamen; "nautical charts"; "maritime law"; "marine insurance"
     [syn: {nautical}, {maritime}, {marine}]
   3: of or relating to military personnel who serve both on land
     and at sea (specifically the U.S. Marine Corps); "marine
     barracks"
   4: relating to or characteristic of or occurring on or in the
     sea
   5: native to or inhabiting the sea; "marine plants and animals
     such as seaweed and whales"
   n 1: a member of the United States Marine Corps [syn: {Marine},
      {devil dog}, {leatherneck}, {shipboard soldier}]
   2: a soldier who serves both on shipboard and on land

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 marine [marinə]
   navy
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Marine [mariːnə] (n) , s.(f )
   merchant marine; merchant navy
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Marine... [mariːnə]
   naval
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top