ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

navy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -navy-, *navy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
navy(n) กองทัพเรือ
navy(n) สีน้ำเงินเข้ม, Syn. navy-blue
navy bean(n) ถั่วชนิดหนึ่งมีเมล็ดเล็กและสีขาว, Syn. haricot, haricot bean
navy blue(n) สีน้ำเงินเข้ม, See also: สีน้ำเงินแก่, Syn. navy
navy blue(adj) สีน้ำเงินเข้ม, See also: สีน้ำเงินแก่, Syn. navy
navy yard(n) อู่ต่อเรือ, See also: อู่ซ่อมเรือ, อู่เก็บเรือ, Syn. shipyard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
navy(เน'วี) n. กองทัพเรือ, ราชนาวี, นาว
navy yardอู่กองทัพเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
navy(n) นาวี, ราชนาวี, กองทัพเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
navyกองทัพเรือ, กองเรือ, นาวี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The greatest navy.""ทัพเรือที่ลือชื่อ" The Great Dictator (1940)
Remington Colt Farroute Smith Wesson Colt from the Navy....เรมิงตัน, โคลต์, เฟอรูต์ ...สมิธ เวสสัน, โคลต์ จากกองทัพเรือ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Its army and its navy all its modern weapons....ทหารบก และทหารเรือ รวมทั้งอาวุธอันทันสมัย Gandhi (1982)
Boy, my memory. It's like the Navy. Coming and going, coming and going.เหมือนทหารเรือเลย มาแล้วก็ไป มาแล้วก็ไป *batteries not included (1987)
My parents. My brother in the Navy.พ่อแม่ กับน้องชายในกองทัพ The Jackal (1997)
They said the Navy wants to buy it from you. That's...เห็นว่ากองทัพเรือจะขอซื้อเหรอ Rushmore (1998)
I fumbled in my first army-navy game, but...ผมอาจทำพลาดในตอนแรก.. Yankee White (2003)
A navy commander carrying the football on air force one just carked in the air.นักบินที่ดูแล AIR FORCE ONE เพิ่งล้มพับไป Yankee White (2003)
We'll have to get a navy doc to verify that.ในหนังผู้ก่อการร้ายเอาอาวุธมาจากตรงนี้ Yankee White (2003)
Runs a mobile reconnaissance outpost for the Royal Navy.ทำงานในหน่วยลาดตะเวณเคลื่อนที่ ให้กับกองทัพราชนาวี Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Navy ROTC and Naval Diving and Salvage Training Centre.ROTCทัพเรือ และประดาน้ำทัพเรือ และหน่วยรบพิเศษ. อืม. National Treasure (2004)
Without a navy to rescue them and with their backs to the sea.เมื่อไม่มีการช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ทั้งที่มีเส้นทางกลับทางเดียวคือ ทางทะเล The Great Raid (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
navyEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
navyI'm looking for a navy blue raincoat, size 36.
navyIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
navyI went into the navy.
navyMy father was in the navy.
navyThey made the pilot fly the Navy helicopter.
navyWhen he left the navy, he found it hard to adjust to life ashore.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัพเรือ(n) navy, See also: fleet, flotilla, armada, Example: พระเจ้าตากยกทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากน้ำเมื่อข้างขึ้นเดือน 12, Thai Definition: กองกำลังทหารที่ทำการสู้รบในน่านน้ำ
ทหารเรือ(n) mariner, See also: navy, sailor, Syn. กะลาสี, นาวิกโยธิน, ลูกประดู่, Example: ทหารเรือจำนวน 30 นาย ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการบนเรือรบหลวงเพื่อลาดตระเวนในน่านน้ำไทย, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ทหารที่รบโดยใช้เรือเป็นพาหนะ และใช้อาวุธซึ่งติดอยู่กับเรือนั้น
นาวี(n) navy, See also: the warships of a nation, ship, fleet, Syn. กองทัพเรือ, Example: เรือบางลำของนาวีสหรัฐฯ มีผู้หญิงเป็นลูกเรือ
น้ำเงิน(n) blue, See also: navy blue, Syn. สีน้ำเงิน, Example: เขาเปลี่ยนสีของปากกาจากน้ำเงินเป็นแดง เพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้น, Thai Definition: สีอย่างสีคราม
กองทัพเรือ(n) navy, Syn. ทัพเรือ, Example: กองทัพเรือจัดกระบวนเรือออกลาดตระเวนทั่วน่านน้ำไทย, Count Unit: กองทัพ
ธงราชนาวี(n) navy flag, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ธงสำหรับกองทัพเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่า[jā] (n) EN: sergeant ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military  FR: sous-officier [ m ]
กองทัพเรือ[køngthap reūa] (n, exp) EN: navy ; naval fleet  FR: marine [ f ] ; forces navales [ fpl ]
กรมท่า[krommathā] (x) EN: navy blue
นาวี[nāwī] (n) EN: navy
พาณิชย์นาวี[phānit nāwī] (n, exp) EN: merchant navy ; merchant fleet
สีกรมท่า[sī krommathā] (adj) EN: navy blue  FR: bleu marine
ทหารเรือ[thahān reūa] (n, exp) EN: sailor ; naval officer ; seaman in the navy  FR: marin [ m ] ; officier de marine [ m ]
ทัพเรือ[thap reūa] (n, exp) EN: navy ; fleet  FR: marine [ f ] ; flotte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
navy
navy's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
navy

WordNet (3.0)
navy(n) an organization of military vessels belonging to a country and available for sea warfare, Syn. naval forces

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Navy

n.; pl. Navies [ OF. navie, fr. L. navis ship. See Nave of a church. ] 1. A fleet of ships; an assemblage of merchantmen, or so many as sail in company. “The navy also of Hiram, that brought gold from Ophir.” 1 kings x. 11. [ 1913 Webster ]

2. The whole of the war vessels belonging to a nation or ruler, considered collectively; as, the navy of Italy. [ 1913 Webster ]

3. The officers and men attached to the war vessels of a nation; as, he belongs to the navy. [ 1913 Webster ]

4. same as navy blue. [ PJC ]


Navy bean. see Bean. --
Navy yard, a place set apart as a shore station for the use of the navy. It often contains all the mechanical and other appliences for building and equipping war vessels and training their crews.
[ 1913 Webster ]

Navy

a. Having a color of navy blue. [ PJC ]

Navy blue

n. 1. A dark grayish blue. Also called navy. [ PJC ]

2. Prussian blue. [ archaic ] [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海军[hǎi jūn, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ,   /  ] navy #4,124 [Add to Longdo]
水师[shuǐ shī, ㄕㄨㄟˇ ㄕ,   /  ] navy (in Qing times) #24,206 [Add to Longdo]
海空军[hǎi kōng jūn, ㄏㄞˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ,    /   ] navy and air force #66,742 [Add to Longdo]
海军蓝[hǎi jūn lán, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄌㄢˊ,    /   ] navy blue [Add to Longdo]
海陆军[hǎi lù jūn, ㄏㄞˇ ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ,    /   ] navy and army; military force [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
海軍[かいぐん, kaigun] TH: ทหารเรือ  EN: navy

Japanese-English: EDICT Dictionary
海軍[かいぐん, kaigun] (n, adj-no) navy; (P) #727 [Add to Longdo]
大佐[たいさ, taisa] (n) colonel; (navy) captain; (P) #4,063 [Add to Longdo]
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P) #6,164 [Add to Longdo]
中佐[ちゅうさ, chuusa] (n) lieutenant colonel; commander (navy); (P) #7,307 [Add to Longdo]
[こん, kon] (n) navy blue; deep blue; (P) #18,173 [Add to Longdo]
副長[ふくちょう, fukuchou] (n) (1) deputy head; deputy director; vice chief (of something); (2) executive officer (navy) #18,271 [Add to Longdo]
ネービーブルー[ne-bi-buru-] (n) navy blue [Add to Longdo]
ネイビー(P);ネービー[neibi-(P); ne-bi-] (n) navy; (P) [Add to Longdo]
ネイビールック;ネービールック[neibi-rukku ; ne-bi-rukku] (n) navy look [Add to Longdo]
英国海軍[えいこくかいぐん, eikokukaigun] (n) Royal Navy (UK) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top