ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loan

L OW1 N   
123 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loan-, *loan*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Loan offer (org ) เราให้สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับการรวมหนี้สินเชื่อสินเชื่อที่ไม่ดีสินเชื่อที่ไม่ปลอดภัยสินเชื่อสำหรับสินเชื่อที่ไม่ดีและสินเชื่อที่มีความปลอดภัยทันทีในราคาถูกคุณมี บริษัท หรือ บริษัท ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเริ่มธุรกิจหรือต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลรวมหนี้หรือไม่ เราจะให้เงินกู้กับคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ   หมายเหตุ: เราเสนอสินเชื่อต่อไปนี้ให้กับบุคคล - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อการพัฒนา สินเชื่อเพื่อการสมรส สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธนาคาร สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อนักศึกษา สินเชื่อที่ได้มา สินเชื่อก่อสร้าง สินเชื่อธุรกิจและอีกมากมาย: และอีกมากมายในอัตราดอกเบี้ย 3% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com WhatsApp +919066210641 หรือโทรหาเราที่ +918524855118 อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com ด้วยความเคารพ นายพอลกรีน

English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loan[N] การให้ยืม
loan[N] เงินกู้, See also: เงินที่ให้กู้
loan[VI] ให้กู้, See also: ให้ยืม, Syn. lend
loan[VT] ให้กู้ (เงิน, สิ่งของ), See also: ให้ยืม, Syn. lend
loaner[N] ผู้ให้ยืม, See also: เจ้าหนี้
loan to[PHRV] ให้กู้ยืม, See also: ให้ยืม, Syn. lend to
loanword[N] คำที่ยืมมาจากภาษาอื่น
loan shark[N] ผู้ปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก
loan collection[N] ภาพหรือสิ่งของที่ยืมมาชั่วคราวเพื่อนำมาเปิดแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
loanee(โลน'นี) n. ผู้ยืม,ลูกหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน

English-Thai: Nontri Dictionary
loan(n) การให้ยืม,ของที่ให้ยืม,เงินกู้,การให้กู้
loan(vt) ให้ยืม,ให้กู้,ให้กู้ยืม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loanเงินกู้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loan๑. การกู้ยืม๒. เงินกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan capitalทุนกู้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for consumptionยืมใช้สิ้นเปลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for exchangeยืมใช้แลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for useยืมใช้คงรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan valueมูลค่าเงินกู้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan, externalเงินกู้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loan, internalเงินกู้ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loan, tiedเงินกู้ที่มีข้อผูกมัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loan loss reservesเงินสำรองหนี้สูญ [TU Subject Heading]
Loan payableเจ้าหนี้เงินกู้ [การบัญชี]
Loan receivableเงินให้กู้ [การบัญชี]
Loansการกู้ยืม [TU Subject Heading]
Loans for useการยืมใช้คงรูป [TU Subject Heading]
Loans, Foreignการกู้ยืมจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Loans, Japaneseการกู้ยืมจากญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Loans, Personalเงินกู้ส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Loans, Thaisการกู้ยืมจากไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loan (n) สินเชื่อ
loan for motor vehicleเงินกู้ยานพาหนะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just don't like to see you worrying about loans and mortgages, that's all.ฉันไม่อยากเห็นคุณ กังวลเรื่องเงินกู้ธนาคารน่ะค่ะ Oh, God! (1977)
Garnet said she'd loan it to us.การ์เน็ทบอกว่าจะให้เรายืม Return to Oz (1985)
No, it's not me. Could you loan it to me?ไม่ค่ะ ไม่ใช่หนู ให้หนูยืมได้ไหมค่ะ? Dirty Dancing (1987)
Get a loan and pay meไปหายืมเงินมาจ่ายใช้ฉัน Bad Guy (2001)
It had a Smallville Savings and Loan band on it. She said a customer paid her, but-เงินนั่นมีตราประทับของธนาคารสมอลวิลล์ด้วยละ หล่อนบอกว่าเป็นเงินของลูกค้าที่จ่ายให้เธอ.. X-Ray (2001)
The Ruby's on loan from the raja of India and will be on display Wednesday night at the mayor's fund-raiser.ทับทิมถูกยืมมาแสดงจาก ราชาอินเดีย... และจะออกแสดงในคืนวันพุธ... ในงานการกุศลของนายกเทศมนตรี Inspector Gadget 2 (2003)
We're gradually getting more members so I'll be able to repay the loan soonเราได้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ... ...ดังนั้นฉันจะสามารถหาเงินมาคืนได้ในไม่ช้า Uninvited (2003)
The price this beleaguered country paid for World Bank loans was the privatization of the state oil industry and its airline, railroad, electric and phone companies.ราคาที่ประเทศจนตรอกนี้ต้องจ่าย ให้การได้เงินกู้จากธนาคารโลก คือการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำมันของรัฐ The Corporation (2003)
Only daughter is on the run from loan sharksลูกสาวคนเดียว ถูกมาเฟียเงินกู้ตามล่าตัวอยู่ Spygirl (2004)
Kill those loan sharks insteadหาทางจัดการกับมาเฟียเงินกู้ก่อน Spygirl (2004)
I need money to pay back loan sharksคิดดูดีๆนะ ฉันต้องการเงิน เพื่อเอาไปใช้หนี้มาเฟียเงินกู้ Spygirl (2004)
Well, I'd spare you a loan but I'm short on cash.เอ่อ เราพอจะมีเงินเก็บให้นายยืมนะ แต่ตอนนี้ไม่มีเงินสดน่ะ Brokeback Mountain (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loanAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
loanApparently they aren't given, but loaned.
loanBanks charge higher interest on loans to risky customers.
loanCan you pay off your loans in a year?
loanCredit is the amount or sum placed at a person's disposal by a bank; a loan of money.
loanFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
loanGet a bank loan.
loanHe came crawling to me to ask for a loan.
loanHe came to me hat in hand and asked for a loan.
loanHe got a loan from the bank.
loanHe made up the deficit with a loan.
loanHe paid his loan back to the bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินกู้[N] loan, See also: money lent, Syn. เงินกู้ยืม, Example: ลูกหนี้ต้องนำเงินกู้ไปคืนเจ้าหนี้ภายใน 30 วัน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ยืมโดยมีดอกเบี้ย
การกู้เงิน[N] loaning money, See also: lending out, Syn. การยืมเงิน, Example: การกู้เงินต้องเสียดอกเบี้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บริษัทซึ่งให้เงินกู้[n. exp.] (børisat seung hai ngoenkū) EN: loan company   
ให้กู้[v.] (hai kū) EN: loan ; lend   FR: prêter avec intérêt
การกู้[v.] (kān kū) EN: raising a loan   
การกู้เงิน[n. exp.] (kān kū ngoen) EN: loaning money   
การกู้ยืม[n.] (kān kūyeūm) EN: raising a loan   
การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ประกัน[n. exp.] (kān kūyeūm dōi mī laksap prakan) EN: collateral loan   
การยืมเงิน[n. exp.] (kān yeūm ngoen) EN: loaning money   
ขอกู้[v. exp.] (khø kū) EN: apply for a loan   
กู้[v.] (kū) EN: borrow ; raise a loan ; lend   FR: emprunter

CMU English Pronouncing Dictionary
LOAN L OW1 N
LOANS L OW1 N Z
LOAN'S L OW1 N Z
LOANED L OW1 N D
LOANS' L OW1 N Z
LOANING L OW1 N IH0 NG
LOANLOSS L OW1 N L AO2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loan (v) lˈoun (l ou1 n)
loans (v) lˈounz (l ou1 n z)
loaned (v) lˈound (l ou1 n d)
loaning (v) lˈounɪŋ (l ou1 n i ng)
Loanhead (n) lˈounhɛd (l ou1 n h e d)
loanword (n) lˈounwɜːʳd (l ou1 n w @@ d)
loanwords (n) lˈounwɜːʳdz (l ou1 n w @@ d z)
loan-office (n) lˈoun-ɒfɪs (l ou1 n - o f i s)
loan-offices (n) lˈoun-ɒfɪsɪz (l ou1 n - o f i s i z)
loan-collection (n) lˈoun-kəlˌɛkʃən (l ou1 n - k @ l e2 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借款[jiè kuǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, ] loan, #6,426 [Add to Longdo]
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ, ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan, #30,074 [Add to Longdo]
高利贷[gāo lì dài, ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] loan shark, #30,201 [Add to Longdo]
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, / ] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties, #87,472 [Add to Longdo]
借词[jiè cí, ㄐㄧㄝˋ ㄘˊ, / ] loan word; pretext [Add to Longdo]
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan [Add to Longdo]
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]
外来成语[wài lái chéng yǔ, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ, / ] loan idiom [Add to Longdo]
外来词[wài lái cí, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄘˊ, / ] loanword [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausleihfrist {f}loan period [Add to Longdo]
Ausleihgebühr {f}loan charge [Add to Longdo]
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics [Add to Longdo]
Ausleihstatus {m}loan status [Add to Longdo]
Darlehenskasse {f} | Darlehenskassen {pl}loan society | loan societies [Add to Longdo]
Kredit {m}; Darlehen {n} | Kredit mit kurzer Laufzeit; Darlehen mit kurzer Laufzeit; kurzfristiges Darlehen | einen Kredit aufnehmen | jdm. einen Kredit gewährenloan | short-term loan | to take out a loan | to grant someone a loan [Add to Longdo]
Leihe {f} | Leihen {pl}loan | loans [Add to Longdo]
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts [Add to Longdo]
Loangoweber {m} [ornith.]Loanga Slender-billed Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
アンタイドローン[, antaidoro-n] (n) untied loan [Add to Longdo]
インターバンクローン[, inta-bankuro-n] (n) inter-bank loan [Add to Longdo]
インパクトローン[, inpakutoro-n] (n) impact loan [Add to Longdo]
カードローン[, ka-doro-n] (n) card loan [Add to Longdo]
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
カタカナ語;片仮名語[カタカナご(カタカナ語);かたかなご(片仮名語), katakana go ( katakana go ); katakanago ( katakana go )] (n) (See 外来語) katakana word (esp. a loanword) [Add to Longdo]
カタカナ語辞典[カタカナごじてん, katakana gojiten] (n) katakana dictionary; loanword dictionary [Add to Longdo]
キャッシング[, kyasshingu] (n) (1) caching; (2) cashing; (3) taking out small loans; (P) [Add to Longdo]
クリーンローン[, kuri-nro-n] (n) clean loan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loan \Loan\ (l[=o]n), n. [See {Lawn}.]
   A loanin. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loan \Loan\, n. [OE. lone, lane, AS. l[=a]n, l[ae]n, fr. le['i]n
   to lend; akin to D. leen loan, fief, G. lehen fief, Icel.
   l[=a]n, G. leihen to lend, OHG. l[imac]han, Icel. lj[imac],
   Goth. leihwan, L. linquere to leave, Gr. lei`pein, Skr. ric.
   [root]119. Cf. {Delinquent}, {Eclipse}, {Eleven}, {Ellipse},
   {Lend}, {License}, {Relic}.]
   1. The act of lending; a lending; permission to use; as, the
    loan of a book, money, services.
    [1913 Webster]
 
   2. That which one lends or borrows, especially a sum of money
    lent at interest; as, he repaid the loan.
    [1913 Webster]
 
   {Loan office}.
    (a) An office at which loans are negotiated, or at which
      the accounts of loans are kept, and the interest paid
      to the lender.
    (b) A pawnbroker's shop.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loan \Loan\, v. t. [imp. & p. p. {Loaned}; p. pr. & vb. n.
   {Loaning}.]
   To lend; -- sometimes with out. --Kent.
   [1913 Webster]
 
      By way of location or loaning them out. --J. Langley
                          (1644).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loan
   n 1: the temporary provision of money (usually at interest)
   2: a word borrowed from another language; e.g. `blitz' is a
     German word borrowed into modern English [syn: {loanword},
     {loan}]
   v 1: give temporarily; let have for a limited time; "I will lend
      you my car"; "loan me some money" [syn: {lend}, {loan}]
      [ant: {borrow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top