Search result for

loan

(123 entries)
(0.0841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loan-, *loan*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Loan offer (org ) เราให้สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับการรวมหนี้สินเชื่อสินเชื่อที่ไม่ดีสินเชื่อที่ไม่ปลอดภัยสินเชื่อสำหรับสินเชื่อที่ไม่ดีและสินเชื่อที่มีความปลอดภัยทันทีในราคาถูกคุณมี บริษัท หรือ บริษัท ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อเริ่มธุรกิจหรือต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลรวมหนี้หรือไม่ เราจะให้เงินกู้กับคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ   หมายเหตุ: เราเสนอสินเชื่อต่อไปนี้ให้กับบุคคล - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการลงทุน สินเชื่อเพื่อการพัฒนา สินเชื่อเพื่อการสมรส สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธนาคาร สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อนักศึกษา สินเชื่อที่ได้มา สินเชื่อก่อสร้าง สินเชื่อธุรกิจและอีกมากมาย: และอีกมากมายในอัตราดอกเบี้ย 3% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com WhatsApp +919066210641 หรือโทรหาเราที่ +918524855118 อีเมล: pāulloanfundshelp, @gmail.com ด้วยความเคารพ นายพอลกรีน

English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loan[N] การให้ยืม
loan[N] เงินกู้, See also: เงินที่ให้กู้
loan[VI] ให้กู้, See also: ให้ยืม, Syn. lend
loan[VT] ให้กู้ (เงิน, สิ่งของ), See also: ให้ยืม, Syn. lend
loaner[N] ผู้ให้ยืม, See also: เจ้าหนี้
loan to[PHRV] ให้กู้ยืม, See also: ให้ยืม, Syn. lend to
loanword[N] คำที่ยืมมาจากภาษาอื่น
loan shark[N] ผู้ปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก
loan collection[N] ภาพหรือสิ่งของที่ยืมมาชั่วคราวเพื่อนำมาเปิดแสดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
loanee(โลน'นี) n. ผู้ยืม,ลูกหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้
call loann. การยืมที่ต้องใช้คืนเมื่อถูกเรียกให้ใช้คืน

English-Thai: Nontri Dictionary
loan(n) การให้ยืม,ของที่ให้ยืม,เงินกู้,การให้กู้
loan(vt) ให้ยืม,ให้กู้,ให้กู้ยืม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loanเงินกู้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loan๑. การกู้ยืม๒. เงินกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan capitalทุนกู้ยืม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for consumptionยืมใช้สิ้นเปลือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for exchangeยืมใช้แลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan for useยืมใช้คงรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan valueมูลค่าเงินกู้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loan, externalเงินกู้ต่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loan, internalเงินกู้ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loan, tiedเงินกู้ที่มีข้อผูกมัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loan loss reservesเงินสำรองหนี้สูญ [TU Subject Heading]
Loan payableเจ้าหนี้เงินกู้ [การบัญชี]
Loan receivableเงินให้กู้ [การบัญชี]
Loansการกู้ยืม [TU Subject Heading]
Loans for useการยืมใช้คงรูป [TU Subject Heading]
Loans, Foreignการกู้ยืมจากต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Loans, Japaneseการกู้ยืมจากญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Loans, Personalเงินกู้ส่วนบุคคล [TU Subject Heading]
Loans, Thaisการกู้ยืมจากไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
loan (n) สินเชื่อ
loan for motor vehicleเงินกู้ยานพาหนะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two--Who pays 12% interest on a car loan?2. ใครจ่ายดอกเบี้ย 12 % เพื่อผ่อนรถ Adverse Events (2008)
And I really just wanted to segue into her stupid loan and your--และผมต้องการเตือนเธอเรื่องเงินกู้โง่ๆ Adverse Events (2008)
I've reviewed your request for a loan, Mr. Riker, but with no job, no credit history,เราได้พิจารณาคำขอกู้เงินของคุณแล้วนะครับ คุณไรเกอร์ แต่เมื่อคุณไม่มีง่นทำ ไม่มีประวัติสินเชื่อ Superhero Movie (2008)
Thanks for the loan, Mr. Thompson.ขอบคุณที่ให้ผมกู้นะ คุณทอมป์สัน Superhero Movie (2008)
- I'll loan you one of my cars.- ฉันจะให้พวกนายยืมรถ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.ผมเคยมีอยู่สองสามเล่มนะ แต่เอาไปร่วมนิทรรศการ ที่เจนัวเมื่อสองสามปีก่อน แล้วมันก็ถูกขโมยไป Inkheart (2008)
Since your brother-in-law's death, you escaped with the rental fees that your brother-in-law loaned you.ตั้งแต่ที่พี่เขยของแกตายไป, แกหนีไป พร้อมกับค่าเช่า ที่พี่เขยแกให้แกยืม Episode #1.5 (2008)
Well, you're gonna need some more human surveillance loaners from Jordanian Intelligence.สงสัย เราคงต้องวิงวอนขอความเมตตา จากหน่วยงานข่าวกรองจอร์แดนแล้ว Body of Lies (2008)
When you got behind on the mortgage... someone finally made you a loan?พอคุณจ่ายค่าจำนองหมดแล้ว ก็มีคุณมาขอกู้เงินคุณงั้นเหรอ Pineapple Express (2008)
I've just seen that McPherson loan.รู้ไหม ผมเพิ่งอ่านเคสเงินกู้แมคเฟอรสัน Drag Me to Hell (2009)
Well, we talked about the guidelines for the collateral of the loans.โอเค เรากำลังว่าเรื่องบัญชีทรัพย์สิน \ การให้กู้ยืม Drag Me to Hell (2009)
Yes, you're right, but I 'm not a desk assistant. O? - Mom, Christine handles loans.ครับ แม่ ผมนึกว่าเคยบอกว่าคริสทีนอยู่ฝ่ายสินเชื่อ Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loanHe came to me hat in hand and asked for a loan.
loanSeldom does a loan come home laughing.
loanShe paid seven percent interest on the loan.
loanGet a bank loan.
loanSix percent home loans represent the industry average now.
loanYou can get a loan from a bank.
loanThe loan bears an 8% interest.
loanI'm on loan to the firm.
loanThe government will provide interest-free loans to firms that participate in the program.
loanFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
loanThe couple wasn't able to produce the down payment for the loan.
loanIt's time to pay up all your debts and close out your loan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินกู้[N] loan, See also: money lent, Syn. เงินกู้ยืม, Example: ลูกหนี้ต้องนำเงินกู้ไปคืนเจ้าหนี้ภายใน 30 วัน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ยืมโดยมีดอกเบี้ย
การกู้เงิน[N] loaning money, See also: lending out, Syn. การยืมเงิน, Example: การกู้เงินต้องเสียดอกเบี้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บริษัทซึ่งให้เงินกู้[n. exp.] (børisat seung hai ngoenkū) EN: loan company   
ให้กู้[v.] (hai kū) EN: loan ; lend   FR: prêter avec intérêt
การกู้[v.] (kān kū) EN: raising a loan   
การกู้เงิน[n. exp.] (kān kū ngoen) EN: loaning money   
การกู้ยืม[n.] (kān kūyeūm) EN: raising a loan   
การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ประกัน[n. exp.] (kān kūyeūm dōi mī laksap prakan) EN: collateral loan   
การยืมเงิน[n. exp.] (kān yeūm ngoen) EN: loaning money   
ขอกู้[v. exp.] (khø kū) EN: apply for a loan   
กู้[v.] (kū) EN: borrow ; raise a loan ; lend   FR: emprunter

CMU English Pronouncing Dictionary
LOAN    L OW1 N
LOANS    L OW1 N Z
LOAN'S    L OW1 N Z
LOANED    L OW1 N D
LOANS'    L OW1 N Z
LOANING    L OW1 N IH0 NG
LOANLOSS    L OW1 N L AO2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loan    (v) (l ou1 n)
loans    (v) (l ou1 n z)
loaned    (v) (l ou1 n d)
loaning    (v) (l ou1 n i ng)
Loanhead    (n) (l ou1 n h e d)
loanword    (n) (l ou1 n w @@ d)
loanwords    (n) (l ou1 n w @@ d z)
loan-office    (n) - (l ou1 n - o f i s)
loan-offices    (n) - (l ou1 n - o f i s i z)
loan-collection    (n) - (l ou1 n - k @ l e2 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausleihfrist {f}loan period [Add to Longdo]
Ausleihgebühr {f}loan charge [Add to Longdo]
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics [Add to Longdo]
Ausleihstatus {m}loan status [Add to Longdo]
Darlehenskasse {f} | Darlehenskassen {pl}loan society | loan societies [Add to Longdo]
Kredit {m}; Darlehen {n} | Kredit mit kurzer Laufzeit; Darlehen mit kurzer Laufzeit; kurzfristiges Darlehen | einen Kredit aufnehmen | jdm. einen Kredit gewährenloan | short-term loan | to take out a loan | to grant someone a loan [Add to Longdo]
Leihe {f} | Leihen {pl}loan | loans [Add to Longdo]
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts [Add to Longdo]
Loangoweber {m} [ornith.]Loanga Slender-billed Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
アンタイドローン[, antaidoro-n] (n) untied loan [Add to Longdo]
インターバンクローン[, inta-bankuro-n] (n) inter-bank loan [Add to Longdo]
インパクトローン[, inpakutoro-n] (n) impact loan [Add to Longdo]
カードローン[, ka-doro-n] (n) card loan [Add to Longdo]
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
カタカナ語;片仮名語[カタカナご(カタカナ語);かたかなご(片仮名語), katakana go ( katakana go ); katakanago ( katakana go )] (n) (See 外来語) katakana word (esp. a loanword) [Add to Longdo]
カタカナ語辞典[カタカナごじてん, katakana gojiten] (n) katakana dictionary; loanword dictionary [Add to Longdo]
キャッシング[, kyasshingu] (n) (1) caching; (2) cashing; (3) taking out small loans; (P) [Add to Longdo]
クリーンローン[, kuri-nro-n] (n) clean loan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借款[jiè kuǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, ] loan [Add to Longdo]
借词[jiè cí, ㄐㄧㄝˋ ㄘˊ, / ] loan word; pretext [Add to Longdo]
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ, ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan [Add to Longdo]
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, ] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan [Add to Longdo]
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan [Add to Longdo]
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, / ] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties [Add to Longdo]
外来成语[wài lái chéng yǔ, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ, / ] loan idiom [Add to Longdo]
外来词[wài lái cí, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄘˊ, / ] loanword [Add to Longdo]
高利贷[gāo lì dài, ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] loan shark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loan \Loan\ (l[=o]n), n. [See {Lawn}.]
   A loanin. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loan \Loan\, n. [OE. lone, lane, AS. l[=a]n, l[ae]n, fr. le['i]n
   to lend; akin to D. leen loan, fief, G. lehen fief, Icel.
   l[=a]n, G. leihen to lend, OHG. l[imac]han, Icel. lj[imac],
   Goth. leihwan, L. linquere to leave, Gr. lei`pein, Skr. ric.
   [root]119. Cf. {Delinquent}, {Eclipse}, {Eleven}, {Ellipse},
   {Lend}, {License}, {Relic}.]
   1. The act of lending; a lending; permission to use; as, the
    loan of a book, money, services.
    [1913 Webster]
 
   2. That which one lends or borrows, especially a sum of money
    lent at interest; as, he repaid the loan.
    [1913 Webster]
 
   {Loan office}.
    (a) An office at which loans are negotiated, or at which
      the accounts of loans are kept, and the interest paid
      to the lender.
    (b) A pawnbroker's shop.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loan \Loan\, v. t. [imp. & p. p. {Loaned}; p. pr. & vb. n.
   {Loaning}.]
   To lend; -- sometimes with out. --Kent.
   [1913 Webster]
 
      By way of location or loaning them out. --J. Langley
                          (1644).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loan
   n 1: the temporary provision of money (usually at interest)
   2: a word borrowed from another language; e.g. `blitz' is a
     German word borrowed into modern English [syn: {loanword},
     {loan}]
   v 1: give temporarily; let have for a limited time; "I will lend
      you my car"; "loan me some money" [syn: {lend}, {loan}]
      [ant: {borrow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top