ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lid

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lid-, *lid*, li
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lid(n) เปลือกตา, See also: หนังตา, Syn. eyelid
lid(n) ฝาปิดภาชนะ, See also: ฝา, ฝาครอบ, ที่ครอบ, Syn. cap, top, cover
lid(n) หมวก (คำสแลง), Syn. hat, cap
lido(n) สถานที่พักผ่อนตามชายทะเล
lidded(adj) ที่ปิดด้วยฝา
lidded(adj) ที่มีหนังตา (ที่เป็นลักษณะเด่น เช่น หนามาก)
lidless(adj) ที่ปราศจากฝา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lid(ลิด) n. ฝา, ฝาปิด, ฝาปิดภาชนะ, หนังตา, สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ, คลั่ง), See also: lidded adj. ดูlid, Syn. top, cover
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง, , Syn. annelidan earthworms, leeches
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง
chrysalid(คริส'ซะลิด) n., adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้, ตัวแก้ว, ด้วง, ตัวหนอน
collide(คะไลดฺ') { collided, colliding, collides } vi. ปะทะกันโครม, ชนกันโครม, ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
consolidate(คันซอล'ลิเดท) { consolidated, consolidating, consolidates } vt. ทำให้แข็งแรง, ทำให้มั่นคง, รวบรวมกำลัง, รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม, รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine, Ant. weaken

English-Thai: Nontri Dictionary
lid(n) ฝา, หนังตา, เปลือกตา, สิ่งที่ปกปิด
backslide(vi) ถอยกลับ, เสื่อม, ย้อนกลับ
chrysalid(n) ดักแด้, หนอน, ด้วง
collide(vt) ชน, กระแทก, ปะทะกัน, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย
consolidate(vt) รวบรวม, ทำให้มั่นคงขึ้น, ทำให้แข็งแรง
consolidation(n) การรวบรวม, การรวมบริษัท
eyelid(n) หนังตา, เปลือกตา
glide(n) การเลื่อน, การไหล, การเลื้อย, การลื่นไถล, การแล่น, การร่อน
holiday(n) วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์, วันพักผ่อน, วันเทศกาล
invalid(adj) เจ็บไข้, ไม่สมบูรณ์, ทุพพลภาพ, ไร้กำลัง, อ่อนแอ, ไม่มีค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lid lagหนังตาล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lid reflexรีเฟล็กซ์หนังตา [ มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lid Lacerationหนังตาฉีกขาด [การแพทย์]
Lid Lagเปลือกตาปิดลงช้ากว่าลูกตาเวลามองลง, การดึงของหนังตาบน, มองตามจากข้างบนลงมาช้าๆ [การแพทย์]
Lid Legหลังลูกตา [การแพทย์]
Lid Retractionหนังตาบนหดขึ้นบน, เปลือกตาบนถูกดึงขึ้นไปมาก, ตาขาวอยู่เหนือตาดำ [การแพทย์]
Lid Retraction and Staringอาการเปลือกตาเบิ่งขึ้นทำให้เห็นตาขาวรอบๆตาดำ [การแพทย์]
Lid Swellingตาบวม [การแพทย์]
Lid, Mattedขี้ตาติดตา [การแพทย์]
Lid-Lagกลอกตาขึ้นบน [การแพทย์]
Liddle's Syndromeกลุ่มอาการลิดเดิล [การแพทย์]
Lidocaineไลโดเค็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you flip your lid?เธอไม่โมโหเหรอ? Wild Reeds (1994)
"...wrap me in my shroud and close the coffin lidห่อฉันในซ่อนเร้นของฉัน and close ฝาโลงศพ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.โดยปกติผมจะนั่งในรถและเขียนมันบนฝาเก๊ะข้างหน้ารถ The Blues Brothers (1980)
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
Keep your lashes on your lids where they belong.Keep your lashes on your lids where they belong. Gattaca (1997)
Josie, we´re gonna blow the lid off it.เราจะเปิดโปงให้หมดเปลือก Never Been Kissed (1999)
There is no lid.ไม่มีเปลือกให้เปิด Never Been Kissed (1999)
Take off the lid.เปิดฝาออก Saw (2004)
And Aaron would describe how simple things become... when you know precisely what someone will have for breakfast... even in a world of tamper-proof lids.แล้วอารอนก็จะอธิบายว่ามันง่ายแค่ไหน... ถ้านายรู้แน่ว่าคนๆ นั้นจะกินอะไรเป็นมื้อเช้า... ต่อให้ฝาขวดมันป้องกันการงัดแงะก็ตาม Primer (2004)
If there's no lid on, what could be inside?ถ้าไม่หนังตา(? คนแปล งง แป่วว) แล้วข้างในจะมีอะไรน้า Nobody Knows (2004)
I have to lick the lidต้องเลียฝามันก่อน Nobody Knows (2004)
Yeah. Somebody shut the lid.มีคนมาปิดทางออก The Wicker Man (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lidHe found it impossible to lift the lid.
lidI cannot get the lid off.
lidI don't think we can keep the lid on the scandal much longer; people are bound to find out.
lidPlease help me take this lid off.
lidPut the lid on and start at high flame, when it boils set to medium flame and boil for about seven minutes.
lidSergeant, try to keep a lid on the situation until we can get more police down there.
lidShe put the lid on the box.
lidShe took off the lid of the box.
lidThe date of manufacture is shown on the lid.
lidThe lid of this box won't lift.
lidThis lid belongs with that jar.
lidThis lid is so tight I can't open it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาหม้อ(n) lid, Syn. ฝา, Example: แม่เปิดฝาหม้อทิ้งไว้เพราะกลัวกะทิจะล้น, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ส่วนที่ใช้ปิดหม้อ ด้านบนมีหูจับกันความร้อน
ฝาละมี(n) lid of an earthen pot, See also: lid of a pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count Unit: ฝา, Thai Definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ฝา(n) lid, See also: cover, Syn. ฝาจุก, ฝาปิด, Example: ่แม่บอกให้ฉันปิดฝาขวดน้ำหวานให้สนิทเพราะเดี๋ยวมดจะขึ้น, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องปิดภาชนะต่างๆ
ฝาละมี(n) lid of an earthen pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count Unit: ฝา, Thai Definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ครอบ(n) lid, See also: cover, Syn. ฝาครอบ, Example: ตรงกลางบ้านมีโคมระย้าดอกไม้ในครอบแก้ว, Count Unit: อัน, Thai Definition: ของใช้ทำจากวัสดุใส เช่น แก้ว สำหรับสวมลงบนสิ่งอื่นได้ทั้งหมด เช่น พระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรดี[bat dī] (n, exp) EN: good ballot ; valid ballot
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [ m ] ; bulletin (de vote) non valable [ m ]
ใช้ได้[chaidāi] (adj) EN: serviceable  FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้ไม่ได้[chai mai dāi] (adj) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)  FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชนะขาดลอย[chana khātløi] (v, exp) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory
ชนะอย่างท่วมท้น[chana yāng thūamthon] (x) EN: landslide  FR: victoire écrasante [ f ]
เชื้อเพลิงของแข็ง[cheūaphloēng khøngkhaeng] (n, exp) FR: combustible solide [ m ]
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[chon kan] (v) EN: collide ; bump into  FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดักแด้[dakdaē] (n) EN: chrysalis ; silkworm ; worm  FR: chrysalide [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lid
lida
lide
lido
lids
liddy
liden
liddle
liddell
liddick

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lid
lido
lids
lidos
lidless

WordNet (3.0)
lid(n) a movable top or cover (hinged or separate) for closing the opening at the top of a box, chest, jar, pan, etc.
lidar(n) a measuring system that detects and locates objects on the same principle as radar but uses light from a laser; a potential technology for detecting air turbulence that can affect aircraft
lidded(adj) having or covered with a lid or lids; often used in combination, Ant. lidless
lidded(adj) having a lid
lidless(adj) not having or covered with a lid or lids, Ant. lidded
lidless(adj) having no lid
lidless(adj) always watchful; - Alfred Tennyson, Syn. sleepless
lido(n) a recreational facility including a swimming pool for water sports
Lidocaine(n) a local anesthetic (trade names Lidocaine and Xylocaine) used topically on the skin and mucous membranes, Syn. Xylocaine
eyelid(n) either of two folds of skin that can be moved to cover or open the eye, Syn. palpebra, lid

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Lid

n. [ AS. hlid, fr. hlīdan (in comp.) to cover, shut; akin to OS. hlīdan (in comp.), D. lid lid, OHG. hlit, G. augenlid eyelid, Icel. hlið gate, gateway. √40. ] [ 1913 Webster ]

1. That which covers the opening of a vessel or box, etc.; a movable cover; as, the lid of a chest or trunk. [ 1913 Webster ]

2. The cover of the eye; an eyelid. Shak. [ 1913 Webster ]

Tears, big tears, gushed from the rough soldier's lid. Byron. [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) (a) The cover of the spore cases of mosses. (b) A calyx which separates from the flower, and falls off in a single piece, as in the Australian Eucalypti. (c) The top of an ovary which opens transversely, as in the fruit of the purslane and the tree which yields Brazil nuts. [ 1913 Webster ]

Lidded

a. Covered with a lid. Keats. [ 1913 Webster ]

Lidge

n. Same as Ledge. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Lidless

a. Having no lid, or not covered with the lids, as the eyes; hence, sleepless; watchful. [ 1913 Webster ]

A lidless watcher of the public weal. Tennyson. [ 1913 Webster ]

lido

n. 1. [ After the Lido, a group of sandy barrier islands between the lagoon of Venice and the Adriatic, a popular beach resort. ] A recreational facility, especially one including a swimming pool for water sports. [ British ] [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, / ] lid; top; cover; canopy; to build #2,329 [Add to Longdo]
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ,  ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November #18,350 [Add to Longdo]
李大钊[Lǐ Dà zhāo, ㄌㄧˇ ㄉㄚˋ ㄓㄠ,    /   ] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party #42,787 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckel { m } | Deckel { pl }lid | lids [Add to Longdo]
Deckelverschluss { m }lid clip [Add to Longdo]
Deckelwappen { n }lid emblem [Add to Longdo]
Lid { n }; Augenlid { n } | Lider { pl }; Augenlider { pl }lid | lids [Add to Longdo]
Lidschatten { m }eye shadow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n, vs) affirmation; confirmation; validation; (P) #286 [Add to Longdo]
シーズン[shi-zun] (n, adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) #511 [Add to Longdo]
枠(P);框[わく, waku] (n, n-suf) frame; slide; border; (P) #710 [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) #951 [Add to Longdo]
統一[とういつ, touitsu] (n, vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P) #1,007 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) body; (2) oneself; (3) one's place; one's position; (4) main part; meat (as opposed to bone, skin, etc.); wood (as opposed to bark); blade (as opposed to its handle); container(as opposed to its lid); (P) #1,869 [Add to Longdo]
強化[きょうか, kyouka] (n, vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) #1,915 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) { ling } aspect; (4) { physics } phase (e.g. solid, liquid and gaseous) #2,134 [Add to Longdo]
平日[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv, n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P) #2,894 [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n, vs, adj-na, adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) #3,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
ビブリッド[びぶりっど, biburiddo] biblid [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] validation [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top