ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lid

L IH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lid-, *lid*, li
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lid(n) เปลือกตา, See also: หนังตา, Syn. eyelid
lid(n) ฝาปิดภาชนะ, See also: ฝา, ฝาครอบ, ที่ครอบ, Syn. cap, top, cover
lid(n) หมวก (คำสแลง), Syn. hat, cap
lido(n) สถานที่พักผ่อนตามชายทะเล
lidded(adj) ที่ปิดด้วยฝา
lidded(adj) ที่มีหนังตา (ที่เป็นลักษณะเด่น เช่น หนามาก)
lidless(adj) ที่ปราศจากฝา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lid(ลิด) n. ฝา, ฝาปิด, ฝาปิดภาชนะ, หนังตา, สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ, คลั่ง), See also: lidded adj. ดูlid, Syn. top, cover
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
annelid(แอน' นะลิด) n. หนอนเป็นปล้อง ๆ ใน phyllum Annelida เช่นไส้เดือน ปลิง, , Syn. annelidan earthworms, leeches
annelida(อะเนล' ลิดะ) n. จำพวก (phylum) หนอนไส้เดือนหรือปลิง
chrysalid(คริส'ซะลิด) n., adj. (เกี่ยวกับ) ตัวดักแด้, ตัวแก้ว, ด้วง, ตัวหนอน
collide(คะไลดฺ') { collided, colliding, collides } vi. ปะทะกันโครม, ชนกันโครม, ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
consolidate(คันซอล'ลิเดท) { consolidated, consolidating, consolidates } vt. ทำให้แข็งแรง, ทำให้มั่นคง, รวบรวมกำลัง, รวบรวมเข้าด้วยกัน. vi.รวม, รวมเข้ากัน., See also: consolidator n. ดูconsolidate, Syn. combine, Ant. weaken

English-Thai: Nontri Dictionary
lid(n) ฝา, หนังตา, เปลือกตา, สิ่งที่ปกปิด
backslide(vi) ถอยกลับ, เสื่อม, ย้อนกลับ
chrysalid(n) ดักแด้, หนอน, ด้วง
collide(vt) ชน, กระแทก, ปะทะกัน, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย
consolidate(vt) รวบรวม, ทำให้มั่นคงขึ้น, ทำให้แข็งแรง
consolidation(n) การรวบรวม, การรวมบริษัท
eyelid(n) หนังตา, เปลือกตา
glide(n) การเลื่อน, การไหล, การเลื้อย, การลื่นไถล, การแล่น, การร่อน
holiday(n) วันหยุด, วันนักขัตฤกษ์, วันพักผ่อน, วันเทศกาล
invalid(adj) เจ็บไข้, ไม่สมบูรณ์, ทุพพลภาพ, ไร้กำลัง, อ่อนแอ, ไม่มีค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lid lagหนังตาล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lid reflexรีเฟล็กซ์หนังตา [ มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lid Lacerationหนังตาฉีกขาด [การแพทย์]
Lid Lagเปลือกตาปิดลงช้ากว่าลูกตาเวลามองลง, การดึงของหนังตาบน, มองตามจากข้างบนลงมาช้าๆ [การแพทย์]
Lid Legหลังลูกตา [การแพทย์]
Lid Retractionหนังตาบนหดขึ้นบน, เปลือกตาบนถูกดึงขึ้นไปมาก, ตาขาวอยู่เหนือตาดำ [การแพทย์]
Lid Retraction and Staringอาการเปลือกตาเบิ่งขึ้นทำให้เห็นตาขาวรอบๆตาดำ [การแพทย์]
Lid Swellingตาบวม [การแพทย์]
Lid, Mattedขี้ตาติดตา [การแพทย์]
Lid-Lagกลอกตาขึ้นบน [การแพทย์]
Liddle's Syndromeกลุ่มอาการลิดเดิล [การแพทย์]
Lidocaineไลโดเค็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
Keep your lashes on your lids where they belong.Keep your lashes on your lids where they belong. Gattaca (1997)
Dr. Ikuma put this lid on.ดร.อิคูมะ ปิดฝาไว้. Ringu (1998)
Josie, we´re gonna blow the lid off it.เราจะเปิดโปงให้หมดเปลือก Never Been Kissed (1999)
If there's no lid on, what could be inside?ถ้าไม่หนังตา(? คนแปล งง แป่วว) แล้วข้างในจะมีอะไรน้า Nobody Knows (2004)
Now open the trunk lid slowly.พยานเล่าว่าคนร้าย มีท่าทีกระวนกระวาย สำหรับผม มันไม่เหมือนคนที่ มีประสบการณ์ในการกระทำความผิดเลย L.D.S.K. (2005)
-Keep a lid on it, butterscotch.- หยุดแหกปากซะที ไอ่เด็กอ่อนหัด Night at the Museum (2006)
I Promise They'll Keep A Lid On The Destruction.สัญญาเลยว่าพวกเค้าจะปิดปากเงียบสนิทเลย Something's Coming (2007)
And right when his wife was ready to turn state's evidence on him instead of blowing the lid off of him, she blows off her own head.พอเมียเขาพร้อมจะให้ปากคำ ในการสอบสวน... ...แทนที่จะกระฉากหน้ากากเขา เธอกลับเป่าหัวตัวเอง The Brave One (2007)
So why don't you just put a lid on it?ว่างๆ ก็เอาฝามาปิดให้ด้วย No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
Evacuate, and we have meltdown. How am I supposed to keep a lid on that?เราจำเป็นรีบย้ายคนออกไป แ้ละเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับที่สุด Episode #2.2 (2008)
How do I keep a lid on that?คุณไม่จำเป็นต้องบอกเขาก็ได้นี่? Episode #2.3 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lidHe found it impossible to lift the lid.
lidI cannot get the lid off.
lidI don't think we can keep the lid on the scandal much longer; people are bound to find out.
lidPlease help me take this lid off.
lidPut the lid on and start at high flame, when it boils set to medium flame and boil for about seven minutes.
lidSergeant, try to keep a lid on the situation until we can get more police down there.
lidShe put the lid on the box.
lidShe took off the lid of the box.
lidThe date of manufacture is shown on the lid.
lidThe lid of this box won't lift.
lidThis lid belongs with that jar.
lidThis lid is so tight I can't open it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาหม้อ(n) lid, Syn. ฝา, Example: แม่เปิดฝาหม้อทิ้งไว้เพราะกลัวกะทิจะล้น, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ส่วนที่ใช้ปิดหม้อ ด้านบนมีหูจับกันความร้อน
ฝาละมี(n) lid of an earthen pot, See also: lid of a pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count Unit: ฝา, Thai Definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ฝา(n) lid, See also: cover, Syn. ฝาจุก, ฝาปิด, Example: ่แม่บอกให้ฉันปิดฝาขวดน้ำหวานให้สนิทเพราะเดี๋ยวมดจะขึ้น, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องปิดภาชนะต่างๆ
ฝาละมี(n) lid of an earthen pot, Syn. ฝาหม้อ, Example: แม่นำฝาละมีมาปิดหม้อดินไว้, Count Unit: ฝา, Thai Definition: สิ่งที่ปิดปากหม้อดินที่เป็นหม้อข้าวหม้อแกง
ครอบ(n) lid, See also: cover, Syn. ฝาครอบ, Example: ตรงกลางบ้านมีโคมระย้าดอกไม้ในครอบแก้ว, Count Unit: อัน, Thai Definition: ของใช้ทำจากวัสดุใส เช่น แก้ว สำหรับสวมลงบนสิ่งอื่นได้ทั้งหมด เช่น พระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรดี[bat dī] (n, exp) EN: good ballot ; valid ballot
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [ m ] ; bulletin (de vote) non valable [ m ]
ใช้ได้[chaidāi] (adj) EN: serviceable  FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้ไม่ได้[chai mai dāi] (adj) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)  FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
ชนะขาดลอย[chana khātløi] (v, exp) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory
ชนะอย่างท่วมท้น[chana yāng thūamthon] (x) EN: landslide  FR: victoire écrasante [ f ]
เชื้อเพลิงของแข็ง[cheūaphloēng khøngkhaeng] (n, exp) FR: combustible solide [ m ]
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[chon kan] (v) EN: collide ; bump into  FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
ดักแด้[dakdaē] (n) EN: chrysalis ; silkworm ; worm  FR: chrysalide [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LID L IH1 D
LIDE L AY1 D
LIDO L IY1 D OW0
LIDS L IH1 D Z
LIDA L IY1 D AH0
LIDDY L IH1 D IY0
LIDEN L AY1 D AH0 N
LIDDLE L IH1 D AH0 L
LIDDICK L IH1 D IH0 K
LIDDELL L IH1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lid (n) lˈɪd (l i1 d)
lido (n) lˈiːdou (l ii1 d ou)
lids (n) lˈɪdz (l i1 d z)
lidos (n) lˈiːdouz (l ii1 d ou z)
lidless (j) lˈɪdləs (l i1 d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, / ] lid; top; cover; canopy; to build #2,329 [Add to Longdo]
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, ] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November #18,350 [Add to Longdo]
李大钊[Lǐ Dà zhāo, ㄌㄧˇ ㄉㄚˋ ㄓㄠ, / ] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party #42,787 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckel { m } | Deckel { pl }lid | lids [Add to Longdo]
Deckelverschluss { m }lid clip [Add to Longdo]
Deckelwappen { n }lid emblem [Add to Longdo]
Lid { n }; Augenlid { n } | Lider { pl }; Augenlider { pl }lid | lids [Add to Longdo]
Lidschatten { m }eye shadow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認[かくにん, kakunin] (n, vs) affirmation; confirmation; validation; (P) #286 [Add to Longdo]
シーズン[shi-zun] (n, adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) #511 [Add to Longdo]
枠(P);框[わく, waku] (n, n-suf) frame; slide; border; (P) #710 [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) #951 [Add to Longdo]
統一[とういつ, touitsu] (n, vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P) #1,007 [Add to Longdo]
[み, mi] (n) (1) body; (2) oneself; (3) one's place; one's position; (4) main part; meat (as opposed to bone, skin, etc.); wood (as opposed to bark); blade (as opposed to its handle); container(as opposed to its lid); (P) #1,869 [Add to Longdo]
強化[きょうか, kyouka] (n, vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P) #1,915 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) { ling } aspect; (4) { physics } phase (e.g. solid, liquid and gaseous) #2,134 [Add to Longdo]
平日[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv, n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P) #2,894 [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n, vs, adj-na, adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) #3,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
ソリッド[そりっど, soriddo] solid [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
ビブリッド[びぶりっど, biburiddo] biblid [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
稼働中[かどうちゅう, kadouchuu] working, valid [Add to Longdo]
確認[かくにん, kakunin] validation [Add to Longdo]
確認試験[かくにんしけん, kakuninshiken] validation test [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lid \Lid\ (l[i^]d), n. [AS. hlid, fr. hl[imac]dan (in comp.) to
   cover, shut; akin to OS. hl[imac]dan (in comp.), D. lid lid,
   OHG. hlit, G. augenlid eyelid, Icel. hli[eth] gate, gateway.
   [root]40.]
   [1913 Webster]
   1. That which covers the opening of a vessel or box, etc.; a
    movable cover; as, the lid of a chest or trunk.
    [1913 Webster]
 
   2. The cover of the eye; an eyelid. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Tears, big tears, gushed from the rough soldier's
       lid.                 --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) The cover of the spore cases of mosses.
    (b) A calyx which separates from the flower, and falls off
      in a single piece, as in the Australian {Eucalypti}.
    (c) The top of an ovary which opens transversely, as in
      the fruit of the purslane and the tree which yields
      Brazil nuts.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lid
   n 1: either of two folds of skin that can be moved to cover or
      open the eye; "his lids would stay open no longer" [syn:
      {eyelid}, {lid}, {palpebra}]
   2: a movable top or cover (hinged or separate) for closing the
     opening at the top of a box, chest, jar, pan, etc.; "he
     raised the piano lid"
   3: headdress that protects the head from bad weather; has shaped
     crown and usually a brim [syn: {hat}, {chapeau}, {lid}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LID
     Local IDentifier (Infiniband)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lid /liːt/ 
  lid

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 lid /lit/
  1. acolyte; member; supporter
  2. joint
  3. partner
  4. partner
  5. limb; member
  6. member; supporter

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top