Search result for

ใช้ไม่ได้

(31 entries)
(0.0894 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใช้ไม่ได้-, *ใช้ไม่ได้*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสีย ๑ใช้ไม่ได้ เช่น เครื่องไฟฟ้าเสียหมดทุกอย่าง รถเสียกลางทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shipboard communication is all but down.การสื่อสารใช้ไม่ได้เลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
Since it's not, that tells me that something's in thereตั้งแต่มันใช้ไม่ได้ Not Cancer (2008)
I know she has a blood disorder.ตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไร ผมรู้เธอมีเลือดใช้ไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
Your little game didn't work.เกมเล็กๆของนาย ใช้ไม่ได้ Emancipation (2008)
The hyperdrive has been disabled.ไฮเปอร์ไดรว์ก็ใช้ไม่ได้ Destroy Malevolence (2008)
They'll have to. The scanners are useless.ก็ต้องยังงั้นล่ะ เครื่องค้นหาใช้ไม่ได้เลย Shadow of Malevolence (2008)
The time's not up if the clock's broken.เวลาจะไม่หมดถ้านาฬิกาใช้ไม่ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Turns the feet into dead plates.ให้เท้าใช้ไม่ได้ Episode #1.5 (2008)
Well...you've been terrible.เอาละ.. เจ้านี่มันใช้ไม่ได้เลย The Moment of Truth (2008)
No droids. This code is for military use only.ดรอยด์ใช้ไม่ได้ รหัสนี่ไว้ใช้สำหรับทหารเท่านั้น Bombad Jedi (2008)
But it's not going to work with the amateurs.แต่มันใช้ไม่ได้กับมือสมัครเล่นหรอกนะ Beethoven Virus (2008)
Give me the napalm! - Nothing works!งั้นก็นาปาล์ม ใช้ไม่ได้สักอย่าง Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ไม่ได้[adj.] (chai mai dāi) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)   FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)

English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lame[ADJ] ไม่ได้เรื่อง, See also: ใช้ไม่ได้, อ่อน, Syn. weak, clumsy, inadequate, unsatisfactory
cruddy[SL] ไม่น่าพอใจ, See also: ใช้ไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
impracticable(อิมแพรค' ทะคะเบิล) adj. ทำไม่ได้, ไม่เหมาะ, ผ่านไม่ได้, ใช้ไม่ได้, จัดการไม่ได้, See also: impracticability, impracticableness n. impracticably adv.
inapplicable(อินแอพ' พลิคะเบิล) adj. ใช้ไม่ได้, ไม่เหมาะสม, ซึ่งนำไปปฏิบัติไม่ได้., See also: inapplicability, inapplicableness n. inapplicably adv., Syn. unsuitable
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
lame(เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสีย,ขาพิการ,ขาเป๋,พิการ,ใช้ไม่ได้,อ่อนแอ, (เหตุผล) ไม่เพียงพอ,ฟังไม่ขึ้น. vt. ทำให้พิการ,ทำให้บกพร่อง., See also: lameness n. ดูlame, Syn. crippled
marginal(มาร์'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับขอบเขต,เกือบใช้ไม่ได้,เกือบขาดทุน,ร่อแร่,ขายในราคาเกือบขาดทุน., See also: marginality n. marginally adv.
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า,ใช้ไม่ได้,ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
worn-out(วอร์น'เอาทฺ) adj. ใช้จนเสีย,สวมจนเก่าและเสีย,ใช้จนใช้ไม่ได้อีก,หมดแรง,หมดพลัง,เหน็ดเหนื่อย, Syn. exhausted,weary

English-Thai: Nontri Dictionary
inapplicable(adj) ใช้ไม่ได้,ไม่เหมาะสม
inexpiable(adj) ชดใช้ไม่ได้,ลบล้างไม่ได้

German-Thai: Longdo Dictionary
gelten(vi) |gilt, galt, hat gegolten| มีผลใช้ได้(บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Sein Visum gilt nur für Deutschland, aber nicht für die Schweiz. วีซ่าของเขาใช้ได้เฉพาะในเยอรมนีเท่านั้น ในสวิสใช้ไม่ได้, See also: gültig
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top