Search result for

ฝาครอบ

(36 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝาครอบ-, *ฝาครอบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระโปรงฝาครอบเครื่องรถยนต์หรือฝาครอบที่เก็บของข้างหน้าและข้างหลังรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributor capฝาครอบจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nave plateฝาครอบดุมล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rocker coverฝาครอบลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plugging materialฝาครอบสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Marley is not allowed to drink out of the toilet... so be sure to keep the lid closed... and the brick on the lid.มาร์ลีย์ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำ จากชักโครก ดังนั้นทำให้แน่ว่าฝารองนั่งได้ปิดแล้ว -รวมถึงฝาครอบชักโครกด้วย Marley & Me (2008)
Where did you put the clutch covers?ฝาครอบครัช อยู่ไหนเนี่ย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Yeah, zombie's head is the cap.- หัวซอมบี้ยังกับฝาครอบ Zombieland (2009)
Put the lid on.ต้องปิดฝาครอบพวกมันเอาไว้ ขั้วบวก 4 Days Out (2009)
Those injuries indicate that the victim fell from Karen Lin's balcony and then landed headfirst into the lid of the Dumpster, thereby severing his spine.บาดแผลนั้นบอกเราว่า เหยื่อตกลงมา จากระเบียงที่ห้องของคาเรน และส่วนศรีษะกระแทกถึงก่อน ไปโดนฝาครอบถังขยะ นั่นเป็นเหตุให้กระดูกสันหลังเสียหายอย่างรุนแรง The Plain in the Prodigy (2009)
Hey, the keyboard lid could've exerted that much force.เฮ้ ฝาครอบคีย์บอร์ด ไม่ต้องใช้แรงมาก The Plain in the Prodigy (2009)
FBI techs found a grand piano at the conservatory with bits of dried flesh and blood inside the keyboard lid.ทีมเทคนิค FBI เจอเปียโนตัวใหญ่ ที่โรงเรียนสอนดนตรี มีรอยคราบเลือดแห้ง และยังใหม่ ในฝาครอบคีย์บอร์ด The Plain in the Prodigy (2009)
There were some partials on the lid directly above the spot where Levi's left hand was broken.มีบางส่วนไม่สมบูรณ์ บนฝาครอบ โดยอยู่เหนือจุดมือซ้ายของลีวายที่หัก The Plain in the Prodigy (2009)
We installed a lockable cover.เราติดตั้งฝาครอบเอาไว้ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Sorry, I just took an upper decker in the master bathroom.โทษที ผมยุ่งอยู่กับฝาครอบโถชักโครกในห้องน้ำ MacGruber (2010)
Upper decker?ฝาครอบโถชักโครก MacGruber (2010)
Let's close it up.ตกลง ปิดฝาครอบซะ Full Measure (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cap[N] ฝาครอบ, Syn. top, lid, cover
cover[N] ฝา, See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด, Syn. lid, top
hood[N] ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cap(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเครื่องแบบ,หมวกผ้าไม่มีปีก,หมวกคนขี่ม้า,ฝาครอบ,ที่คลุม,สายฉนวน vt. ปกคลุม,ครอบ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ดีกว่า, See also: capper n. ดูcap, Syn. headgear,headdress surpass,
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hood(ฮูด) n. หมวกครอบ,ผ้าคลุมศีรษะ,หมวกปริญญาของเสื้อชุดปริญญาของมหาวิทยาลัย,ฝาครอบเครื่องยนต์,ฝาครอบปล่องไฟ,คอแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า,หงอนขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด, Syn. cowl,bonnet
hooded(ฮูด'ดิด) adj. มีฝาครอบ,มีหลังคา, See also: hoodedness n.
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
shroud(ชเราดฺ) n.,vt. (คลุมด้วย) ผ้าห่อศพ,ผ้าตราสัง,สิ่งที่ใช้ปกคลุม,สิ่งที่ใช้ห่อหุ้ม,ฝาครอบ,ที่ครอบ,เชือกหรือลวดขึงค้ำเสากระโดงเรือ,ปลอกสวม vi. ซ่อนเร้น,เข้าที่หลบภัย., Syn. sheet,cover

English-Thai: Nontri Dictionary
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
cap(n) หมวกแก๊ป,ยอด,ฝาครอบ
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
hood(n) ฝาครอบเครื่องยนต์
shield(n) เกราะ,โล่,กะบัง,ฝาครอบ,ตราประจำตระกูล
shroud(n) ฝาครอบ,ปลอกสวม,ผ้าห่อศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top