ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put through

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put through-, *put through*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put through(phrv) ทำให้สมบูรณ์, See also: ทำให้สำเร็จ, Syn. go through, put across
put through(phrv) โทรศัพท์ติดต่อ, Syn. be through, come through
put through(phrv) ทำให้สอบผ่าน, See also: ทำให้ผ่าน, Syn. get through
put through(phrv) ทำให้ผ่าน (กฎหมาย, ร่างกฎหมาย), Syn. get through, go through
put through(phrv) ทำให้ทรมานจาก
put through(phrv) ฝึกสัตว์ให้แสดง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seemed that they had been put through some hideous torture.ดูเหมือนจะถูกพวกคาดาจเค้นเอาข้อมูลน่ะ Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
The fella you put through a wall was mcsorely's son.คนที่แกอัดติดกำแพงน่ะ เป็นลูกชายของ แม็กโซลี่ Chapter Two 'Lizards' (2007)
That's the round I mean to put through my skull.มันเป็นวงแหวน ฉันหมายถึงเอามันสวมรอบกระโหลกฉัน Point of No Return (2010)
And Hope Plaza says they want to put through more than a hundred people next time.โอป พลาซ่า บอกว่าพวกเขา ต้องการส่งมาเที่ยวหน้า ให้มากกว่า 100 คน Genesis: Part 1 (2011)
202 horsepower is a huge amount put through the front wheels of a small car like this.202 แรงม้านี่มันมากนะ สำหรับรถขับล้อหน้า หรือคันเล็กๆแบบนี้ Episode #18.3 (2012)
You think one ought to speak kindly of a traitor merely because he's had a sword put through his heart?เจ้าคิดว่าคนเราควรจะ พูดเพียงแต่ในด้านดี ของคนทรยศเพียงเพราะว่าเขาถูก ดาบแทงเสียบทะลุอกงั้นหรือ Dark Wings, Dark Words (2013)
I've learned you can survive a bullet but not one that's put through you head.ฉันได้เรียนรู้ว่านายรอดจากจากกระสุนปืนได้ แต่ไม่ใช่อันที่ จะเจาะผ่านกะโหลกแกแน่ Uprising (2015)
Everything I put through just bounces back.อะไรก็ตามที่เข้าไป มันก็เด้งออกมาหมด Family of Rogues (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put throughAt his final exam, Bob was really put through the wringer; the test covered everything that was in the course.
put throughDarren is to be put through a trial. If he fails, it's the death penalty!
put throughHe was put through university with money left by his uncle.
put throughThe new model car was put through several tests.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put through
   v 1: pursue to a conclusion or bring to a successful issue; "Did
      he go through with the treatment?"; "He implemented a new
      economic plan"; "She followed up his recommendations with a
      written proposal" [syn: {follow through}, {follow up},
      {follow out}, {carry out}, {implement}, {put through}, {go
      through}]
   2: connect by telephone; "the operator put a call through to
     Rio"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top