ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ram through

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ram through-, *ram through*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ram through มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ram through*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ram through[PHRV] ดัน (กฎหมาย) ให้ผ่าน (อย่างผิด ๆ), Syn. go through, put across

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it's almost like she was trying to glorify Ram through this whole process.อาจจะเป็นเพราะนางอยากสรรเสริญพระราม ถึงต้องให้พระรามทำแบบนั้น Sita Sings the Blues (2008)
He said it was some special program through your school.เค้าพูดว่ามันเป็นโปรแกรมพิเศษผ่านทางรร.ของหลาน God of Study (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top