ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dpi

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dpi-, *dpi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dpi(ดีพีไอ) ย่อมาจาก dots per inch (จุดต่อนิ้ว) เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมชัด (resolution) ของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
headpiece(เฮด'พีซ) n. ชิ้นเสื้อเกราะที่หัว,หมวกเกราะ,ส่วนที่คลุมหัวหมวก,เครื่องหูฟัง,หัวสวมเครื่องฟัง,สติปัญญา,หัวสมอง, Syn. helmet,headset
headpinn. ตัวตั้งที่อยู่หน้าสุดของกลุ่มตัวโบว์ลิ่ง
sandpiper(แซนดฺ'ไพเพอะ) n. นกอีก๋อย
sandpit(แซนดฺ'พิท) n. หลุม,ทราย,บ่อทราย,ที่ดูดทราย
windpipe(วินดฺ'ไพพฺ) n. หลอดลมของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง, Syn. trachea
woodpile(วูด'ไพลฺ) n. กองฟืน

English-Thai: Nontri Dictionary
windpipe(n) หลอดลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอดลม[n.] (løtlom) EN: trachea ; windpipe ; bronchi   FR: trachée [f] ; bronches [fpl]
นกชายเลนบึง[n. exp.] (nok chāilēn beung) EN: Marsh sandpiper   FR: Chevalier stagnatile [m] ; Chevalier à longs pieds [m] ; Chevalier des marais [m]
นกชายเลนเขียว[n. exp.] (nok chāilēn khīo) EN: Green Sandpiper   FR: Chevalier cul-blanc = Chevalier culblanc [m] ; Cul-blanc [m]
นกชายเลนกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok chāilēn kramǿm daēng) EN: Sharp-tailed Sandpiper   FR: Bécasseau à queue pointue [m] ; Bécasseau à queue fine [m] ; Bécasseau pointu [m]
นกชายเลนน้ำจืด[n. exp.] (nok chāilēn nām jeūt) EN: Wood Sandpiper   FR: Chevalier sylvain [m] ; Chevalier des bois [m]
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāilēn pāk aēn) EN: Terek Sandpiper   FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกชายเลนปากช้อน [n. exp.] (nok chāilēn pāk chøn) EN: Spoon-billed Sandpiper   FR: Bécasseau spatule [m] ; Bécasseau à spatule [m] ; Bécasseau à bec en cuiller [m]
นกชายเลนปากโค้ง[n. exp.] (nok chāilēn pāk khōng) EN: Curlew Sandpiper   FR: Bécasseau cocorli [m] ; Pélidne cocorli [m]
นกชายเลนปากกว้าง[n. exp.] (nok chāilēn pāk kwāng) EN: Broad-billed Sandpiper   FR: Bécasseau falcinelle [m] ; Bécasseau platyrhynque [m] ; Pélidne platyrhynque [m] ; Pélidne pygmée [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Punkte je Zolldpi : dots per inch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディーピーアイ[, dei-pi-ai] (n) {comp} dpi [Add to Longdo]
ヘッドピン[, heddopin] (n) headpin (bowling) [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
磯鷸[いそしぎ;イソシギ, isoshigi ; isoshigi] (n) (uk) common sandpiper (Actitis hypoleucos) [Add to Longdo]
黄脚鷸[きあししぎ;キアシシギ, kiashishigi ; kiashishigi] (n) (uk) grey-tailed tattler (species of sandpiper, Heteroscelus brevipes) [Add to Longdo]
可処分所得[かしょぶんしょとく, kashobunshotoku] (n) disposable income; disposable personal income; DPI [Add to Longdo]
解像度[かいぞうど, kaizoudo] (n) resolution (e.g. display, dpi); granularity (e.g. timer) [Add to Longdo]
兜(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P) [Add to Longdo]
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres) [Add to Longdo]
襟巻鷸[えりまきしぎ;エリマキシギ, erimakishigi ; erimakishigi] (n) (uk) ruff; reeve (species of sandpiper, Philomachus pugnax) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディーピーアイ[でいーぴーあい, dei-pi-ai] dpi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DPI
     [SNMP] Distributed Program Interface (SNMP, RFC 1228)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DPI
     [SNMP] Distributed Protocol Interface (SNMP, RFC 1592)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DPI
     Data Processing Installation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DPI
     Dots Per Inch
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top