ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -寨-, *寨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[寨, zhài, ㄓㄞˋ] stockade, stronghold, outpost; brothel
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián) 木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A fortress 宀 with walls made of wood 木,  Rank: 2,313

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柬埔[Jiǎn pǔ zhài, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ ㄓㄞˋ, ] Kampuchea (Cambodia), #7,616 [Add to Longdo]
[zhài, ㄓㄞˋ, ] stronghold; stockade, #7,951 [Add to Longdo]
[dà zhài, ㄉㄚˋ ㄓㄞˋ, ] Dazhai, #12,716 [Add to Longdo]
[jiǔ zhài gōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄞˋ ㄍㄡ, / ] Jiuzhaigou area of Ngawa Tibetan Qiang prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan, a scenic fairyland and nature reserve, #22,460 [Add to Longdo]
[Jīn zhài xiàn, ㄐㄧㄣ ㄓㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinzhai county in Liu'an prefecture 六安, Anhui, #84,163 [Add to Longdo]
[Dān zhài, ㄉㄢ ㄓㄞˋ, ] (N) Danzhai (place in Guizhou), #86,045 [Add to Longdo]
[Jīn zhài, ㄐㄧㄣ ㄓㄞˋ, ] Jinzhai county in Liu'an prefecture 六安, Anhui, #89,173 [Add to Longdo]
[Wǔ zhài, ˇ ㄓㄞˋ, ] (N) Wuzhai (place in Shanxi), #123,830 [Add to Longdo]
[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, / ] frontier stockade, #124,016 [Add to Longdo]
鹿[Lù zhài, ㄌㄨˋ ㄓㄞˋ, 鹿] (N) Luzhai (place in Guangxi), #138,096 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sadly there is nothing else I can do.[JA] (店店主) あ待たせ凵たしました Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Take your medicine. And eat something.[JA] 畳欲み 葦纉のあるものを食して Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Wait and see at the fortress?[CN] 回山避一避 The Hidden Fortress (1958)
It's what they call a hidden fortress.[CN] 可能是秘密山 The Hidden Fortress (1958)
That was Akizuki's hidden fortress.[CN] 那儿是秋月的秘密山 The Hidden Fortress (1958)
For a fortress, it's strangely empty.[CN] 山怎会没人 The Hidden Fortress (1958)
A hidden fortress? The Akizuki one.[CN] 山 秋月山的 The Hidden Fortress (1958)
So if he's not in this fortress...[CN] 若不在山的话 The Hidden Fortress (1958)
It was guarded by an old soldier and two others.[CN] 当我们发现山 The Hidden Fortress (1958)
Instead they burned the fortress and fought 'til their end.[CN] 秋月老将长仓和良等三人 放火烧和拼死抵抗 The Hidden Fortress (1958)
I'm gonna camp right on your doorstep the rest of the time I'm on leave.[CN] 在我僅剩的假期裡我會在你家門口安營紮 Applause (1929)
The Yamana's found it![CN] 山给发现了 The Hidden Fortress (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top