ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sandbox

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sandbox-, *sandbox*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sandbox(n) กล่องทราย, See also: หีบทราย, กระบะทราย, ลังทราย, ทรายซับหมึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sandboxระบบสำหรับทดสอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It makes me feel like I'm this little boy sitting in the corner of the sandbox while everybody gets to play with my toys but me.บอกตรงๆนะ ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเด็กชายตัวน้อยๆ Sucker Punch (2011)
Is there room in the sandbox for a few more?มีห้องพักใน sandbox สักสองสามอีกหรือไม่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Three hours. Our path to the sandbox has us in the middle of the Atlantic.ทางไปกล่องทรายทำให้เรา FZZT (2013)
No one does. So it's imperative it reach the sandbox without incident.งั้นก็เลี่ยงไม่ได้สินะที่จะต้องไปถึง กล่องทรายโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย FZZT (2013)
But all of it is like children playing in a sandbox compared to the horrors that occurred at Kappa last spring.แต่เรื่องทั้งหมดก็เหมือนกับเด็ก เล่นอยู่ในกระบะทรายถ้าเทียบกับเรื่องสยอง ที่เกิดขึ้นใน Kappa เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว Pilot (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sandbox

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ,  ] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf) #34,082 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandkasten { m } | Sandkästen { pl }sandbox [ Br. ]; sandpit [ Am. ] | sandboxes; sandpits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンドボックス[sandobokkusu] (n) { comp } sandbox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sandbox
   n 1: mold consisting of a box with sand shaped to mold metal
   2: a plaything consisting of a pile of sand or a box filled with
     sand for children to play in [syn: {sandbox}, {sandpile},
     {sandpit}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 sandbox
  n.
 
   (also ?sandbox, the?)
 
   1. Common term for the R&D department at many software and computer
   companies (where hackers in commercial environments are likely to be
   found). Half-derisive, but reflects the truth that research is a form of
   creative play. Compare {playpen}.
 
   2. Syn. {link farm}.
 
   3. A controlled environment within which potentially dangerous programs are
   run. Used esp. in reference to Java implementations.
 
   4. A checked-out copy of a source tree, on which one may safely perform
   builds without interfereing with others.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top