Search result for

door

(142 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -door-, *door*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Door guardian (name ) ผู้พิทักษ์ประตู, ยามเฝ้าประตู

English-Thai: Longdo Dictionary
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., S. accordion door

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
door[N] ประตู, See also: ทางเข้าออก, ช่องทาง, Syn. entry, portal, gate, doorway
doorman[N] คนเปิดประตูหน้าโรงแรมหรืออาคารต่างๆ
doormat[N] พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
doorway[N] ทางเข้าออก, See also: ประตู
doorway[N] โอกาสรอด
doorbell[N] กริ่งหน้าประตู, See also: ระฆัง
doornail[N] ตะปูที่ใช้ตรึงประตูให้อยู่กับที่
doorstep[N] ธรณีประตู
doorplate[N] แผ่นป้ายสำหรับไว้เขียนชื่อใช้ติดบ้านหรืออาคาร
door-to-door[ADJ] จากประตูถึงประตู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
door(ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้), Syn. doorway,means
doorplate(ดอร์'เพลท) n. ป้ายเลขที่บ้าน
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit,secret
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
indoor(อิน'ดอร์) adj. ในบ้าน,ในร่ม
indoors(อินดอร์ซ) adv. ในบ้าน,ในร่ม
next-door(เนคซฺ'ดอร์) adv.,adj. ถัดไป,ที่บ้านถัดไป,ที่ห้องถัดไป
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
revolving doorn. ประตูหมุนรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
doorway(n) ทางเข้าประตู
backdoor(adj) ลับ,ผิดกฎหมาย
indoors(adv) ในร่ม,ในบ้าน
OUT-OF-out-of-doors(adj) adv,นอกบ้าน,ภายนอก,กลางแจ้ง
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Door Handlesลูกบิดประตู [การแพทย์]
Door-To-Door-Visitingนักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน [การแพทย์]
Doorsประตู [TU Subject Heading]
Doors, Engineประตูขับเคลื่อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
door saddle (n ) ธรณีประตู
doorstopper (n ) กันชนประตู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go down the rabbit hole or go out the door.จะลงรูไปจับกระต่ายต่อ หรือกลับบ้านไปซะ The Serena Also Rises (2008)
It's like the plague, only instead of vermin on my doorstep,จะบ้าตาย อย่างกับเด็กเหลือขอ The Serena Also Rises (2008)
It's not so bad once you get used to birds flying into your head and automatic doors never opening.แล้ววันนึงนกก็จะบินผ่านหัวเธอไป และประตูอัติโนมัติก็ไม่เปิดให้เธอ The Ex-Files (2008)
We should have just driven him to the doorเราควรขับรถพาเขาไปที่ประตู O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Ring doorbell.คุณโอเคกับเธอนะ? It's a Wonderful Lie (2008)
It's a door, but whatever.ไม่ เธอ.. เธอ.. It's a Wonderful Lie (2008)
You can't imagine how many times I thought about knocking on his door.คุณไม่รู้หรอกว่ากี่ตรั้ง ที่ผมคิดจะไปเคาะประตูบ้านเค้า It's a Wonderful Lie (2008)
This opportunity could open real doors for you.โอกาสนี้มาถึงคุณแล้ว Bonfire of the Vanity (2008)
Using me as a doormat is one thing.เห็นฉันเป็นพรมเช็ดเท้าฉันทนได้ Brave New World (2008)
And now he won open the door.- แต่มาวันนี้เรียกแล้วไม่ยอมเปิดประตูอีก Brave New World (2008)
My door is always open.ประตูฉันเปิดอยู่ตลอด Here Comes the Flood (2008)
He's just around the corner, actually, if you watch the door, you'll see him any minute.- Around the corner. - Yes. He's around the corner. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doorWe entered the room by the back door.
doorThe look on his face was next door to hatred.
doorThe words above the door of the theatre were a metre high.
doorHe slammed the door right in my face.
doorOpen the door and let in the dog.
doorThere is a boy near the door.
doorA girl opened the door in answer to my knock.
doorA little girl caught her fingers in the door.
doorThe doorbell is ringing.
doorThe door was broken open.
doorTo my surprise, the door was unlocked.
doorThe girl who lives next door is very pretty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า, Example: ช่างคนนี้ทำงานเก่ง ทำวงกบได้ปราณีตจริงๆ, Thai definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
โขลน[N] palace gate woman, See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard, Example: หากนางโขลนใดปล่อยให้ทาสขึ้นมาบนเรือนนี้ได้ มันต้องได้รับโทษสถานหนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงนายประตูซึ่งรับราชการอยู่ในพระราชวัง
ลูกบิด[N] knob, See also: doorknob, Example: ขโมยมันทุบลูกบิดประตูหลังบ้านจนพังเสียหายหมด, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับจับบิดเพื่อปิดเปิดประตูหน้าต่าง ทำเป็นลูกกลมๆ
ออด[N] buzzer, See also: doorbell, bell, Example: วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหตุร้ายที่เกิดขึ้นบนรถเมล์ คือ การติดตั้งออด หรือสัญญาณอันตราย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องบอกสัญญาณที่มีเสียงดังเช่นนั้น
อานน[N] door, Syn. ประตู, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ที่นี่[N] door, See also: gate, Syn. ประตู, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านทวารบานนี้เพื่อเข้าไปในวัด, Count unit: บาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทางเข้าออก[N] doorway, See also: gateway, Example: ยามตรวจรถตรงทางเข้าออกของบริษัท, Count unit: ทาง
บานกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. ข้างกบ, Example: ช่างแกะสลักบานกบทุกแผ่นได้วิจิตรงดงามมาก, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่างๆ
บานประตู[N] door panel, See also: door leaf, Example: แม่ไล่เขาเข้าบ้าน และหับบานประตูลงกลอนไล่หลังโครมคราม, Count unit: บาน, Thai definition: บานเปิดปิดที่เป็นทางเข้าออก
ประตู[N] door, See also: gate, entrance, gateway, goal, exit, Syn. ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก, Example: คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง, Count unit: บาน, Thai definition: ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ช่องประตู[n. exp.] (chǿng pratū) EN: entrance ; doorway   
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
แก๊ก[X] (kaek) EN: click ; [sound of door clicking]   
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOOR    D AO1 R
DOORN    D AO1 R N
DOORS    D AO1 R Z
DOOR'S    D AO1 R Z
DOORMAT    D AO1 R M AE2 T
DOORMAN    D AO1 R M AE2 N
DOORWAY    D AO1 R W EY2
DOORKNOB    D UW1 R N AA0 B
DOORWAYS    D AO1 R W EY2 Z
DOORBELL    D AO1 R B EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
door    (n) (d oo1 r)
doors    (n) (d oo1 z)
doorman    (n) (d oo1 m a n)
doormat    (n) (d oo1 m a t)
doormen    (n) (d oo1 m e n)
doorway    (n) (d oo1 w ei)
doorbell    (n) (d oo1 b e l)
doorcase    (n) (d oo1 k ei s)
doorknob    (n) (d oo1 n o b)
doormats    (n) (d oo1 m a t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, / ] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper), #6,635 [Add to Longdo]
门户[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
房门[fáng mén, ㄈㄤˊ ㄇㄣˊ, / ] door of a room, #10,642 [Add to Longdo]
门锁[mén suǒ, ㄇㄣˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] door lock, #23,274 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] door-screen; exhausted; late, #25,933 [Add to Longdo]
门牌[mén pái, ㄇㄣˊ ㄆㄞˊ, / ] door plate; house number, #29,627 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, / ] door post, #29,946 [Add to Longdo]
门铃[mén líng, ㄇㄣˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] doorbell, #30,534 [Add to Longdo]
门框[mén kuàng, ㄇㄣˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] door frame, #31,396 [Add to Longdo]
门神[mén shén, ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, / ] door god, #37,358 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußabstreicher {m}door scraper [Add to Longdo]
Sicherheitskette {f} (an der Tür)door chain [Add to Longdo]
Torpfosten {m}door post [Add to Longdo]
Türklopfer {m}door knocker [Add to Longdo]
Tür {f}; Tor {n} | Türen {pl}; Tore {pl} | an die Tür klopfen | mit der Tür ins Haus fallen | offene Türen einrennen | die Tür fest schließendoor | doors | to knock at the door | to go like a bull at a gate | to preach to the converted; to kick at an open door | to shut the door tight [Add to Longdo]
Türangel {f}door hinge [Add to Longdo]
Türblatt {n}door leaf; door panel [Add to Longdo]
Türblech {n}door panel [Add to Longdo]
Türdichtung {f}door seal [Add to Longdo]
Türdrücker {m}door handle [Add to Longdo]
Türfüllung {f}door panel [Add to Longdo]
Türschließer {m}door check [Add to Longdo]
Türschloss {n}door lock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P) [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
室内[しつない, shitsunai] indoor [Add to Longdo]
屋内[おくない, okunai] indoor [Add to Longdo]
ライブドア[らいぶどあ, raibudoa] livedoor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Door \Door\, n. [OE. dore, dure, AS. duru; akin to OS. dura,
   dor, D. deur, OHG. turi, door, tor gate, G. th["u]r, thor,
   Icel. dyrr, Dan. d["o]r, Sw. d["o]rr, Goth. daur, Lith.
   durys, Russ. dvere, Olr. dorus, L. fores, Gr. ?; cf. Skr.
   dur, dv[=a]ra. [root]246. Cf. {Foreign}.]
   1. An opening in the wall of a house or of an apartment, by
    which to go in and out; an entrance way.
    [1913 Webster]
 
       To the same end, men several paths may tread,
       As many doors into one temple lead.  --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. The frame or barrier of boards, or other material, usually
    turning on hinges, by which an entrance way into a house
    or apartment is closed and opened.
    [1913 Webster]
 
       At last he came unto an iron door
       That fast was locked.         --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Passage; means of approach or access.
    [1913 Webster]
 
       I am the door; by me if any man enter in, he shall
       be saved.               --John x. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. An entrance way, but taken in the sense of the house or
    apartment to which it leads.
    [1913 Webster]
 
       Martin's office is now the second door in the
       street.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   {Blank door}, {Blind door}, etc. (Arch.) See under {Blank},
    {Blind}, etc.
 
   {In doors}, or {Within doors}, within the house.
 
   {Next door to}, near to; bordering on.
    [1913 Webster]
 
       A riot unpunished is but next door to a tumult.
                          --L'Estrange.
    
 
   {Out of doors}, or {Without doors}, and, [colloquially], {Out
   doors}, out of the house; in open air; abroad; away; lost.
    [1913 Webster]
 
       His imaginary title of fatherhood is out of doors.
                          --Locke.
 
   {To lay (a fault, misfortune, etc.) at one's door}, to charge
    one with a fault; to blame for.
 
   {To lie at one's door}, to be imputable or chargeable to.
    [1913 Webster]
 
       If I have failed, the fault lies wholly at my door.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Door is used in an adjectival construction or as the
      first part of a compound (with or without the hyphen),
      as, door frame, doorbell or door bell, door knob or
      doorknob, door latch or doorlatch, door jamb, door
      handle, door mat, door panel.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 door
   n 1: a swinging or sliding barrier that will close the entrance
      to a room or building or vehicle; "he knocked on the door";
      "he slammed the door as he left"
   2: the entrance (the space in a wall) through which you enter or
     leave a room or building; the space that a door can close;
     "he stuck his head in the doorway" [syn: {doorway}, {door},
     {room access}, {threshold}]
   3: anything providing a means of access (or escape); "we closed
     the door to Haitian immigrants"; "education is the door to
     success"
   4: a structure where people live or work (usually ordered along
     a street or road); "the office next door"; "they live two
     doors up the street from us"
   5: a room that is entered via a door; "his office is the third
     door down the hall on the left"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 door /dor/
  1. by
  2. by; bymeansof; on; through; with
  3. becauseof; for; forsakeof; onaccountof; owingto; through
  4. through

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top