Search result for

ประตู

(92 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประตู-, *ประตู*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประตู    [CLAS] goal, Example: นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู, Count unit: ประตู, Thai definition: ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
ประตู    [N] door, See also: gate, entrance, gateway, goal, exit, Syn. ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก, Example: คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง, Count unit: บาน, Thai definition: ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้
ประตูลม    [N] space between adjacent fingers or toes, See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger, Thai definition: อวัยวะที่อยู่ระหว่างนิ้วมือและนิ้วเท้า
ประตูชัย    [N] triumphal arch, See also: arch of victory, arc de triomphe, Example: ประตูชัยแห่งประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนถนนชองเซลิเซในเมืองปารีส, Count unit: แห่ง, Thai definition: ประตูที่มีลักษณะเป็นซุ้ม อาจสร้างเป็นการถาวรหรือชั่วคราว สำหรับผู้ชนะสงครามจะเดินลอดในพิธีเพื่อประกาศชัยชนะ
ประตูน้ำ    [N] water gate, See also: lock, dam, Example: น้ำในลำคลองแห้งขอดเจ้าหน้าที่จึงทำการเปิดประตูน้ำเพื่อให้น้ำไหล, Count unit: บาน, Thai definition: ประตูสำหรับควบคุมระดับน้ำที่ไหลเข้าออก
ประตูป่า    [N] archway adorn with branches of trees, See also: arch made of leaves under which a funeral procession passes, Example: เมื่อจะยกศพออกจากเรือนต้องทำประตูป่า, Thai definition: ประตูที่สะด้วยใบไม้กิ่งไม้สำหรับพิธีเทศน์มหาชาติ, ประตูเรือนที่ปักกิ่งไม้ไว้เวลานำศพออกจากบ้าน
ประตูป่า    [N] entrance into the forest, Example: ที่นี่ถือว่าเป็นประตูป่าของป่าแห่งนี้, Thai definition: ปากทางที่จะเข้าสู่ป่า
ประตูออก    [N] exit, Syn. ทางออก, Example: ขโมยวิ่งหนีไปทางประตูออก
ประตูรั้ว    [N] gate, Syn. ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, รั้ว, Example: คนขอทานมาทำผลุบๆ โผล่ๆ อยู่หน้าประตูรั้ว
ประตูเข้า    [N] entrance, Syn. ทางเข้า, Example: ประตูเข้าบริษัทอยู่ทางทิศตะวันออก, Count unit: ประตู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประตูน. ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ เช่น ประตูบ้าน ประตูเมือง, ช่อง, ทาง, เช่น ไม่มีประตูสู้, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้, ช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการเล่นการพนันบางชนิด อย่างถั่ว โป ไฮโล นํ้าเต้า เช่น ถูกประตูเดียว กิน ๓ ประตู
ประตูลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ ๒ ประตู เสีย ๓ ประตู.
ประตูชัยน. ประตูที่มีลักษณะเป็นซุ้ม อาจสร้างเป็นการถาวรหรือชั่วคราว สำหรับผู้ชนะสงครามจะเดินลอดในพิธีเพื่อประกาศชัยชนะ.
ประตูน้ำน. ประตูสำหรับควบคุมระดับนํ้าที่ไหลเข้าออก.
ประตูป่าน. ปากทางที่จะเข้าสู่ป่า, ประตูที่สะด้วยใบไม้กิ่งไม้สำหรับพิธีเทศน์มหาชาติ, ประตูเรือนที่ปักกิ่งไม้ไว้เวลานำศพออกจากบ้าน.
ประตูผีน. ประตูที่เป็นทางนำศพออกจากภายในเขตกำแพงเมือง.
ประตูฟุตบอลน. ประตู ๒ เสา มีคานและมีตาข่ายรอรับลูกฟุตบอลที่เตะผ่านเข้าไป.
ประตูระบายน. สิ่งที่สร้างขึ้นในคลองส่งนํ้าเพื่อควบคุมนํ้าในคลองให้มีระดับหรือปริมาณตามที่ต้องการ.
ประตูรับน้ำน. อาคารที่สร้างขึ้นตรงบริเวณคันคลองส่งนํ้า เพื่อรับนํ้าจากทางนํ้าอื่นที่อยู่ตามระยะทางของคลองส่งนํ้า.
ประตูลมน. เรียกอวัยวะส่วนที่อยู่ระหว่างนิ้วมือนิ้วเท้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gateประตูสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gateประตูสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toranaประตูโดรณะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doorsประตู [TU Subject Heading]
Gatehouse (Hydraulic structures)ประตูระบาย (โครงสร้างทางชลศาสตร์) [TU Subject Heading]
Trash Gate ประตูดักขยะลอย
ประตูน้ำซึ่งติดตะแกรงดักขยะลอย [สิ่งแวดล้อม]
Doors, Engineประตูขับเคลื่อน [การแพทย์]
Emergency Doorประตูฉุกเฉิน [การแพทย์]
isotating valveisotating valve, ประตูตัดน้ำ, ลิ้นตัดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Shut-off valveShut-off valve, ประตูตัดน้ำ, ลิ้นตัดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
valvevalve, ประตูน้ำ, ลิ้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gate valvegate valve, ประตูน้ำแบบบาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
butterfly valvebutterfly valve, ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประตู[n.] (pratū) EN: door ; gate ; gateway   FR: porte [f]
ประตู[n.] (pratū) EN: goal   FR: but [m] ; goal [m]
ประตูชัย[n. prop.] (pratūchai) EN: arch of triumph ; victory arch   FR: arc de triomphe [m]
ประตูทางออก[n. exp.] (pratū thāng øk) EN: departure gate   FR: porte d'embarquement [f]
ประตูน้ำ[n.] (pratūnām) EN: water gate ; sluice   FR: écluse [f]
ประตูน้ำ[n. prop.] (Pratūnām) EN: Pratunam   FR: Pratunam
ประตูบ้าน[n. exp.] (pratū bān) FR: porte d'entrée [f]
ประตูป่า[n.] (pratūpā) EN: arch made of leaves   
ประตูรถ[n. exp.] (pratū rot) FR: portière [f]
ประตูระบายน้ำ[n. exp.] (pratū rabāi nām) EN: floodgate   

English-Thai: Longdo Dictionary
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
hat trick(n ) การที่ผู้เล่นกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถทำความสำเร็จในกีฬานั้นๆ ได้สามครั้ง ในการเล่นครั้งหนึ่งๆ เช่น นักฟุตบอลทำประตูได้ 3 ประตูในเกมเดียว ใช้ในกีฬาเช่น ฟุตบอล, คริกเก็ต, ฮ๊อกกี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back door    [N] ประตูหลังบ้าน, See also: ประตูหลัง, Ant. postern
back passage    [N] ประตูหลัง (คำเลี่ยงพูดถึงรูทวารหนัก), See also: ช่องทวารหนัก, Syn. intestine, rectum
door    [N] ประตู, See also: ทางเข้าออก, ช่องทาง, Syn. entry, portal, gate, doorway
doorway    [N] ทางเข้าออก, See also: ประตู
entrance    [N] ทางเข้า, See also: ประตูเข้า, ประตูออก, ประตู, Syn. door, entry, gate
floodgate    [N] ประตูระบายน้ำ, See also: ประตูน้ำ
gate    [N] ประตูรั้ว, See also: ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก, ประตู, Syn. gateway, entrance
gateway    [N] ทางเข้าออก, See also: ประตูเข้าออก, ประตู, Syn. door, entrance
goal    [N] ประตู
hatch    [N] ประตูเล็กที่อยู่บนพื้นหรือเพดานเครื่องบินหรือเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air lockภาวะอากาศอุดตัน, ห้องอากาศอุดตัน. -vt. ใช้ประตูอากาศอุดตัน
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
architrave(อาร์'คิเทรฟว) n. ขอบประตูหรือหน้าต่าง, ส่วนล่างสุดของคิ้วบนเสา, บัวลาดบัวลาย. -architraval adj. -architraved adj.
armoire(อาร์มวา') n. ตู้ใหญ่ที่มีประตูและหิ้ง
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bomb hatchn. ประตูห้องระเบิด
closed architectureสถาปัตยกรรมปิดหมายถึง การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากบริษัทเดียวกันเท่านั้น (เรียกว่า ปิดประตูตาย ไม่ให้ผู้อื่นมาร่วมทำมาหากิน)
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
commissionaire(คะมิชชะแนร') n. ผู้กระทำหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ (เช่น คนเฝ้าประตู คนส่งของ)

English-Thai: Nontri Dictionary
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
arch(n) ประตูโค้ง
architrave(n) ขอบประตู,ขอบหน้าต่าง
bolt(n) สลัก,กลอนประตู,ดาล,เครื่องกรอง,เครื่องร่อน
casing(n) วงกบประตู,กรอบ,โครง,ท่อ,หีบ
coupe(n) รถเก๋งสองประตู
crossbar(n) รูป x,คานประตู,บาร์เล่นยิมนาสติก
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かど, kado] (n) ประตู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とびら, tobira] (n) ประตู เช่น 扉を開ける
鳥居[とりい, torii] (n ) ประตูศาลเจ้าชินโต, ประตูโทะรี

German-Thai: Longdo Dictionary
an(Präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
Tür(n) |die, pl. Türen| ประตู
entscheidend(adj) เป็นตัวตัดสิน เช่น Das Tor ist entscheidend. การยิงฟุตบอลประตูนี้เป็นตัวตัดสินเกมส์นี้
auf(adj) เปิด (ประตู, ร้านค้า), See also: offen
zu(adj) ปิด (ประตู, กระดุม, ร้านค้า), See also: geschlossen
offen(adj) เปิด เช่น ประตู, กระดุม, See also: <--> geschlossen, verschlossen
köpfen(vt) |köpfte, hat geköpft| โหม่ง เช่น Owen köpft den Ball ins Tor!!! = โอเว่น โหม่งลูกเข้าประตูไปได้!!!
stoßen(vi vt) |stieß, ist gestoßen| ชน เช่น mit dem Kopf an die Tür stoßen ชนประตูด้วยหัว
Schiebetür(n) |die, pl. Schiebetüre| ประตูเลื่อน

French-Thai: Longdo Dictionary
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้

Are you satisfied with the result?

Go to Top