ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exit

EH1 G Z IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exit-, *exit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exit(n) การออกไป, See also: การจากไป, Syn. departure, going, leaving
exit(n) ความตาย (คำทางการ), Syn. death
exit(vt) จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. terminate
exit(vi) จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. terminate
exit(n) ทางออก, Syn. door, doorway, way out
exit(vt) ออกจาก, See also: จากไป, ออกจาก, Syn. depart, leave
exit(vi) ออกไปจาก, See also: จากไป, ออกจาก, Syn. depart, leave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exit(เอค'ซิท, เอค'ซิท) n. ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การจากไป, การลงจากเวที, การตาย. vi. ออกไป, จากไป, ลงจากเวที, ตาย. -make one's exit ออกไป, จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ operating systems หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน, ความสลับซับซ้อน, ลักษณะเชิงซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก, ผิวหน้านูน, สิ่งที่นูนออก
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย, ความยุ่งเหยิงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความสลับซับซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
exit(n) ทางออก, ประตูฉุกเฉิน, การจากไป, การตาย
complexity(n) ความซับซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน
perplexity(n) ความสนเท่ห์, ความงง, ความฉงน, ความงงงวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exit๑. ออก [ มีความหมายเหมือนกับ quit ๒ ]๒. ทางออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exit๑. ออก [ มีความหมายเหมือนกับ quit ๒ ]๒. ทางออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exit permitใบอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exit pollการหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์แล้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exit visaการตรวจลงตราอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exit gradientexit gradient, ลาดพลังงานที่จุดออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Exit regionบริเวณลมพัดออกจาก กัน [อุตุนิยมวิทยา]
Exit Slitช่องแสงผ่านออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ First Blood (1982)
In case of emergency, the exits are here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่ Aladdin (1992)
This guy's the one who opened the emergency exit from the outside.ป่าวอ่ะ Until the tears on my face turn into a smile, Hero (1992)
Exit clear.ทางออก เคลียร์ The Lawnmower Man (1992)
- Exit visa.- วีซ่าหมดอายุ Anastasia (1997)
- Exit visa?- วีซ่าหมดอายุ? Anastasia (1997)
- No exit visa, no ticket!- ไม่มีวีซ่า ไม่ได้ตั๋ว! Anastasia (1997)
"lf you are seated in an emergency exit row... ..and would be unable or unwilling to perform the duties... ..listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."ทำไม, คุณแกล้ง ทำเป็นสนใจได้เหรอ? (หัวเราะ) โอเค Fight Club (1999)
You can exit the way you entered.เชิญออกไปทางที่เข้ามา A Walk to Remember (2002)
Elephant, stand by at the exit at 3Pช้างใหญ่เตรียมพร้อมที่ทางออก 3P Infernal Affairs (2002)
The only exit I got near you is the Winslow overpass.ทางออกทางเดียวคือไปทางวินสโลว์ The Matrix Reloaded (2003)
Exit shaft! Move it!ออกมาให้ห่างจากคานนั่น Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exitA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
exitBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
exitEmergency exits must be kept free of blockages for public safety.
exitGo up to ground level at exit B2.
exitMake certain where the emergency exit is before you go to bed at a hotel.
exitPlease use this exit when there is a fire.
exitThe blind man felt his way toward the exit.
exitThe building has no fire exit.
exitThe crowd rushed to the exit.
exitThe crowd struggled to make for the exit.
exitThe people on board thrust their way toward the rear exit.
exitThere was a mad rush toward the exit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางออก(n) exit, See also: outlet, Syn. ประตูออก, Ant. ทางเข้า, Example: หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ๆ กับทางออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำ, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ประตูที่ให้ออก
ประตูออก(n) exit, Syn. ทางออก, Example: ขโมยวิ่งหนีไปทางประตูออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn] (xp) EN: exit poll  FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [ m ]
ความซับซ้อน[khwām sapsøn] (n) EN: complexity  FR: complexité [ f ]
ความยุ่งเหยิง[khwām yungyoēng] (n) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness  FR: désordre [ m[ ; pagaille [ f ]
ออกไป[øk pai] (v) EN: go out ; exit  FR: sortir ; partir ; s'en aller ; prendre la porte
ประตูออก[pratū øk] (n, exp) EN: exit  FR: porte de sortie [ f ] ; sortie [ f ]
ทางลง[thāng long] (n, exp) EN: exit ; way down  FR: sortie [ f ]
ทางลงด่วนดินแดง[thāng long duan Din Daēng] (n, exp) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway
ทางออก[thāng-øk] (n) EN: exit ; way out ; outlet  FR: sortie [ f ] ; issue [ f ]
ทางออกฉุกเฉิน[thāng-øk chukchoēn] (n, exp) EN: emergency exit  FR: sortie de secours [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXIT EH1 G Z IH0 T
EXIT EH1 K S AH0 T
EXITS EH1 G Z IH0 T S
EXITS EH1 K S AH0 T S
EXITED EH1 G Z AH0 T IH0 D
EXITING EH1 G Z IH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exit (v) ˈɛksɪt (e1 k s i t)
exits (v) ˈɛksɪts (e1 k s i t s)
exited (v) ˈɛksɪtɪd (e1 k s i t i d)
exiting (v) ˈɛksɪtɪŋ (e1 k s i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] exit door (of the stage) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasaustrittskanal { m }exit flue [Add to Longdo]
Ausgang { m } | Ausgänge { pl }exit | exits [Add to Longdo]
Ausreiseerlaubnis { f }exit permit [Add to Longdo]
Ausreisevisum { n }exit visa [Add to Longdo]
Diktogrammleuchte { f }exit lighting; exit sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
出る[でる, deru] (v1, vi) (1) to go out; to exit; to leave; (2) to appear; to come forth; to be published; (3) (See 電話に出る) to answer (the phone or door); (P) #2,621 [Add to Longdo]
出口[でぐち, deguchi] (n) exit; gateway; way out; outlet; leak; vent; (P) #5,749 [Add to Longdo]
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n, vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P) #8,624 [Add to Longdo]
退場[たいじょう, taijou] (n, vs, adj-no) leaving; exit; (P) #11,823 [Add to Longdo]
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1, vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) { comp } to exit (a program loop); (P) #18,062 [Add to Longdo]
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp, vs-i) { comp } to exit from the application [Add to Longdo]
エグジット[egujitto] (n) exit [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
フルインターチェンジ[furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
終了コード[しゅうりょうコード, shuuryou ko-do] exit code [Add to Longdo]
終了ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status [Add to Longdo]
出る[でる, deru] to exit [Add to Longdo]
出口点[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
抜ける[ぬける, nukeru] to exit (a program loop) [Add to Longdo]
エグジット[えぐじっと, egujitto] exit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exit \Ex"it\ [L., 3d pers. sing. pres. of exire to go out. See
   {Exeunt}, {Issue}.]
   He (or she ) goes out, or retires from view; as, exit
   Macbeth.
   [1913 Webster]
 
   Note: The Latin words exit (he or she goes out), and exeunt (
      they go out), are used in dramatic writings to indicate
      the time of withdrawal from the stage of one or more of
      the actors.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exit \Ex"it\, n. [See 1st {Exit}.]
   1. The departure of a player from the stage, when he has
    performed his part.
    [1913 Webster]
 
       They have their exits and their entrances. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any departure; the act of quitting the stage of action or
    of life; death; as, to make one's exit.
    [1913 Webster]
 
       Sighs for his exit, vulgarly called death. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A way of departure; passage out of a place; egress; way
    out.
    [1913 Webster]
 
       Forcing the water forth through its ordinary exits.
                          --Woodward.
    Exitial

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exit
   n 1: an opening that permits escape or release; "he blocked the
      way out"; "the canyon had only one issue" [syn: {exit},
      {issue}, {outlet}, {way out}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: the act of going out
   v 1: move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive
      has left the country" [syn: {exit}, {go out}, {get out},
      {leave}] [ant: {come in}, {enter}, {get in}, {get into},
      {go in}, {go into}, {move into}]
   2: lose the lead
   3: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top