ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indoor

IH1 N D AO2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indoor-, *indoor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indoor(adj) ภายในอาคาร, See also: ในบ้าน, ข้างในอาคาร, ในร่ม, Syn. interior, internal, Ant. external, outdoor
indoors(adv) ในบ้าน, See also: ในร่ม, Syn. inside, within, Ant. outdoors, outside
indoor sports(n) กีฬาในร่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indoor(อิน'ดอร์) adj. ในบ้าน, ในร่ม
indoors(อินดอร์ซ) adv. ในบ้าน, ในร่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
indoors(adv) ในร่ม, ในบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indoorในอาคาร, ในร่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indoor airอากาศในห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
indoor reliefการบรรเทาทุกข์ภายในสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indoor air pollutionมลพิษทางอากาศในอาคาร [TU Subject Heading]
Indoor air qualityคุณภาพอากาศภายในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Indoor soccerฟุตซอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม First Blood (1982)
Oh, hundreds, I should think. You have to stay indoors to avoid them.โอ้ร้อยฉันควรจะคิดว่า คุณต้องอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงพวกเขา The Russia House (1990)
You just seem like, you know, kind of an indoor girl.คุณท่าทางเหมือนผู้หญิงอยู่กลับบ้าน Titanic (1997)
You had an indoor pool.ที่บ้านของนายมีสระว่ายน้ำ ฉันก็แค่เดินไปสำรวจรอบๆ Metamorphosis (2001)
Remain indoors and take all measures to stay warm, burning any fuel sources until the storm is over.ให้ทุกคนอยู่ในที่กำบัง และพยายามทำตัวให้อุ่น... The Day After Tomorrow (2004)
Bring it down. Indoor voices. Now, did you move the piece?เงียบหน่อย นายขยับตัวหมาก? Zathura: A Space Adventure (2005)
True, she talks a lot, but I'll keep her indoors and won't let her out.จะอนุโลมกันบ้างไม่ได้รึไง คุณจะยึดหลักนโยบาย โดยไม่นึกถึงปัญหาความยากจน Golden Door (2006)
SHE'S REALLY MORE OF THE INDOORS TYPE OF GIRL.เธอออกจะเป็นคน ประเภทที่อยู่แต่ในบ้านมากกว่า Poison Ivy (2007)
In our country we usually play small indoor games during weddings..ที่บ้านเราปกติเล่นกีฬาระหว่างแต่งงาน... Namastey London (2007)
How do you feel about an indoor pool?คุณคิดยังไงกับสระน้ำในบ้าน Alvin and the Chipmunks (2007)
But it's pretty hard being cooped indoors too.แต่มันยากน่าดูที่ต้องโดนจำกัดบริเวณให้อยู่แต่ข้างในอาคาร 5 Centimeters Per Second (2007)
- use our indoor voices, - พวกนายใช้เสียงเฉพาะในนี้ซิ Chuck Versus the Break-Up (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indoorAll I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
indoorBall games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.
indoorCatherine stayed indoors because it was raining.
indoorDon't stay indoors because it is cold outside.
indoorI stayed indoors because it rained.
indoorI taught Miyuki how to keep a dog indoors.
indoorIt rained heavily all day, during which time I stayed indoors.
indoorIt's a pity for you to have to stay indoors in this weather.
indoorIt was raining hard, so that we played indoors.
indoorIt was very cold last night, so that we stay indoor.
indoorI usually stay indoors on Sunday.
indoorI would rather go out than stay indoors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายในบ้าน(adj) indoor, Syn. ในบ้าน, Ant. นอกบ้าน, ภายนอกบ้าน, Example: ฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมแซมแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาต่างๆ ภายในบ้าน, Thai Definition: ที่อยู่ภายในบ้าน
กีฬาในร่ม(n) indoor sports, See also: indoor game, Ant. กีฬากลางแจ้ง, Example: นอกจากไพ่ตองแล้ว กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่าง คือ บิลเลียดและหมากรุก, Thai Definition: กีฬาที่แข่งขันภายในตัวอาคาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬาในร่ม[kīlā nai rom] (n, exp) EN: indoor sports ; indoor games  FR: sport en salle [ m ]
ในบ้านเรา[nai bān] (adj) EN: indoor ; domestic
ในร่ม[nai rom] (adj) EN: indoor ; interior  FR: intérieur ; couvert
ภายในบ้าน[phāinai bān] (adj) EN: indoor ; home  FR: domestique ; d'intérieur
สระว่ายน้ำในร่ม[sawāinām nai rom] (n, exp) EN: indoor swimming pool ; indoor pool  FR: piscine couverte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDOOR IH1 N D AO2 R
INDOORS IH1 N D AO2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indoor (j) ˈɪndɔːr (i1 n d oo r)
indoors (a) ˌɪndˈɔːz (i2 n d oo1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
室内[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoor, #3,754 [Add to Longdo]
在室内[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hallenbad { n }indoor swimming pool [Add to Longdo]
Reithalle { f }indoor riding arena [Add to Longdo]
Zimmerantenne { f }indoor aerial [Add to Longdo]
Zimmereinrichtung { f }indoor furnishing [Add to Longdo]
Zimmerpflanze { f }indoor plant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドア[indoa] (n) indoor; (P) [Add to Longdo]
インドアゲーム[indoage-mu] (n) indoor game [Add to Longdo]
インドアスポーツ[indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
フットサル[futtosaru] (n) indoor 5-man football (spa [Add to Longdo]
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r, vi) to stay indoors; to be confined indoors [Add to Longdo]
屋内[おくない, okunai] (n, adj-no) indoor (court, pool, etc.); (P) [Add to Longdo]
屋内プール[おくないプール, okunai pu-ru] (n) indoor swimming pool [Add to Longdo]
屋内競技[おくないきょうぎ, okunaikyougi] (n) indoor games [Add to Longdo]
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n, vs) sheltering indoors; taking refuge inside [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
室内[しつない, shitsunai] indoor [Add to Longdo]
屋内[おくない, okunai] indoor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indoor \In"door`\, a.
   Done or being within doors; within a house or institution;
   domestic; as, indoor work.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indoor
   adj 1: located, suited for, or taking place within a building;
       "indoor activities for a rainy day"; "an indoor pool"
       [ant: {out-of-door}, {outdoor(a)}, {outside}]
   2: within doors; "an indoor setting"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top