ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

childbirth

CH AY1 L D B ER2 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -childbirth-, *childbirth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
childbirth(n) การคลอดบุตร, Syn. childbearing, vaginal birth, parturition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
childbirth; accouchement; labor; labour; parturition; partus; tocusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Childbirthเด็กเกิด [การแพทย์]
Childbirth ; Birthการเกิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
childbirth is tough enough.ลองคิดดูถ้าชีวิตของคุณ ต้องขึ้นอยู่กับมัน Cradle to Grave (2009)
Died during childbirth in 1954, one week after the death of the man in derry.ตายระหว่างคลอดบุตร ในปี 1954 1 สัปดาห์ หลังการตายของชายในเดร์ลี่ Ball and Chain (2010)
For once in my life let me experience the horrors of childbirth in luxury...ให้ประสบการณ์ที่เยี่ยม ตอนคลอดฉันหน่อย A Birthday Story (2010)
Now the Goddess of Childbirth had the gumiho run her errands. More like a pet.กูมิโฮเป็นวิญญาณจิ้งจอกที่ติดตาม และเชื่อฟังคุณยายสาม Episode #1.1 (2010)
That's what the Goddess of Childbirth told me.ใช่ คุณยายแซมซินได้เริ่มสร้างฉันขึ้นมาจากไฟ Episode #1.12 (2010)
That's what the Goddess of Childbirth told me.ตอนแรกคุณยายแซมซินสร้างฉันขึ้นมาขากไฟ Episode #1.12 (2010)
At the Fairview Childbirth Center, there are certain conversations you expect to hear.ที่ศูนย์การคลอดบุตรแฟร์วิว มีบทสนทนาบางอย่าง ที่คุณคาดจะได้ยิน The People Will Hear (2012)
Childbirth can't possibly be as painful as this conversation.เดี๋ยวพอมีลูก ชีวิตมันจะเศร้ามากกว่านี้อีก Give Me the Blame (2012)
"You know what, I know what childbirth is like.""คุณรู้ว่าสิ่งที่ฉันรู้ สิ่งที่เป็นเหมือนการคลอดบุตร " Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
We know his mom died in childbirth and his dad committed suicide.เรารู้ว่าแม่เขาตายตอนที่คลอดเขา และพ่อเขาฆ่าตัวตาย Route 66 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
childbirthLast time it was a natural childbirth.
childbirthMany women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดเลือด(n) childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Thai Definition: ภาวะที่เลือดออกมากทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
แฝดเลือด(n) childbirth bleeding, See also: blood discharged just before giving birth, Example: ถ้าผู้ป่วยมีแฝดเลือดแล้วให้เรียกแพทย์ทำคลอดได้ทันที, Thai Definition: ภาวะที่เลือดออกมาทางช่องคลอดก่อนคลอดลูก
สูติกรรม(n) childbirth, See also: delivery, Syn. การคลอดบุตร, การคลอด, Example: ชั้น 3 ของโรงพยาบาลจัดให้เป็นแผนกงานสูติกรรมและหอผู้ป่วยใน
การคลอดบุตร(n) childbirth, See also: childbearing, Example: การคลอดบุตรในสมัยโบราณต้องพึ่งหมอตำแย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth
การคลอด[kān khløt] (n) EN: delivery ; childbirth  FR: accouchement [m]
การอยู่ไฟ[kān yūfai] (n, exp) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation
ประสูติ[prasūt] (n) EN: delivery ; childbirth  FR: accouchement [m]
สูติ[sūti] (n) EN: birth ; childbirth  FR: naissance [f]
สูติกรรม[sūtikam] (n) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics  FR: naissance [f]
ทำคลอด[thamkhløt] (v, exp) EN: deliver (a baby) ; assist in childbirth
อยู่ไฟ[yūfai] (v) EN: lie by the fire after childbirth ; remain by a fire after parturition

CMU English Pronouncing Dictionary
CHILDBIRTH CH AY1 L D B ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
childbirth (n) tʃˈaɪldbɜːʳθ (ch ai1 l d b @@ th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产[shēng chǎn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] childbirth; parturition; to produce; manufacture, #206 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P) [Add to Longdo]
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
鬼子母神[きしもじん;きしぼじん, kishimojin ; kishibojin] (n) Hariti (goddess of childbirth and children) [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n,n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune [Add to Longdo]
産後[さんご, sango] (n-adv,n-t,adj-no) postpartum; after childbirth [Add to Longdo]
産児[さんじ, sanji] (n) newborn baby; childbirth [Add to Longdo]
産前[さんぜん, sanzen] (n) prior to childbirth [Add to Longdo]
産前産後[さんぜんさんご, sanzensango] (n-t,adj-no) before and after childbirth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Childbirth \Child"birth\, n.
   The act of bringing forth a child; travail; labor. --Jer.
   Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 childbirth
   n 1: the parturition process in human beings; having a baby; the
      process of giving birth to a child [syn: {childbirth},
      {childbearing}, {accouchement}, {vaginal birth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top