Search result for

chest

(131 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chest-, *chest*
English-Thai: Longdo Dictionary
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Manchester United(uniq ) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chest[N] ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า, Syn. bureau, chest of drawers, dresser
chest[N] หน้าอก, See also: อก, ทรวงอก, รอบอก, Syn. breast
chest[N] หีบ, See also: ลัง, กล่อง, Syn. case, box
chesty[ADJ] ที่เกี่ยวกับทรวงอก
chestnut[N] เกาลัด
chesterfield[N] โซฟาขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
chest of drawersn. ตู้ลิ้นชัก
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
orchestra(ออร์'เคสทระ) n. วงดนตรี,มโหรี, See also: orchestral adj.
sea chestn. หีบเก็บของส่วนตัวของกลาสีเรือ
winchester(วิน'เชสเทอะ) n. ชื่อเมืองและเขตปกครองในตอนใต้ของอังกฤษ,ปืนยิงสัตว์ใหญ่
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
chest(n) ทรวงอก,เต้านม,กำปั่น,หีบ,ลัง,กล่อง
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
orchestra(n) วงออเคสตรา,วงมโหรี,วงดนตรี
orchestral(adj) เกี่ยวกับวงดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chest medicine; medicine, thoracicอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest physician; physician, thoracicอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, flailภาวะซี่โครงรวน, ภาวะอกรวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, flatอกเต่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, funnel; pectus excavatum; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, keeled; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, pigeon; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest; thoraxทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chestทรวงอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chestทรวงอก,อก [การแพทย์]
chest cavityช่องอก, ช่องในทรวงอกซึ่งมีอวัยวะสำคัญ  คือ ปอดและหัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chest Circumferenceเส้นรอบอก [การแพทย์]
Chest Deformityการพิการของทรวงอก [การแพทย์]
Chest Drainageการระบายทรวงอก [การแพทย์]
Chest Expansionท่าบริหารของหน้าอก [การแพทย์]
Chest Infectionsอินเฟ็กชั่นในทรวงอก [การแพทย์]
Chest Injuriesทรวงอกบาดเจ็บ,บาดเจ็บของทรวงอก [การแพทย์]
Chest Leadจุดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริเวณหน้าอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the chest while also herniating In the fighter's brain stem.แล้วยังลามไปถึงก้านสมองคนไข้ Not Cancer (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
If I strap a bomb to my chest,ถ้าผมผูกระเบิดไว้กับหน้าอก Last Resort (2008)
Chest pain, the lung problems,เจ็ยหน้าอก ปอดมีปัญหา Last Resort (2008)
So you've got volders on the arms. The hauberk goes over your chest.เอาล่ะใส่เกราะที่แขนแล้วก็ที่หน้าอกเรียบร้อยแล้ว Valiant (2008)
Mune ga pachi pachi suru hodo sawagu genki dama However hard your chest pounds, the Genki Dama will roar!Mune ga pachi-pachi suru hodo Sawagu Genki-Dama Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I'll carve your heart out of your rotting chest.ข้าจะควักเอาหัวใจจากอกเน่าๆ ของเจ้าให้ได้ Outlander (2008)
You know, Lucius, I'm playing this one pretty close to the chest.โครงการนี้ผมต้องเก็บเป็นความลับ The Dark Knight (2008)
You do like to play things pretty close to the chest.แกชอบเล่นอะไร ใกล้ๆหน้าอกใช่ม๊า The Dark Knight (2008)
Don't worry, Chestnut. I took complete care of 'em.ไม่ต้องห่วง ที่รัก ผมดูแลพวกเขาอย่างดีแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's just like a chest cold.เหมือนกับแน่นหน้าอก Pilot (2008)
Did you picture yourself coming in here, chest out, jaw squared, ready to demand answers?ได้นึกภาพว่าตัวเองกำลังมาที่นี่หรือเปล่า จัดมาเลย พร้อมจะตอบคำถามหรือยัง Five the Hard Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chestChestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.
chestCome on, get it off your chest.
chestHe cleared the street of chestnuts.
chestHe died from a wound in the chest after a week.
chestHe felt an acute pain in his chest.
chestHe got in for Chester.
chestHe was seized with sudden chest pains.
chestHe was sitting with his arms across his chest.
chestHe worked for weeks in behalf of the community chest.
chestI clutched her to my chest, and kissed her on her forehead.
chestI'd like you to have a chest X-ray.
chestI had a sharp pain in my chest yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าอก[N] chest, See also: bust, breast, bosom, Syn. อก, ทรวงอก, อุรา, อุระ, Example: อาการสามัญของคนไข้โรคหัวใจ คือ การเจ็บหน้าอกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย, Thai definition: ส่วนภายนอกของอก
เกาลัด[N] chestnut, Syn. ต้นเกาลัด, ลูกเกาลัด, Example: ปัจจุบันเยาวราชได้กลายเป็นศูนย์รวมร้านค้า แผงลอยขายซุบหูฉลามซุปรังนก และ เกาลัดที่ใหญ่ที่สุดของโลก, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Sterculia nobilis Smith ในวงศ์ Sterculiaceae ขอบใบเรียบ เปลือกผลหนา ไม่มีหนาม เมื่อแก่จะปริแยกออกจากกัน เมล็ดเกลี้ยง สีน้ำตาลแกมแดง เปลือกไม่แข็ง เนื้อในสีขาว กินได้
อุรา[N] chest, Syn. อก
ทรวงอก[N] chest, See also: breast, bosom, Syn. หน้าอก, ทรวง, อก, อุรา, Example: ต่อมไธมัสอยู่ในทรวงอกส่วนบน ระหว่างกระดูกอกกับหลอดเลือดใหญ่
ทรวง[N] chest, See also: breast, bosom, Syn. ทรวงอก, อก, ใจ, Example: เธอเจ็บร้อนเหมือนไฟไหม้ทรวง, Notes: (เขมร)
กระจับ[N] water chestnut, See also: chestnut, horn chestnut, Trapa bicornis Obs., Example: กระจับมีเปลือกที่แข็งมาก, Count unit: ตัว, ฝัก, Thai definition: ชื่อไม้น้ำชนิด Trapa bicornis Obs. วงศ์ Trapaceae ขึ้นลอยอยู่ในน้ำโดยอาศัยก้านใบเป็นทุ่นในทำนองผักตบชวา ฝักแก่สีดำแข็ง มี 2 เขาคล้ายเขาควายเนื้อในขาว รสหวานมัน
หัวอก[N] chest, See also: breast, bosom, Example: เขารู้สึกแน่นบริเวณหัวอกจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ส่วนเบื้องบนของอกในระดับหัวใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: orchestra ; band   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut   FR: chataîgne d'eau [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
หีบกระสุน[n. exp.] (hīp krasun) EN: ammunition chest   FR: caisse de munitions [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEST    CH EH1 S T
CHESTS    CH EH1 S T S
CHESTON    CH EH1 S T AH0 N
CHESTER    CH EH1 S T ER0
CHESTED    CH EH1 S T AH0 D
CHESTNUT    CH EH1 S T N AH2 T
CHESTERS    CH EH1 S T ER0 Z
CHESTANG    CH EH1 S T AH0 NG
CHESTMAN    CH EH1 S T M AH0 N
CHESTNUT    CH EH1 S N AH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chest    (n) (ch e1 s t)
chests    (n) (ch e1 s t s)
Chester    (n) (ch e1 s t @ r)
chestnut    (n) (ch e1 s n uh t)
chestnuts    (n) (ch e1 s n uh t s)
Chesterfield    (n) (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfield    (n) (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfields    (n) (ch e1 s t @ f ii l d z)
Chester-le-Stree    (n) -- (ch e2 s t @ - l i - s t r ii1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustumfang {m}chest measurement [Add to Longdo]
Kommode {f} | Kommoden {pl}chest of drawers | chests of drawers [Add to Longdo]
Brustbeschwerden {pl} [med.]chest troubles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
ぺちゃぱい;ぺチャパイ[, pechapai ; pe chapai] (n) small breasts; flat-chested [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology [Add to Longdo]
ウィンチェスタディスク;ウィンチェスターディスク[, uinchiesutadeisuku ; uinchiesuta-deisuku] (n) {comp} Winchester disk [Add to Longdo]
オーケストラ[, o-kesutora] (n) orchestra; (P) [Add to Longdo]
オーケストラピット[, o-kesutorapitto] (n) orchestra pit [Add to Longdo]
オーケストラボックス[, o-kesutorabokkusu] (n) orchestra box [Add to Longdo]
オーケストリオン[, o-kesutorion] (n) orchestrion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] chest; bosom; heart; mind; thorax, #2,222 [Add to Longdo]
胸部[xiōng bù, ㄒㄩㄥ ㄅㄨˋ, ] chest, #7,272 [Add to Longdo]
胸膛[xiōng táng, ㄒㄩㄥ ㄊㄤˊ, ] chest, #17,854 [Add to Longdo]
栗子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] chestnut, #18,058 [Add to Longdo]
胸围[xiōng wéi, ㄒㄩㄥ ㄨㄟˊ, / ] chest measurement; bust, #18,307 [Add to Longdo]
胸脯[xiōng pú, ㄒㄩㄥ ㄆㄨˊ, ] chest, #20,156 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] chestnut; surname Li, #23,939 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] chest (of body); hollow space; throat, #31,024 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] chest; breast, #32,214 [Add to Longdo]
尼米兹[Ní mǐ zī, ㄋㄧˊ ㄇㄧˇ ㄗ, / ] Chester William Nimitz (1885-1966), US admiral, #78,753 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chest \Chest\ (ch[e^]st), v. i. [imp. & p. p. {Chested}.]
   1. To deposit in a chest; to hoard.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in a coffin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He dieth and is chested.       --Gen. 1. 26
                          (heading).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chest \Chest\ (ch[e^]st), n. [AS. ce['a]st.]
   Strife; contention; controversy. [Obs.] --P. Plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chest \Chest\ (ch[e^]st), n. [OE. chest, chist, AS. cest, cist,
   cyst, L. cista, fr. Gr. ki`sth. Cf. {Cist}, {Cistern}.]
   1. A large box of wood, or other material, having, like a
    trunk, a lid, but no covering of skin, leather, or cloth.
    [1913 Webster]
 
       Heaps of money crowded in the chest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A coffin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He is now dead and mailed in his cheste. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. The part of the body inclosed by the ribs and breastbone;
    the thorax.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) A case in which certain goods, as tea, opium, etc.,
    are transported; hence, the quantity which such a case
    contains.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) A tight receptacle or box, usually for holding
    gas, steam, liquids, etc.; as, the steam chest of an
    engine; the wind chest of an organ.
    [1913 Webster]
 
   {Bomb chest}, See under {Bomb}.
 
   {Chest of drawers}, a case or movable frame containing
    drawers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chest
   n 1: the part of the human torso between the neck and the
      diaphragm or the corresponding part in other vertebrates
      [syn: {thorax}, {chest}, {pectus}]
   2: box with a lid; used for storage; usually large and sturdy
   3: the front of the trunk from the neck to the abdomen; "he beat
     his breast in anger" [syn: {breast}, {chest}]
   4: furniture with drawers for keeping clothes [syn: {chest of
     drawers}, {chest}, {bureau}, {dresser}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CHEST
     Computers in Higher Education Software Team (org., UK)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top