Search result for

chest

(117 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chest-, *chest*.
English-Thai: Longdo Dictionary
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
Manchester City(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
Manchester United(uniq ) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chest    [N] ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า, Syn. bureau, chest of drawers, dresser
chest    [N] หน้าอก, See also: อก, ทรวงอก, รอบอก, Syn. breast
chest    [N] หีบ, See also: ลัง, กล่อง, Syn. case, box
chesty    [ADJ] ที่เกี่ยวกับทรวงอก
chestnut    [N] เกาลัด
chesterfield    [N] โซฟาขนาดใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chest medicine; medicine, thoracicอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest physician; physician, thoracicอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, flailภาวะซี่โครงรวน, ภาวะอกรวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, flatอกเต่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, funnel; pectus excavatum; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, keeled; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, pigeon; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest; thoraxทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chestทรวงอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chestทรวงอก,อก [การแพทย์]
chest cavityช่องอก, ช่องในทรวงอกซึ่งมีอวัยวะสำคัญ  คือ ปอดและหัวใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chest Circumferenceเส้นรอบอก [การแพทย์]
Chest Deformityการพิการของทรวงอก [การแพทย์]
Chest Drainageการระบายทรวงอก [การแพทย์]
Chest Expansionท่าบริหารของหน้าอก [การแพทย์]
Chest Infectionsอินเฟ็กชั่นในทรวงอก [การแพทย์]
Chest Injuriesทรวงอกบาดเจ็บ,บาดเจ็บของทรวงอก [การแพทย์]
Chest Leadจุดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริเวณหน้าอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chestCome on, get it off your chest.
chestI have a chest cold.
chestThe chest is three feet wide.
chestThe doctor placed a stethoscope on the patient's chest.
chestI have a sharp pain in the chest.
chestWould you like me to massage your chest?
chestI'd like you to have a chest X-ray.
chestThe policeman stood like a statue with his arms folded across his chest.
chestI had a sharp pain in my chest yesterday.
chestThe bullet penetrated his chest, leaving him critical condition.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
chest of drawersn. ตู้ลิ้นชัก
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
community chestn. เงินสงเคราะห์ชุมชนที่ได้จากการบริจาค
orchestra(ออร์'เคสทระ) n. วงดนตรี,มโหรี, See also: orchestral adj.
sea chestn. หีบเก็บของส่วนตัวของกลาสีเรือ
winchester(วิน'เชสเทอะ) n. ชื่อเมืองและเขตปกครองในตอนใต้ของอังกฤษ,ปืนยิงสัตว์ใหญ่
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
chest(n) ทรวงอก,เต้านม,กำปั่น,หีบ,ลัง,กล่อง
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
orchestra(n) วงออเคสตรา,วงมโหรี,วงดนตรี
orchestral(adj) เกี่ยวกับวงดนตรี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าอก    [N] chest, See also: bust, breast, bosom, Syn. อก, ทรวงอก, อุรา, อุระ, Example: อาการสามัญของคนไข้โรคหัวใจ คือ การเจ็บหน้าอกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย, Thai definition: ส่วนภายนอกของอก
เกาลัด    [N] chestnut, Syn. ต้นเกาลัด, ลูกเกาลัด, Example: ปัจจุบันเยาวราชได้กลายเป็นศูนย์รวมร้านค้า แผงลอยขายซุบหูฉลามซุปรังนก และ เกาลัดที่ใหญ่ที่สุดของโลก, Count unit: ต้น, ลูก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Sterculia nobilis Smith ในวงศ์ Sterculiaceae ขอบใบเรียบ เปลือกผลหนา ไม่มีหนาม เมื่อแก่จะปริแยกออกจากกัน เมล็ดเกลี้ยง สีน้ำตาลแกมแดง เปลือกไม่แข็ง เนื้อในสีขาว กินได้
อุรา    [N] chest, Syn. อก
ทรวงอก    [N] chest, See also: breast, bosom, Syn. หน้าอก, ทรวง, อก, อุรา, Example: ต่อมไธมัสอยู่ในทรวงอกส่วนบน ระหว่างกระดูกอกกับหลอดเลือดใหญ่
ทรวง    [N] chest, See also: breast, bosom, Syn. ทรวงอก, อก, ใจ, Example: เธอเจ็บร้อนเหมือนไฟไหม้ทรวง, Notes: (เขมร)
กระจับ    [N] water chestnut, See also: chestnut, horn chestnut, Trapa bicornis Obs., Example: กระจับมีเปลือกที่แข็งมาก, Count unit: ตัว, ฝัก, Thai definition: ชื่อไม้น้ำชนิด Trapa bicornis Obs. วงศ์ Trapaceae ขึ้นลอยอยู่ในน้ำโดยอาศัยก้านใบเป็นทุ่นในทำนองผักตบชวา ฝักแก่สีดำแข็ง มี 2 เขาคล้ายเขาควายเนื้อในขาว รสหวานมัน
หัวอก    [N] chest, See also: breast, bosom, Example: เขารู้สึกแน่นบริเวณหัวอกจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ส่วนเบื้องบนของอกในระดับหัวใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instrument ; orchestra   
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: orchestra ; band   
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut   FR: chataîgne d'eau [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]   
หีบกระสุน[n. exp.] (hīp krasun) EN: ammunition chest   FR: caisse de munitions [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEST    CH EH1 S T
CHESTS    CH EH1 S T S
CHESTED    CH EH1 S T AH0 D
CHESTER    CH EH1 S T ER0
CHESTON    CH EH1 S T AH0 N
CHESTNUT    CH EH1 S T N AH2 T
CHESTNUT    CH EH1 S N AH2 T
CHESTMAN    CH EH1 S T M AH0 N
CHESTANG    CH EH1 S T AH0 NG
CHESTERS    CH EH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chest    (n) (ch e1 s t)
chests    (n) (ch e1 s t s)
Chester    (n) (ch e1 s t @ r)
chestnut    (n) (ch e1 s n uh t)
chestnuts    (n) (ch e1 s n uh t s)
Chesterfield    (n) (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfield    (n) (ch e1 s t @ f ii l d)
chesterfields    (n) (ch e1 s t @ f ii l d z)
Chester-le-Stree    (n) -- (ch e2 s t @ - l i - s t r ii1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustumfang {m}chest measurement [Add to Longdo]
Kommode {f} | Kommoden {pl}chest of drawers | chests of drawers [Add to Longdo]
Brustbeschwerden {pl} [med.]chest troubles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
ぺちゃぱい;ぺチャパイ[, pechapai ; pe chapai] (n) small breasts; flat-chested [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology [Add to Longdo]
ウィンチェスタディスク;ウィンチェスターディスク[, uinchiesutadeisuku ; uinchiesuta-deisuku] (n) {comp} Winchester disk [Add to Longdo]
オーケストラ[, o-kesutora] (n) orchestra; (P) [Add to Longdo]
オーケストラピット[, o-kesutorapitto] (n) orchestra pit [Add to Longdo]
オーケストラボックス[, o-kesutorabokkusu] (n) orchestra box [Add to Longdo]
オーケストリオン[, o-kesutorion] (n) orchestrion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼米兹[Ní mǐ zī, / ] Chester William Nimitz (1885-1966), US admiral [Add to Longdo]
[lì, ] chestnut; surname Li [Add to Longdo]
栗子[lì zi, ] chestnut [Add to Longdo]
[xiōng, ] chest; bosom; heart; mind; thorax [Add to Longdo]
胸围[xiōng wéi, / ] chest measurement; bust [Add to Longdo]
胸闷[xiōng mēn, / ] chest pain; chest distress [Add to Longdo]
胸胁[xiōng xié, / ] chest and hypochondrium; upper part of the body [Add to Longdo]
胸脯[xiōng pú, ] chest [Add to Longdo]
胸膛[xiōng táng, ] chest [Add to Longdo]
胸部[xiōng bù, ] chest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chest \Chest\ (ch[e^]st), v. i. [imp. & p. p. {Chested}.]
   1. To deposit in a chest; to hoard.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in a coffin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He dieth and is chested.       --Gen. 1. 26
                          (heading).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chest \Chest\ (ch[e^]st), n. [AS. ce['a]st.]
   Strife; contention; controversy. [Obs.] --P. Plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chest \Chest\ (ch[e^]st), n. [OE. chest, chist, AS. cest, cist,
   cyst, L. cista, fr. Gr. ki`sth. Cf. {Cist}, {Cistern}.]
   1. A large box of wood, or other material, having, like a
    trunk, a lid, but no covering of skin, leather, or cloth.
    [1913 Webster]
 
       Heaps of money crowded in the chest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A coffin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He is now dead and mailed in his cheste. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. The part of the body inclosed by the ribs and breastbone;
    the thorax.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) A case in which certain goods, as tea, opium, etc.,
    are transported; hence, the quantity which such a case
    contains.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) A tight receptacle or box, usually for holding
    gas, steam, liquids, etc.; as, the steam chest of an
    engine; the wind chest of an organ.
    [1913 Webster]
 
   {Bomb chest}, See under {Bomb}.
 
   {Chest of drawers}, a case or movable frame containing
    drawers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chest
   n 1: the part of the human torso between the neck and the
      diaphragm or the corresponding part in other vertebrates
      [syn: {thorax}, {chest}, {pectus}]
   2: box with a lid; used for storage; usually large and sturdy
   3: the front of the trunk from the neck to the abdomen; "he beat
     his breast in anger" [syn: {breast}, {chest}]
   4: furniture with drawers for keeping clothes [syn: {chest of
     drawers}, {chest}, {bureau}, {dresser}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CHEST
     Computers in Higher Education Software Team (org., UK)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top