Search result for

ทรวงอก

(49 entries)
(0.24 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรวงอก-, *ทรวงอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรวงอก[N] chest, See also: breast, bosom, Syn. หน้าอก, ทรวง, อก, อุรา, Example: ต่อมไธมัสอยู่ในทรวงอกส่วนบน ระหว่างกระดูกอกกับหลอดเลือดใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest; thoraxทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thorax; chestทรวงอก, อก [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenothoraxทรวงอกแคบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schizothorax; schistothoraxทรวงอกแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
schistothorax; schizothoraxทรวงอกแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chestทรวงอก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thoracic injuriesทรวงอกบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Thoraxทรวงอก [TU Subject Heading]
Chestทรวงอก,อก [การแพทย์]
Chest Injuriesทรวงอกบาดเจ็บ,บาดเจ็บของทรวงอก [การแพทย์]
Chest Regionทรวงอก [การแพทย์]
Chest, Lowerทรวงอกช่วงล่าง [การแพทย์]
Mesothoraxทรวงอกกลาง, อกปล้องที่สอง, มีโซทอแรกซ์ [การแพทย์]
Meta-Thoraxทรวงอกหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now if you'll excuse me, I have to perform a breast exam.ขอโทษทีนะ ขอตรวจ ทรวงอกหน่อย Superhero Movie (2008)
To the thoracic cavity and have him redlined to the o. r. stat.ที่ทรวงอก และพาเขา ตรงเข้าห้องผ่าตัดเลย Faceless, Nameless (2009)
Buried treasure inside the mummy's chest?ฝังสมบัติเอาไว้ข้างใน ทรวงอกของมัมมี่นั่นเหรอ? A Night at the Bones Museum (2009)
You can see blood traces in the compaction and evidence of a blunt-edged instrument used to gouge out whatever was hidden in his chest.เห็นรอยคราบเลือด อยู่ในโพรงนั่น และมีหลักฐานของวัตถุปลายทื่อ ที่ทิ่มลงไป แซะอะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ ในทรวงอกของเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
She must have known what was inside his chest.เธอต้องรู้แน่นอนว่าอะไร ที่ซ่อนอยู่ข้างในทรวงอกเขา A Night at the Bones Museum (2009)
Did she mention finding anything in Anok's chest?แล้วเธอได้บอกไว้หรือไม่ว่า ได้ค้นพบบางสิ่งภายใน ทรวงอกของเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
Chest?ทรวงอกA Night at the Bones Museum (2009)
Dr. Brennan wanted me to check on those particulate swabs from the mummy's chest cavity.ดร.เบรนเนนต้องการให้ฉัน ไปเช็คสิ่งโน้น ตวัดตรวจน้ำเยื่ออนุภาค จากโพรงทรวงอกของมัมมี่ A Night at the Bones Museum (2009)
I might be able to reconstruct what was in Anok's chest.ฉันก็อาจสามารถสร้างภาพ ของสิ่งที่เก็บไว้ในทรวงอก ของเอน็อคได้ A Night at the Bones Museum (2009)
The paint residue was found inside the compacted area in Anok's chest.เศษตกค้างของสี ที่พบภายในโพรง ทรวงอกของเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
Because they were left by the object that was hidden inside the chest.เพราะว่ามันเป็นคราบร่องรอย จากวัตถุที่ซ่อนอยู่ ภายในทรวงอกอีกที A Night at the Bones Museum (2009)
It's right where Anok's heart would be.น่าจะใช่สิ่งที่อยู่ ในทรวงอกเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรวงอก[n.] (sūang-ok) EN: chest ; breast ; bosom   FR: poitrine [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorax[N] ทรวงอก, See also: ช่องอก, Syn. chest, breast, trunk, bosom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
bust(บัสทฺ) {busted,busting,busts} n. รูปปั้นครึ่งตัว (หัวและไหล่) ,ทรวงอก,อก,ความล้มเหลว,การตี,การต่อย,ภาวะลดต่ำลง,การจับกุม adj. ล้มละลาย,ไร้เงิน vi.,vt. (ทำให้) แตกออก,ล้มละลาย,ล้มลง,จับกุม,ต่อย,ต
chest(เชสทฺ) n. หีบ,กล่องขนาดใหญ่,ลังขนาดใหญ่,ทรวงอก,หน้าอก,เต้านม,คลัง,เงินทุน,เงินแผ่นดิน,กรมคลัง,กระทรวงการคลัง,สิ่งที่เก็บอยู่ในหีบ
chesty(เชส'ที) adj. ซึ่งมีหน้าอกกว้างหรือใหญ่,ทะนงตัว,หยิ่ง,เกี่ยวกับโรคทรวงอก., See also: chestiness n.
empyema(เอมพิอี'มะ) n. การมีหนองเกิดขึ้นในโพรงของร่างกาย (เช่นในทรวงอก), See also: empyemic adj.
heart burnเป็นอาการแสบร้อนในทรวงอกเนื่องจากกรดในกระเพาะไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร
midriff(มิด`ริฟ) n. adj. ส่วนกลางของร่างระหว่างทรวงอกกับเอว
pectoral(เพค'เทอรัล) adj. เกี่ยวกับทรวงอก
stetho-Pref.=หน้าอก,ทรวงอก
uplift(อัพลิฟทฺ') vt.,vi. ยกสูงขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,ยกระดับ,ปรับปรุงให้ดีขึ้น. n. การยกให้สูงขึ้น,การทำให้ดีขึ้น,ความยินดีปรีดา,อารมณ์ฮึกเหิม,ที่ครอบทรวงอก,ยกทรง,ส่วนที่นูนขี้นของพื้นผิวโลก., See also: upliftment n., Syn. raise

English-Thai: Nontri Dictionary
breast(n) ทรวงอก,อก,เต้านม
chest(n) ทรวงอก,เต้านม,กำปั่น,หีบ,ลัง,กล่อง
pectoral(adj) เกี่ยวกับทรวงอก,เกี่ยวกับหน้าอก,ที่หน้าอก
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top