Search result for

หน้าอก

(45 entries)
(0.075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าอก-, *หน้าอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าอก[N] chest, See also: bust, breast, bosom, Syn. อก, ทรวงอก, อุรา, อุระ, Example: อาการสามัญของคนไข้โรคหัวใจ คือ การเจ็บหน้าอกและเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย, Thai definition: ส่วนภายนอกของอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าอกน. ส่วนภายนอกของอก, นมของผู้หญิง, อก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, breastหน้าอกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast presentationหน้าอกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chest, Shieldหน้าอกลักษณะเหมือนโล่,อกกว้างหนา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
If I strap a bomb to my chest,ถ้าผมผูกระเบิดไว้กับหน้าอก Last Resort (2008)
Chest pain, the lung problems,เจ็ยหน้าอก ปอดมีปัญหา Last Resort (2008)
So you've got volders on the arms. The hauberk goes over your chest.เอาล่ะใส่เกราะที่แขนแล้วก็ที่หน้าอกเรียบร้อยแล้ว Valiant (2008)
?เอาล่ะใส่เกราะที่แขนแล้วก็ที่หน้าอกเรียบร้อยแล้ว Valiant (2008)
A woman's bosoms must always be covered except for breastfeedingหน้าอกของผู้หญิง เป็นสิ่งที่ต้องปกปิดไว้ ยกเว้นเวลาให้นมลูกเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Those hooters and her singing... She was awesome.ใช่แล้ว หน้าอกเธอโดดเด่นแถมยังน่ารัก แล้วเธอยัง "โว้วโว..." อย่างกับนักฆ่า Scandal Makers (2008)
I saw her breast, too.ผมเห็นหน้าอกเธอด้วย My Sassy Girl (2008)
You do like to play things pretty close to the chest.แกชอบเล่นอะไร ใกล้ๆหน้าอกใช่ม๊า The Dark Knight (2008)
At Promises, I shivved a guy with a sharpened toothbrush because he bogarted the rehab toilet hooch that I'd made from apples and pantyhose.ครั้งนึง ผมเคยแทงชายคนนึงด้วย แปรงสีฟันเหลาแหลม เพราะเค้าหวงอีตัว\ ในห้องน้ำศูนย์บำบัด ที่ผมขอมีเอี่ยวแค่\ หน้าอกกับถุงน่องเอง The Love Guru (2008)
So, "Because you like my boobs...งั้น " เพราะว่านายชอบหน้าอกฉัน... " The House Bunny (2008)
Now, we do breast augmentation with a tiny incision here...แล้วเราจะขยายหน้าอกด้วยการผ่าตัดตรงนี้ Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าอก[n.] (nā-ok) EN: chest ; bust ; breast ; bosom   FR: buste [m] ; poitrine [f] ; torse [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boob[N] หน้าอกผู้หญิง
bosom[N] หน้าอก, See also: อก, อกเสิ้อ, ถัน, Syn. breast, chest
breast[N] หน้าอก, Syn. bosom
bust[N] นม, See also: หน้าอก, Syn. breast
chest[N] หน้าอก, See also: อก, ทรวงอก, รอบอก, Syn. breast
knocker[N] หน้าอกผู้หญิง (คำหยาบ)
charies[SL] หน้าอกของผู้หญิง
chebs[SL] หน้าอกของผู้หญิง
hooters[SL] หน้าอก, Syn. breasts
jublies[SL] หน้าอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bosomed(บูซ'เซิมดฺ) adj. มีหน้าอก,ปิดบังไว้
bosomy(บูซ'เซิมมี่) adj. มีหน้าอกใหญ่
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breast-high(เบรสท'ไฮ) adj. สูงเทียมหน้าอก
breastpin(เบรสท'พิน) n. เข็มเสียบที่หน้าอกหรือผ้าผูกคอส่วนที่ทาบอก
breastplaten. เกราะหน้าอก
brisketn. หน้าอกของสัตว์,เนื้อหน้าอก
buxom(บัค'เซิม) adj. มีหน้าอกใหญ่,อวบอัด,ท้วม, See also: buxomness n. ดูbuxom

English-Thai: Nontri Dictionary
breastplate(n) เกราะหุ้มหน้าอก
brisket(n) เนื้อหน้าอกสัตว์
pectoral(adj) เกี่ยวกับทรวงอก,เกี่ยวกับหน้าอก,ที่หน้าอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brust {f} [anat.] | Brüste {pl} (n) หน้าอก

German-Thai: Longdo Dictionary
Brust(n) |die, nur Sg.| หน้าอก, ส่วนหน้าอกของร่างกาย
Busen(n) |der, pl. Busen| หน้าอก, See also: S. Brust,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top