Search result for

bridge

(135 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bridge-, *bridge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bridge[N] สะพาน
bridge[N] ตัวเชื่อม, See also: สะพาน
bridge[N] ที่ยึดฟันปลอม
bridge[VI] ทอดสะพาน, See also: ทำสะพานเชื่อม, ข้าม, Syn. span
bridge[N] เครื่องวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า
bridge[N] หอบังคับการเรือ, See also: สะพานเรือ
bridge[N] ดั้งจมูก, See also: ดั้ง
bridge[N] ไพ่บริดจ์
bridgeable[ADJ] ที่เชื่อมโยงได้
bridgehead[N] ที่มั่นของกองทัพที่อยู่ในดินแดนข้าศึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridge(บริดจฺ) n. สะพาน,สิ่งเชื่อมประสาน,ดั้ง,ดั้งจมูก,ดั้งแว่นตา,หอบังคับการเรือ,ไพ่บริดจ์. vt. ทอดสะพานข้าม,ข้าม,ทอดข้าม,ผ่านพ้น (อุปสรรค) ,เชื่อมต่อ,ข้ามให้พ้น, Syn. span
bridge towern. หอสะพาน
bridgeboardn. กระดานบันได
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน
abridge(อะบริดจฺ') vt. ย่อ, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ตัดสิทธิ์. -abridgment, abridgement n., Syn. condense, shorten ###A. expand
drawbridge(ดรอ'บริดจฺ) n. สะพานชัก,สะพานยก
raft bridgen. สะพานแพ
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
truss bridgen. สะพานข้ามเหวที่มีเสาค้ำ
unabridged(อัน'อะบริดจฺทฺ) adj. ไม่ย่นย่อ,ไม่ได้ย่อ,ไม่ได้ตัดตอน,สมบูรณ์เหมือนเดิม

English-Thai: Nontri Dictionary
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
drawbridge(n) สะพานชัก
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bridgeสะพานรองมือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridge๑. บริดจ์๒. เชื่อมโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridgeสะพานฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bridge, tollสะพานที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bridgewareบริดจ์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bridge circuitวงจรบริดจ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bridge whistบริดจ์ [TU Subject Heading]
Bridgesสะพาน [TU Subject Heading]
Bridgesสะพานโค้ง [การแพทย์]
Bridges, Archedสะพานโค้ง [TU Subject Heading]
Bridges, Box girderสะพานแบบบ๊อกซ์เกอร์เดอร์ [TU Subject Heading]
Bridges, Cable-stayedสะพานขึง [TU Subject Heading]
Bridges, Concreteสะพานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Bridges, Crossการเชื่อมต่อกัน [การแพทย์]
Bridges, Iron and Steelสะพานเหล็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chief Vincent, you're wanted on the bridge.หัวหน้าวินเซนต์เชิญที่ห้องควบคุม Dead Space: Downfall (2008)
Security Chief Vincent to bridge. Come in, over.หัวหน้าวินเซนต์ เรียกห้องควบคุม ตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Vincent to bridge.วินเซนต์ เรียกห้องควบคุม Dead Space: Downfall (2008)
Bridge, this is Vincent, come in.ถึงสะพานเดินเรือ นี่วิเซนต์ เข้ามาได้ เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
I've lost contact with the bridge.ผมขาดการติดต่อจากสะพานเดินเรือแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We need another way up to the bridge.ต้องหาทางอื่นแล้วล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
If there still is a bridge.ไม่รู้ตายหมดยัง Dead Space: Downfall (2008)
We could move up to hydroponics and cross to the bridge from there.ขึ้นไปเรือนเกษตร Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
Bridge. Are you there bridge?ห้องควบคุมได้ยินหรือเปล่า? Dead Space: Downfall (2008)
Maybe that ship has returned. We should get up to the bridge.บางทีเจ้ายานนั่นอาจจะกลับมา เราต้องไปที่สะพาน Rising Malevolence (2008)
All ships, target the bridge, maximum firepower.ยานทุกลำ เล็งไปที่หอบังคับการ ใช้อำนาจการยิงสูงสุด Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bridgeA big bridge was built over the river.
bridgeA bridge gives access to the island.
bridgeA bridge was built across the river.
bridgeA new bridge is being built over the river.
bridgeAn iron bridge was built across the river.
bridgeApart from the cost, it will take a long to build the bridge.
bridgeApart from the cost, it will take long to build the bridge.
bridgeA railway bridge is already being built over the river.
bridgeAs he crossed the bridge, he looked down at the stream.
bridgeA small bridge arched the stream.
bridgeA small road ran across the bridge, through the fields and over a hill.
bridgeA truck came into contact with the bridge supports.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพาน[N] bridge
สะพาน[N] bridge, See also: connection, Syn. ตะพาน, Example: กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน, Thai definition: สื่อเชื่อมโยง
สันจมูก[N] bridge of the nose, Syn. ดั้ง, ดั้งจมูก, Example: สันจมูกของเขาแตกเพราะฝีมือของอ้ายวายร้าย, Thai definition: ส่วนของจมูกที่มีลักษณะเป็นสัน
สะพาน[N] bridge, See also: flyover, overpass, viaduct, Syn. ตะพาน, Example: เชลยศึกไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Count unit: สะพาน, แห่ง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
คอสะพาน[N] bridge-neck, See also: part of a road linked with a bridge, Example: รถคันใหญ่แล่นผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแต่มันทำให้คอสะพานโยกคลอน เสียวว่าจะหล่นลงไปเฉยๆ, Thai definition: ส่วนของถนนที่ต่อกับเชิงสะพาน
โครงจมูก[N] bridge, See also: top of a nose, ridge of a nose, bone of a nose, Syn. กระดูกจมูก, Example: ชาวตะวันตกจะมีโครงจมูกที่ใหญ่กว่าชาวเอเซียมาก, Count unit: โครง
ตะพาน[N] bridge, See also: pier, Syn. สะพาน, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่ทำสำหรับข้ามแม่น้ำลำคลองเป็นต้น บางทีทำยื่นลงไปในน้ำสำหรับขึ้นลง
ดั้ง[N] bridge, Syn. ดั้งจมูก, สันจมูก, สัน, Example: นักมวยมุมแดงถูกคู่ต่อสู้ชกจนดั้งหัก, Count unit: ดั้ง
ดั้งจมูก[N] bridge, Syn. ดั้ง, สัน, สันจมูก, Example: เธอขยับแว่นที่ดั้งจมูก
หัวสะพาน[N] bridgehead, See also: base or foot of the bridge, Ant. ตีนสะพาน, Example: เราจะลงรถที่ตรงหัวสะพานพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
ฉบับย่อ[n. exp.] (chabap yø) EN: abridged edition   FR: édition abrégée [f]
ดั้ง[n.] (dang) EN: bridge ; bridge of the nose   
ดั้งจมูก[n. exp.] (dang jamūk) EN: bridge of the nose   
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]
การย่อ[n.] (kān yø) EN: summary ; conciseness ; brief ; abridgement; abstract   FR: sommaire [m] ; abrégé [m] ; abstract [m]
คอสะพาน[n.] (khøsaphān) EN: bridge-neck   
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge   FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher
ผ่านพ้น[v.] (phānphon) EN: pass by ; surmount ; go over ; bridge over ; pass ; cross   FR: dépasser ; franchir

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIDGE    B R IH1 JH
BRIDGER    B R IH1 JH ER0
BRIDGES    B R IH1 JH AH0 Z
BRIDGET    B R IH1 JH AH0 T
BRIDGED    B R IH1 JH D
BRIDGE'S    B R IH1 JH AH0 Z
BRIDGERS    B R IH1 JH ER0 Z
BRIDGETT    B R IH1 JH AH0 T
BRIDGEMAN    B R IH1 JH M AH0 N
BRIDGETON    B R IH1 JH T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bridge    (v) (b r i1 jh)
Bridget    (n) (b r i1 jh i t)
bridged    (v) (b r i1 jh d)
bridges    (v) (b r i1 jh i z)
Bridgend    (n) (b r i1 jh e1 n d)
bridgehead    (n) (b r i1 jh h e d)
bridgeheads    (n) (b r i1 jh h e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bridge {n} (Kartenspiel)bridge (cards game) [Add to Longdo]
Brücke {f} | Brücken {pl} | eine Brücke schlagenbridge | bridges | to bridge [Add to Longdo]
Brückenschaltung {f}bridge circuit [Add to Longdo]
Bridgetown (Hauptstadt von Barbados)Bridgetown (capital of Barbados) [Add to Longdo]
Einschraubbrücke {f}bridge (valve); swivel; swivel plug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチ橋[アーチきょう, a-chi kyou] (n) arch bridge [Add to Longdo]
アイスブリッジ[, aisuburijji] (n) ice bridge [Add to Longdo]
オークションブリッジ[, o-kushonburijji] (n) auction bridge [Add to Longdo]
オクスブリッジ[, okusuburijji] (n) Oxbridge (i.e. Oxford and Cambridge) [Add to Longdo]
ガード[, ga-do] (n,vs) (1) guard; (n) (2) girder bridge; (P) [Add to Longdo]
ケンブリッジ[, kenburijji] (n) Cambridge [Add to Longdo]
ケンブリッジ学派[ケンブリッジがくは, kenburijji gakuha] (n) Cambridge school (of economics) [Add to Longdo]
コントラクトブリッジ[, kontorakutoburijji] (n) contract bridge [Add to Longdo]
サウスブリッジ[, sausuburijji] (n) {comp} South Bridge [Add to Longdo]
スノーブリッジ[, suno-burijji] (n) snowbridge [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] bridge, #1,960 [Add to Longdo]
桥梁[qiáo liáng, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge, #6,849 [Add to Longdo]
鼻梁[bí liáng, ㄅㄧˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] bridge of the nose, #23,170 [Add to Longdo]
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, ] Bridgestone tire company, #51,882 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] bridge, bank, #100,647 [Add to Longdo]
布里奇顿[bù lǐ qí dùn, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Bridgetown (capital of Barbados), #624,730 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] bridge, #727,383 [Add to Longdo]
桥接器[qiáo jiē qì, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, / ] bridge (networking) [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] bridge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニューブリッジ[にゅーぶりっじ, nyu-burijji] Newbridge [Add to Longdo]
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device [Add to Longdo]
ブリッジ[ぶりっじ, burijji] bridge [Add to Longdo]
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control) [Add to Longdo]
簡略版[かんりゃくばん, kanryakuban] abridged version [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridge \Bridge\ (br[i^]j), v. t. [imp. & p. p. {Bridged}
   (br[i^]jd); p. pr. & vb. n. {Bridging}.]
   1. To build a bridge or bridges on or over; as, to bridge a
    river.
    [1913 Webster]
 
       Their simple engineering bridged with felled trees
       the streams which could not be forded. --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   2. To open or make a passage, as by a bridge.
    [1913 Webster]
 
       Xerxes . . . over Hellespont
       Bridging his way, Europe with Asia joined. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To find a way of getting over, as a difficulty; --
    generally with over.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridge \Bridge\ (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge,
   AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG.
   brucca, G. br["u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga,
   Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro
   bridge, pavement, and possibly to E. brow.]
   1. A structure, usually of wood, stone, brick, or iron,
    erected over a river or other water course, or over a
    chasm, railroad, etc., to make a passageway from one bank
    to the other.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything supported at the ends, which serves to keep some
    other thing from resting upon the object spanned, as in
    engraving, watchmaking, etc., or which forms a platform or
    staging over which something passes or is conveyed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) The small arch or bar at right angles to the
    strings of a violin, guitar, etc., serving of raise them
    and transmit their vibrations to the body of the
    instrument.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.) A device to measure the resistance of a wire or
    other conductor forming part of an electric circuit.
    [1913 Webster]
 
   5. A low wall or vertical partition in the fire chamber of a
    furnace, for deflecting flame, etc.; -- usually called a
    {bridge wall}.
    [1913 Webster]
 
   {Aqueduct bridge}. See {Aqueduct}.
 
   {Asses' bridge}, {Bascule bridge}, {Bateau bridge}. See under
    {Ass}, {Bascule}, {Bateau}.
 
   {Bridge of a steamer} (Naut.), a narrow platform across the
    deck, above the rail, for the convenience of the officer
    in charge of the ship; in paddlewheel vessels it connects
    the paddle boxes.
 
   {Bridge of the nose}, the upper, bony part of the nose.
 
   {Cantalever bridge}. See under {Cantalever}.
 
   {Draw bridge}. See {Drawbridge}.
 
   {Flying bridge}, a temporary bridge suspended or floating, as
    for the passage of armies; also, a floating structure
    connected by a cable with an anchor or pier up stream, and
    made to pass from bank to bank by the action of the
    current or other means.
 
   {Girder bridge} or {Truss bridge}, a bridge formed by
    girders, or by trusses resting upon abutments or piers.
 
   {Lattice bridge}, a bridge formed by lattice girders.
 
   {Pontoon bridge}, {Ponton bridge}. See under {Pontoon}.
 
   {Skew bridge}, a bridge built obliquely from bank to bank, as
    sometimes required in railway engineering.
 
   {Suspension bridge}. See under {Suspension}.
 
   {Trestle bridge}, a bridge formed of a series of short,
    simple girders resting on trestles.
 
   {Tubular bridge}, a bridge in the form of a hollow trunk or
    rectangular tube, with cellular walls made of iron plates
    riveted together, as the Britannia bridge over the Menai
    Strait, and the Victoria bridge at Montreal.
 
   {Wheatstone's bridge} (Elec.), a device for the measurement
    of resistances, so called because the balance between the
    resistances to be measured is indicated by the absence of
    a current in a certain wire forming a bridge or connection
    between two points of the apparatus; -- invented by Sir
    Charles Wheatstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridge \Bridge\, n.
   A card game resembling whist.
 
   Note: The trump, if any, is determined by the dealer or his
      partner, the value of each trick taken over six being:
      for "no trumps" 12, hearts 8, diamonds 6, clubs 4,
      spades 2. The opponents of the dealer can, after the
      trump is declared, double the value of the tricks, in
      which case the dealer or his partner can redouble, and
      so on. The dealer plays his partner's hand as a dummy.
      The side which first reaches or exceeds 30 points
      scored for tricks wins a game; the side which first
      wins two games wins a rubber. The total score for any
      side is the sum of the points scored for tricks, for
      rubbers (each of which counts 100), for honors (which
      follow a special schedule of value), and for slam,
      little slam, and chicane.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: For contract bridge, the scoring system has adopted
      different values, with 100 points required for a game.
      The penalties for failing to make a contract also vary
      with the score thus far achieved by the playing team,
      and with the degree, if any, of doubling during the
      auction.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bridge
   n 1: a structure that allows people or vehicles to cross an
      obstacle such as a river or canal or railway etc. [syn:
      {bridge}, {span}]
   2: a circuit consisting of two branches (4 arms arranged in a
     diamond configuration) across which a meter is connected
     [syn: {bridge}, {bridge circuit}]
   3: something resembling a bridge in form or function; "his
     letters provided a bridge across the centuries"
   4: the hard ridge that forms the upper part of the nose; "her
     glasses left marks on the bridge of her nose"
   5: any of various card games based on whist for four players
   6: a wooden support that holds the strings up
   7: a denture anchored to teeth on either side of missing teeth
     [syn: {bridge}, {bridgework}]
   8: the link between two lenses; rests on the nose [syn:
     {bridge}, {nosepiece}]
   9: an upper deck where a ship is steered and the captain stands
     [syn: {bridge}, {bridge deck}]
   v 1: connect or reduce the distance between [syn: {bridge},
      {bridge over}]
   2: make a bridge across; "bridge a river"
   3: cross over on a bridge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top