ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toll bridge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toll bridge-, *toll bridge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toll bridge(n) สะพานที่เก็บค่าผ่านทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
toll bridgeสะพานที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I got an anonymous call from someone who said they saw you digging near the toll bridge the day the heart was found.จากนั้นฉันได้รับโทรลึกลับ จากใครบางคน บอกว่า พวกเขาเห็นคุณ กำลังขุดหลุมอยู่ใกล้ๆสะพานโทล วันที่หัวใจถูกพบ The Stable Boy (2012)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, n. [OE. tol, AS. toll; akin to OS. & D. tol, G.
   zoll, OHG. zol, Icel. tollr, Sw. tull, Dan. told, and also to
   E. tale; -- originally, that which is counted out in payment.
   See {Tale} number.]
   1. A tax paid for some liberty or privilege, particularly for
    the privilege of passing over a bridge or on a highway, or
    for that of vending goods in a fair, market, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sax. & O. Eng. Law) A liberty to buy and sell within the
    bounds of a manor.
    [1913 Webster]
 
   3. A portion of grain taken by a miller as a compensation for
    grinding.
    [1913 Webster]
 
   {Toll and team} (O. Eng. Law), the privilege of having a
    market, and jurisdiction of villeins. --Burrill.
 
   {Toll bar}, a bar or beam used on a canal for stopping boats
    at the tollhouse, or on a road for stopping passengers.
 
   {Toll bridge}, a bridge where toll is paid for passing over
    it.
 
   {Toll corn}, corn taken as pay for grinding at a mill.
 
   {Toll dish}, a dish for measuring toll in mills.
 
   {Toll gatherer}, a man who takes, or gathers, toll.
 
   {Toll hop}, a toll dish. [Obs.] --Crabb.
 
   {Toll thorough} (Eng. Law), toll taken by a town for beasts
    driven through it, or over a bridge or ferry maintained at
    its cost. --Brande & C.
 
   {Toll traverse} (Eng. Law), toll taken by an individual for
    beasts driven across his ground; toll paid by a person for
    passing over the private ground, bridge, ferry, or the
    like, of another.
 
   {Toll turn} (Eng. Law), a toll paid at the return of beasts
    from market, though they were not sold. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tax; custom; duty; impost.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toll bridge
   n 1: a bridge where toll is charged for crossing

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

toll bridge ( T OW1 L B R IH1 JH)

 


  

 
toll bridge
 • สะพานที่เก็บค่าผ่านทาง[Lex2]
 • n. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top