ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make it

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make it-, *make it*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make it(idm) สามารถไปถึง, See also: ทำได้สำเร็จ
make it(idm) มีเพศสัมพันธ์ (กับเพศตรงข้าม) (คำสแลง)
make it hot for(idm) ทำให้เดือดร้อน
make it clear that(idm) ประกาศอย่างแน่วแน่ว่า

WordNet (3.0)
arrive(v) succeed in a big way; get to the top, Syn. make it, go far, get in
pass(v) go successfully through a test or a selection process, Syn. make it, Ant. fail
survive(v) continue in existence after (an adversity, etc.), Syn. make it, pull round, pull through, come through, Ant. succumb

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Make it count.เริ่มนับได้เลย You're Undead to Me (2009)
Then I jerked him off even though he was dead to make it look like there was come everywhere to make it look like it was her.ผมถอดเสื้อผ้าเขาและทำให้เหมือนสำเร็จความใคร่ แม้ว่าเขาจะตายไปแล้ว ...เพื่อทำให้ดูเหมือนว่า มีการหลั่งอยู่ทุกที่... ...เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเธอ Basic Instinct (1992)
Sure I am, if it makes it easier for you.ใช่ฉันโกหก ถ้าเรื่องมันจะง่ายขึ้นสำหรับคุณ Basic Instinct (1992)
I want to make it really full.เดี๋ยว อยากให้มันฟูหน่อย The Bodyguard (1992)
Fine, Bill, you make it!เอาเลยบิลล์ คุณประกาศสิ The Bodyguard (1992)
Make it talk to us.ทำให้มันพูดกับเรา Wuthering Heights (1992)
It's probably going to make it worse.มันมีแต่จะแย่ลง The Lawnmower Man (1992)
It is probably going to make it worse.ทุกอย่างในชีวิตผมมันผิดอยู่แล้ว The Lawnmower Man (1992)
And I know growing up is difficult, but there are things you can do and things you cannot do to make it that much easier for yourself.แม่รู้ว่าช่วงเวลานี้มันอาจยากลำบาก แต่ลูกควรรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควร จะได้ไม่มีปัญหา The Cement Garden (1993)
for let the form of an object be what it may, light, shade and perspective will always make it beautiful."มันเป็นเพียงความแตกต่างของรูปลักษณ์" "แสง สี และสัดสัวนเท่านั้น" "ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกอย่างล้วนสวยงามในตัวของมัน" The Cement Garden (1993)
My grandfather says you're definitely going to make it to the Olympics.ปู่ผมบอกว่าพี่ได้ไปโอลิมปิกแน่นอน Cool Runnings (1993)
Glad you could make it, man.ดีใจที่มา เพื่อน Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make itA fowl flying up from water is careful not to make it turbid.
make itAs time went on, rules were added to the game to make it safer.
make itAt last he found out how to make it.
make itBorn in Japan, I make it a rule to have rice at dinner.
make itCan you make it on time?
make itCan you make it special delivery?
make itCan you make it to our usual place at 7:00 p.m. tonight?
make itCertain parts of the show have been toned down to make it suitable for a family audience.
make itCould you make it a little shorter for me?
make itCould you make it another time?
make itDid you make it for yourself?
make itDon't race the car. We want to make it go as far as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้เรื่องได้ราว(v) make it, See also: improve, make good, become successful, Example: ลูกชายเธอได้เรื่องได้ราวขึ้นมาบ้างหรือเปล่า หลังจากที่ไปเรียนกวดวิชามา, Thai Definition: เป็นหลักเป็นฐานหรือดีขึ้น, มีแก่นสาระมากขึ้น
เฮี้ยน(v) make its power felt, See also: manifest its power, Example: เจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือใครๆ เขาว่าเฮี้ยน เขาจะต้องตามไปสักการะเสมอ, Thai Definition: มีกำลังแรง หรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้, Notes: (ปาก)
จัดประกัน(v) make it certain that, See also: make ready for, Thai Definition: ทำให้แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เรื่องได้ราว[dāi reūang dāi rāo] (v, exp) EN: make it ; improve ; make good ; become successful
ไปไม่ทัน[pai mai than] (xp) EN: can't make it  FR: ne pas être à l'heure
ไปทัน[pai than] (v, exp) EN: be on time ; can make it  FR: être à l'heure
เพิ่มเติมให้เต็มเหมือนเดิม[phoēmtoēm hai tem meūoen doēm] (v, exp) EN: replenish ; make it complete again
ถึง[theung] (v) EN: attain ; achieve ; meet ; make it  FR: parvenir ; atteindre ; aboutir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fasse dich kurz!Make it short! [Add to Longdo]
Mach fix!; Ein bisschen dalli!Make it snappy! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイエットふりかけ[daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant [Add to Longdo]
安く上げる;安くあげる[やすくあげる, yasukuageru] (v1) to make it less expensive [Add to Longdo]
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp, v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only [Add to Longdo]
滑り込みセーフ[すべりこみセーフ, suberikomi se-fu] (n) (See ギリギリセーフ) just make it (from sliding into base with baseball); just on time [Add to Longdo]
指金[ゆびがね, yubigane] (n) (1) (See 指輪) (finger) ring; (2) (See 指貫・ゆびぬき) metal thimble; (3) (arch) ring used to constrict a finger to make it small and beautiful [Add to Longdo]
旨とする[むねとする, munetosuru] (exp, vs-i) to make it a principle to ...; to aim at doing [Add to Longdo]
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp, vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to [Add to Longdo]
習慣づける;習慣付ける[しゅうかんづける, shuukandukeru] (v1) to make a habit of; to make it a practice to [Add to Longdo]
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home [Add to Longdo]
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top