Search result for

burg

(97 entries)
(6.2964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burg-, *burg*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgh    [N] เมืองหรือตำบล
burger    [N] แฮมเบอร์เกอร์
burgle    [VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle    [VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgeon    [VI] ออกหน่อ, Syn. bloom, bud
burgeon    [N] ดอกตูมหรือหน่อ
burgher    [N] ชาวเมือง
burglar    [N] ผู้ร้ายย่องเบา, See also: คนลักขโมยของ, Syn. robber
burglary    [N] การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking
burgundy    [N] ไวน์แดงหรือขาวจากฝรั่งเศส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglary insuranceการประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน ดู theft insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglarsนักย่องเบา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burgTwo policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.
burgA burglar broke into your house while you were away on vacation.
burgThere are a lot of cases of burglary around here days.
burgThe burglar was caught in the act of prying open the window.
burgThe burglar is used to staying up late.
burgThe burglar gained access to the house through a window.
burgIf a burglar came into my room, I would throw something at him.
burgOn arriving home, I discovered the burglary.
burgHave you heard that a burglar broke into my neighbor's house?
burgA burglar broke into the bank last night.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burg(เบิร์จ) n. เมือง,หัวเมือง,เมืองป้อมปราการ
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
burger(เบอ'เกอะ) n. hamburger (ดู)
burgessn. ประชากร,พลเมือง,ผู้อยู่อาศัย
burgh(เบอร์ก) n. เทศบาลเมือง
burghern. ประชากรของเมือง, See also: burghership n. ดูburgher
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary

English-Thai: Nontri Dictionary
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
burgundy(n) เหล้าองุ่นชนิดหนึ่ง
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักย่องเบา    [N] burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว
ยกเค้า    [V] burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
ย่องเบา    [V] burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้
การโจรกรรม    [N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ๊ยส์บวร์ก[TM] (Duisbuāk) FR: Duisburg
เอดินบะระ[n. prop.] (Ēdinbara) EN: Edinburgh   FR: Édimbourg
แฮมเบอร์เกอร์[n.] (haēmboēkoē) EN: hamburger   FR: hamburger [m]
ฮัมบูร์ก[n. prop.] (Hambūk) EN: Hamburg   FR: Hambourg
ฮัมบูร์ก[TM] (Hambūk) EN: Hamburg   FR: Hambourg
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal   FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar   FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURG    B ER1 G
BURGY    B ER1 JH IY0
BURGE    B ER1 G
BURGO    B ER1 G OW0
BURGIO    B ER1 G IY0 OW0
BURGAN    B ER1 G AE0 N
BURGEE    B ER1 G IY0
BURGES    B ER1 G Z
BURGIN    B ER1 G IH2 N
BURGET    B ER1 G EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burg    (n) (b @@1 g)
burgh    (n) (b uh1 r @)
burgs    (n) (b @@1 g z)
Burger    (n) (b @@1 g @@)
Burgos    (n) (b @@1 g o s)
burghs    (n) (b uh1 r @ z)
burgle    (v) (b @@1 g l)
burgers    (n) (b @@1 g @ z)
Burgess    (n) (b @@1 jh i s)
burgeon    (v) (b @@1 jh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Burg(n) |die, pl. Burgen| ปราสาท, See also: S. Schloss,
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Staatsbürger(n ) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an. , See also: R. die Staatsbürgerin

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
イェテボリ[, ietebori] (n) Goteborg; Gothenburg [Add to Longdo]
エディンバラ[, edeinbara] (n) Edinburgh; (P) [Add to Longdo]
ダブルチーズバーガー[, daburuchi-zuba-ga-] (n) double cheeseburger [Add to Longdo]
チーズバーガー[, chi-zuba-ga-] (n) cheeseburger [Add to Longdo]
ハンバーガー[, hanba-ga-] (n) hamburger (on a bun); (P) [Add to Longdo]
ハンバーグ[, hanba-gu] (n) hamburger (meat, no bun); Hamburg steak; (P) [Add to Longdo]
ハンバーグステーキ[, hanba-gusute-ki] (n) hamburger (meat, no bun); beefburger; Hamburg steak [Add to Longdo]
バーガー[, ba-ga-] (n) burger; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃艮第[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, ] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France [Add to Longdo]
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] burglar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burg \Burg\, n. [AS. burh, burg, cf. LL. burgus. See 1st
   {Borough}.]
   1. A fortified town. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A borough. [Eng.] See 1st {Borough}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burg
   n 1: colloquial American term for a town; "I've lived in this
      burg all my life"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Burg [burk] (n) , s.(f )
   castle
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top