Search result for

baby

(143 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baby-, *baby*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby[N] เด็กทารก, See also: เด็กแรกเกิด, เด็กอ่อน, Syn. infant, Ant. adult
baby[N] ลูกอ่อนของสัตว์, See also: สัตว์แรกเกิด, Syn. newborn
baby[VT] ตามใจ, See also: เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม, Syn. induldge, coddle
baby[SL] เครื่องยนต์กลไก
babyish[ADJ] มีนิสัยเหมือนเด็ก, See also: ทำตัวเป็นเด็กเล็กๆ, เหมือนทารก, Syn. childish, infantile
babyish[ADJ] ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กเล็ก, See also: เหมาะกับเด็กๆ, , แบบเด็กๆ, เป็นของเด็กๆ, Syn. infantile
Babylon[N] เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
babysat[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ babysit
babysit[VT] ช่วยดูแลเด็ก, Syn. look after, sit
baby-sit[VT] ช่วยดูแลเด็ก, Syn. look after, sit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
baby toothฟันน้ำนม, Syn. milk tooth
baby-sit(เบ'บิซิท) {baby-sat,baby-sitting,baby-sits} vt. ช่วยดูแลเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่), See also: baby-sitter n. ดูbaby-sit
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
crybaby(ไคร'บะบี) n. คนที่ร้องให้ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,คนขี้บ่น
war babyเด็กที่เกิดในยามสงคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
baby(n) ทารก,เด็กอ่อน
babyhood(n) วัยทารก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baby bondพันธบัตรที่กำหนดมูลค่าต่ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baby tooth; tooth, deciduous; tooth, milk; tooth, temporaryฟันน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baby Birdเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก [การแพทย์]
Baby cornข้าวโพดฝักอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Baby cornข้าวโพดฝักอ่อน [TU Subject Heading]
Baby foodsอาหารทารก [TU Subject Heading]
Baby foods industryอุตสาหกรรมอาหารทารก [TU Subject Heading]
Baby Talkภาษาที่เด็กเล็กๆพูด [การแพทย์]
Baby Toiletriesผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเด็ก [การแพทย์]
Baby, Full-Termทารกคลอดครบกำหนด [การแพทย์]
Babyhoodวัยทารก [การแพทย์]
Babylonia areolataหอยหวาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
babyเด็ก
Baby carrier (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กล่องใส่ของเล่น
babystemcell.cn[เบบี้สเตมเซลล์ ดอท ไชนีส] (n org) Thailand's first Cord Blood and Adult Stem Cell Banking Company. Support by NIA (www.nia.or.th)
See also: S. stemcellbaby, R. stemcell
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Baby.- ไงที่รัก Spanish 101 (2009)
My baby.ลูก My Mom (2010)
Oh, baby.โอ้ ลูกรัก A Humiliating Business (2010)
Baby.เบบี้ Sucker Punch (2011)
That's nothing. you can sleep when you're dead, baby.ไม่เป็นไรหรอก เธอนอนตอนเธอตายก็ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Of me babysitting my way into yale?ไปนั่งเฝ้าเด็กเพื่อจะได้เข้า เยล There Might be Blood (2008)
Oh, baby. Fuck. Why?โอ้ว ที่รักทำไม Dead Space: Downfall (2008)
Chic, get someone on the com. I want a sit-rep ASAP. Hold on, baby.ชิก ติดต่อข้างล่างขอรายงานเดี๋ยวนี้ ทนไว้น่ะที่รัก Dead Space: Downfall (2008)
Baby, let them do the test.ที่รัก/.ให้พวกเค้าทดสอบเถอะ Adverse Events (2008)
Baby, are you okay?ที่รัก.. คุณเป็นอะไรหรือเปล่า? Adverse Events (2008)
- Maybe the baby doesn't die. Maybe the father panics or regrets it.บางทีเด็กไม่ตาย\ บางทีพ่ออาจวิตกจริตหรือเสียใจ Birthmarks (2008)
Takes the baby to an orphanage. Maybe he doesn't tell his wife.เอาเด็กไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยไม่บอกเมียเค้า Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babyShe was in a hurry to see the new baby.
babyThe baby will be able to walk soon.
babyHe is, so to speak, a grown-up baby.
babyThe baby cried for milk.
babyThe baby fell asleep in the cradle.
babyI'm going to have a baby.
babyThe baby often annoys the mother.
babyShe looked after her baby.
babyI can no more play the violin than a baby can.
babyThe baby caught sight of my ballpoint pen and reached out for it.
babyThe baby has gotten rid of its cold.
babyShe never forgets to admire our baby.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กน้อย[N] baby, See also: infant, Example: เด็กน้อยหัวร่อเอิ๊กอ้ากด้วยความจั๊กจี้เพราะหนวดริมฝีปากของพ่อ
กุมาร[N] child, See also: baby, infant, childhood, Example: ชูชกเดินทางไปยังเขาวงกต เพื่อทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร, Count unit: คน, Thai definition: เด็กชาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฟันน้ำนม[N] milk tooth, See also: baby tooth, deciduous tooth, primary tooth, Ant. ฟันแท้, Example: เมื่อเด็กมีอายุ 6 เดือนจะมีฟันน้ำนมซี่แรกงอกขึ้นมาให้เห็น, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันชุดแรกที่ขึ้นตั้งแต่ตอนเด็ก
ทารก[N] infant, See also: baby, Syn. เด็กอ่อน, เด็กแบเบาะ, เด็กทารก, เด็กเล็ก, เด็กแรกเกิด, เด็กแรกคลอด, Ant. คนแก่, ผู้เฒ่า, Example: เวลาให้นม เป็นเวลาที่แม่ได้มีโอกาสแสดงความรักต่อทารกได้เต็มที่, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ยังไม่เดียงสา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คนเลี้ยง[N] wet nurse, See also: baby-sitter, Syn. พี่เลี้ยง, Example: คนมีเงินมักจะจ้างคนเลี้ยงไว้คอยดูแลลูกตลอด 24 ชั่วโมง, Count unit: คน
คนเลี้ยงลูก[N] baby-sitter, See also: nanny, Syn. พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยง, คนเลี้ยง, Example: คนเลี้ยงลูกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็กหรือทารกแทนพ่อแม่
ดอกไม้[N] baby tooth, See also: child milk-tooth, Thai definition: ฟันของเด็กที่แรกขึ้น
เด็ก[N] child, See also: baby, infant, young people, Syn. ลูก
แรกเกิด[ADJ] infant, See also: baby, Syn. ทารก, Example: เด็กวัยแรกเกิดต้องการความรักและความอบอุ่นจากแม่ด้วยการอุ้มอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ที่เพิ่งเกิด, ยังเล็กๆ แบเบาะอยู่
แหง่[N] baby, See also: kid, Syn. ลูกแหง่, เด็ก, Count unit: คน, Thai definition: เรียกเด็กตัวเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   
เบบี้แครอท [n. exp.] (bēbī khaērǿt) EN: Baby Carrot   
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กแดง[n. exp.] (dek daēng) EN: new born baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กเกิดใหม่[n. exp.] (dek koēt mai) EN: newborn baby   FR: nouveau-né [m] ; nouveau-née [f]
เด็กน้อย[n. exp.] (dek nøi) EN: baby ; infant   FR: jeune enfant [m, f] ; petit enfant [m]
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]
ดอกไม้[n.] (døkmāi) EN: baby tooth ; child milk-tooth   
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth   FR: dent de lait [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABY    B EY1 B IY0
BABY'S    B EY1 B IY0 Z
BABYAK    B AE1 B IY0 AE0 K
BABYSIT    B EY1 B IY0 S IH2 T
BABYSAT    B EY1 B IY0 S AE2 T
BABYLON    B AE1 B AH0 L AA2 N
BABYISH    B EY1 B IY0 IH0 SH
BABYHOOD    B EY1 B IY0 HH UH2 D
BABYLONIAN    B AE2 B AH0 L OW1 N IY0 AH0 N
BABYSITTER    B EY1 B IY0 S IH2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baby    (v) (b ei1 b ii)
babying    (v) (b ei1 b i i ng)
babyish    (j) (b ei1 b i i sh)
babysat    (v) (b ei1 b i s a t)
babysit    (v) (b ei1 b i s i t)
babyhood    (n) (b ei1 b i h u d)
babysits    (v) (b ei1 b i s i t s)
baby-talk    (n) - (b ei1 b i - t oo k)
baby-faced    (j) - (b ei1 b i - f ei s t)
babysitter    (n) (b ei1 b i s i t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baby {n}; Säugling {m}; Kindlein {n} | Babys {pl}; Säuglinge {pl}baby | babies [Add to Longdo]
Babyausstattung {f}baby equipment [Add to Longdo]
Babybadewanne {f}baby bathtub [Add to Longdo]
Babybekleidung {f}baby clothes [Add to Longdo]
Babymuschel {f}baby shell [Add to Longdo]
Babypuder {n}baby powder [Add to Longdo]
Babyschlitten {m}baby sled [Add to Longdo]
Babysitter {m}babysitter [Add to Longdo]
Babyspielzeug {n}baby toy [Add to Longdo]
Babywiege {f}baby cradle [Add to Longdo]
Kindergesicht {n} | Kindergesichter {pl}baby face | baby faces [Add to Longdo]
Kinderwagen {m}; Buggy {m} | Kinderwagen {pl}baby buggy; buggy [Am.] | baby buggies; buggies [Add to Longdo]
Kinderwagen {m}baby carriage [Am.] [Add to Longdo]
Säuglingsheim {n} | Säuglingsheime {pl}baby nursery | baby nurseries [Add to Longdo]
Säuglingspflege {f}baby care [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
いないいないばあ[, inaiinaibaa] (n) peekaboo (baby game); peepbo [Add to Longdo]
おぎゃあ[, ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten) [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
にゃあにゃあ[, nyaanyaa] (n) (1) (baby talk for) cat; (2) (See にゃあ) mewing (of a cat); meow; miaow [Add to Longdo]
ねんね;おねんね[, nenne ; onenne] (n,vs) bed-time (for a baby); going bye-byes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奶瓶[nǎi píng, ㄋㄞˇ ㄆㄧㄥˊ, ] baby's feeding bottle [Add to Longdo]
[wá, ㄨㄚˊ, ] baby; doll [Add to Longdo]
娃娃[wá wa, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙, ] baby; small child; doll [Add to Longdo]
娃娃脸[wá wa liǎn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄌㄧㄢˇ, / ] baby face; doll face [Add to Longdo]
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, / ] baby transport; stroller; baby carriage [Add to Longdo]
娃子[wá zi, ㄨㄚˊ ㄗ˙, ] baby; small child; (arch.) slave among ethnic minorities [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] baby rabbit [Add to Longdo]
婴幼儿[yīng yòu ér, ㄧㄡˋ ㄦˊ, / ] baby [Add to Longdo]
小娃娃[xiǎo wá wa, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙, ] baby [Add to Longdo]
巴比伦[Bā bǐ lún, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] Babylon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バビロン[ばびろん, babiron] Babylon [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
子守[こもり, komori] Babysitting, Babysitter, Kindermaedchen [Add to Longdo]
赤ちゃん[あかちゃん, akachan] Baby [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baby \Ba"by\ (b[=a]"b[y^]), n.; pl. {Babies} (-b[i^]z). [Dim. of
   babe.]
   An infant or young child of either sex; a babe.
   [1913 Webster]
 
   2. A small image of an infant; a doll.
    [1913 Webster]
 
   {Babies in the eyes}, the minute reflection which one sees of
    one's self in the eyes of another.
    [1913 Webster]
 
       She clung about his neck, gave him ten kisses,
       Toyed with his locks, looked babies in his eyes.
                          --Heywood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baby \Ba"by\, a.
   Pertaining to, or resembling, an infant; young or little; as,
   baby swans. "Baby figure" --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baby \Ba"by\, v. t. [imp. & p. p. {Babied} (b[=a]"b[=e]d); p.
   pr. & vb. n. {Babying}.]
   To treat like a young child; to keep dependent; to humor; to
   fondle. --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baby
   n 1: a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun
      to walk or talk; "the baby began to cry again"; "she held
      the baby in her arms"; "it sounds simple, but when you have
      your own baby it is all so different" [syn: {baby}, {babe},
      {infant}]
   2: the youngest member of a group (not necessarily young); "the
     baby of the family"; "the baby of the Supreme Court"
   3: an immature childish person; "he remained a child in
     practical matters as long as he lived"; "stop being a baby!"
     [syn: {child}, {baby}]
   4: an unborn child; a human fetus; "I felt healthy and very
     feminine carrying the baby"; "it was great to feel my baby
     moving about inside"
   5: (slang) sometimes used as a term of address for attractive
     young women [syn: {baby}, {babe}, {sister}]
   6: a very young mammal; "baby rabbits"
   7: a project of personal concern to someone; "this project is
     his baby"
   v 1: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
      the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
      {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby},
      {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 baby
   baby
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 baby
   baby
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 baby [bebi]
   baby
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Baby [beːbiː] (n) , s.(n )
   babe; baby
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top