ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babylon

B AE1 B AH0 L AA2 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babylon-, *babylon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Babylon[N] เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
Babylonia[N] อาณาจักรแบบิโลเนีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babylonia areolataหอยหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That tribe was taken captive by King Nebuchadrezzar of Babylon in 600 B.C...เป็นเชลยกษัตริย์แห่งบาบิโลนแล้วสิ้นชาติ... Pawn Sacrifice (2014)
For three hours straight, all he talked about was something called Babylon 5.มา 3 ชั่วโมงแล้ว ที่มันพูดมีแต่เรื่องอะไรซักอย่าง เรียกว่า บาบิลอน 5 อะไรนี่แหละ Rabid Dog (2013)
He begged the TNT network to cancel Babylon 5.ขอร้อง สถานีทีเอ็นทีให้ฉาย 'Babylon 5' ต่อ The Hawking Excitation (2012)
When the Whore of Babylon is revealed, she is "sitting on a scarlet-colored beast"เมื่อนางแพศยาแห่งบาบิโลนปรากฎตัวขึ้น เธอจะนั่งอยู่บนตัวอสูรร้ายสีแดง Nebraska (2011)
Up next Babylon 5. You're not even watching!นายไม่ได้ดูด้วยซ้ำ The Staircase Implementation (2010)
Because no one likes Babylon 5.เพราะไม่มีใครชอบน่ะสิ The Staircase Implementation (2010)
We don't watch Babylon 5 in this apartment.เราไม่ดู บาบิลอน ไฟว์ ในอพาร์ตเมนต์นี้ The Staircase Implementation (2010)
Ooh, it's time for Babylon 5!ได้เวลาดูบาบีลอน ไฟว์แล้ว The Staircase Implementation (2010)
You hate Babylon 5.แต่นายเกลียดe BabylonThe Large Hadron Collision (2010)
I thought we could spend the day watching the final season of Babylon 5 with director commentary.ฉันว่าวันนี้เราจะดูเรื่อง Babylon 5 ภาคสุดท้ายกัน พร้อมความเห็นของผู้กำกับ The Large Hadron Collision (2010)
Ask the babylon ai, ask john Henry.ถามสมองกลบาบิโลน ถาม จอร์น เฮอรี่ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Babylon routed every wattบาบิโลน ใช้ทุกวัตต์ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BABYLON    B AE1 B AH0 L AA2 N
BABYLONIAN    B AE2 B AH0 L OW1 N IY0 AH0 N
BABYLONIANS    B AE2 B AH0 L OW1 N IY0 AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴比伦[Bā bǐ lún, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] Babylon, #45,317 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン[, babiron] (n) {comp} Babylon [Add to Longdo]
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900) [Add to Longdo]
柳(P);楊;楊柳[やなぎ(P);ようりゅう(楊柳), yanagi (P); youryuu ( you yanagi )] (n) (1) willow (any tree of genus Salix); (2) (やなぎ only) (See 枝垂れ柳) weeping willow (Salix babylonica); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バビロン[ばびろん, babiron] Babylon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Babylon
   n 1: the chief city of ancient Mesopotamia and capital of the
      ancient kingdom of Babylonia

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Babylon
  Babel; Babylon

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Babylon /bebɛi˘lɔn/
  Babel; Babylon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top