Search result for

sister

(91 entries)
(0.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sister-, *sister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sister[N] น้องสาวหรือพี่สาว, Syn. stepsister, sibling, female sibling
sister[N] แม่ชี, Syn. nun, deaconess
sisterhood[N] ความเป็นพี่หรือน้องสาว
sister-in-law[N] พี่หรือน้องสะใภ้, See also: ภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย, พี่สาวหรือน้องสาวของคู่ครอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sister(ซิส'เทอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,น้องสะใภ้,นางพยาบาล,หัวหน้าพยาบาล,คำทักทายที่ใช้เรียกสตรี,สัตว์ตัวเมียท้องเดียวกัน vt. กระทำต่อเหมือนพี่สาวหรือน้องสาว
sister-in-law(ซิส'เทอะอินลอ) n. พี่หรือน้องสะใภ้,พี่ผัวน้องผัว (ที่เป็นหญิง) ,พี่เมียน้องเมีย (ที่เป็นหญิง) pl. sisters-in-law
sisterhood(ซิส'เทอะฮูด) n. ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,กลุ่มสตรี,กลุ่มนางชี,สมาคมสตรี,สมาคมทางศาสนาของสตร'
sisterly(ซิส'เทอะลี) adj. เหมือนพี่สาวน้องสาว, See also: sisterliness n.
half sisterพี่น้อง (ผู้หญิง) ที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
whole sistern. พี่หรือน้องสาวที่มีบิดามารดาเดียวกัน
young sistern. น้องสาว

English-Thai: Nontri Dictionary
sister(n) น้องสาว,พี่สาว,นางชี,พี่น้อง,หัวหน้าพยาบาล
SISTER-IN-sister-in-law(n) น้องสะใภ้,พี่สะใภ้,น้องเมีย
sisterhood(n) คณะนางชี,ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,สมาคมสตรี
sisterly(adj) เหมือนพี่สาว,เหมือนน้องสาว
stepsister(n) พี่เลี้ยง(หญิง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sister companyบริษัทในเครือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Sister Ship Clauseข้อกำหนดเรือพี่น้อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sister Citiesบ้านพี่เมืองน้อง หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ หรือเมืองในประเทศที่ต่างกัน ในการที่จะสถาปนาเมืองในประเทศของแต่ละฝ่ายให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็น พิเศษ เช่น นครเชียงใหม่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ หรือกรุงเทพฯ เป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนครลอสแอนเจลิส [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sister!พี่! Vampire Hunter D (1985)
Sister! Sister!พี่สาวค่ะ! Heyy Babyy (2007)
Sister.น้อง Saw V (2008)
Sister.ซิสเตอร์ Tricks and Treats (2012)
Jonathan, this is my sister, Serena,โจนาธาน นี่พี่สาวของผม เซเรน่า Chuck in Real Life (2008)
En route to J Sisters.How's it going£¿เป็นยังไงมั่งแล้ว? Chuck in Real Life (2008)
Uh, no, he's not. he thinks of me like a little sister.ไม่หรอก เขาคิดกับฉันแค่น้องสาว Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, a little sister he'd like to do.ใช่ เหมือนน้องสาวที่เขาต้องการดูแล Pret-a-Poor-J (2008)
As long as he's not dating your little sister.ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เดทกับน้องสาวนาย Pret-a-Poor-J (2008)
I'm dan's little sister?- ฉันเป็นน้องสาวของแดนใช่ไหม ? There Might be Blood (2008)
It's funny how you're ready to condemn your sister,ตลกนะที่เธอมาว่าน้องสาวตัวเอง There Might be Blood (2008)
If she finds out about little sister,ถ้า เธอ รู้เรื่อง น้องสาวของเขา There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sisterMy sister takes piano lessons twice a week.
sisterAnn has no sister.
sisterHe was married to her sister.
sisterHis brothers, sisters or he himself is to go to the station to meet their father.
sisterMy sister is too young to go to school.
sisterSeiko has no sisters.
sisterBoth sisters are pretty.
sisterI have another sister.
sisterNot only my parents but also my sister is against my opinion.
sisterBring your sister next time.
sisterShe is no less beautiful than her sister is.
sisterShe is no less beautiful than her older sister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พี่สะใภ้[N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย
ภคินี[N] sister, See also: elder sister, younger sister, Syn. พี่หญิง, น้องหญิง, น้องสาว, Example: พระองค์ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน, Count unit: คน, Thai definition: พี่ผู้หญิง, น้องผู้หญิง, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
นางพยาบาล[N] nurse, See also: sister, Syn. พยาบาล, Example: เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่านางพยาบาลที่แผนกนี้ดุคนไข้มาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ดูแลคนไข้
น้องสาว[N] younger sister, See also: sister, Syn. กนิษฐา, น้องหญิง, ขนิษฐา, Example: น้องสาวของฉันเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai khreūa) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sākhā) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view   FR: regarder ; assister à
ชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (chom khønsoēt) FR: assister à un concert
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist   FR: aider ; assister

CMU English Pronouncing Dictionary
SISTER    S IH1 S T ER0
SISTERS    S IH1 S T ER0 Z
SISTER'S    S IH1 S T ER0 Z
SISTERHOOD    S IH1 S T ER0 HH UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sister    (n) (s i1 s t @ r)
sisters    (n) (s i1 s t @ z)
sisterly    (j) (s i1 s t @ l ii)
sisterhood    (n) (s i1 s t @ h u d)
sister-in-law    (n) -- (s i1 s t @ r - i n - l oo)
sisters-in-law    (n) -- (s i1 s t @ z - i n - l oo)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwesterfirma {f} | Schwesterfirmen {pl}sister company | sister companies [Add to Longdo]
Schwesternschiff {n} | Schwesternschiffe {pl}sister ship | sister ships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
シス[, shisu] (n) (1) (See シストランス異性) cis; (2) (See シスター) sister; (P) [Add to Longdo]
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister [Add to Longdo]
シスター[, shisuta-] (n) sister; (P) [Add to Longdo]
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
基底レジスタ[きていレジスタ, kitei rejisuta] (n) {comp} base resister [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外甥[wài shēng, ㄨㄞˋ ㄕㄥ, ] sister's son; wife's sibling's son [Add to Longdo]
外甥女[wài sheng nǚ, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ, ] sister's daughter; wife's sibling's daughter [Add to Longdo]
外甥女婿[wài sheng nǚ xu, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 婿] sister's daughter's husband [Add to Longdo]
外甥媳妇[wài sheng xí fù, ㄨㄞˋ ㄕㄥ˙ ㄒㄧˊ ㄈㄨˋ, / ] sister's son's wife [Add to Longdo]
大姨子[dà yí zi, ㄉㄚˋ ㄧˊ ㄗ˙, ] sister-in-law; wife's older sister [Add to Longdo]
妯娌[zhóu lǐ, ㄓㄡˊ ㄌㄧˇ, ] sister-in-law [Add to Longdo]
姐妹[jiě mèi, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ, ] sisters [Add to Longdo]
嫂嫂[sǎo sao, ㄙㄠˇ ㄙㄠ˙, ] sister in law (husband's side) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sister \Sis"ter\, v. t.
   To be sister to; to resemble closely. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sister \Sis"ter\, n. [OE. sister, fr. Icel. systir; also suster,
   from AS. sweostor, sweoster, swuster, akin to OFries.
   sweester, suster, LG. s["u]ster, suster, D. zuster, OS. &
   OHG. swestar, G. schwester, Icel. systir, Sw. syster, Dan.
   s["o]ster, Goth. swistar, Lith. ses?, Russ. sestra, Pol.
   siostra, L. soror, Skr. svasr. [root]298. Cf. {Cousin}.]
   1. A female who has the same parents with another person, or
    who has one of them only. In the latter case, she is more
    definitely called a half sister. The correlative of
    brother.
    [1913 Webster]
 
       I am the sister of one Claudio.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman who is closely allied to, or assocciated with,
    another person, as in the sdame faith, society, order, or
    community. --James ii. 15.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the same kind, or of the same condition; --
    generally used adjectively; as, sister fruits. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Sister Block} (Naut.), a tackle block having two sheaves,
    one above the other.
 
   {Sister hooks}, a pair of hooks fitted together, the shank of
    one forming a mousing for the other; -- called also {match
    hook}.
 
   {Sister of charity}, {Sister of mercy}. (R. C. Ch.) See under
    {Charity}, and {Mercy}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sister
   n 1: a female person who has the same parents as another person;
      "my sister married a musician" [syn: {sister}, {sis}] [ant:
      {blood brother}, {brother}]
   2: (Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a
     form of address); "the Sisters taught her to love God"
   3: a female person who is a fellow member of a sorority or labor
     union or other group; "none of her sisters would betray her"
   4: (slang) sometimes used as a term of address for attractive
     young women [syn: {baby}, {babe}, {sister}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sr.
 
 1. (kıs.) senior, sir, sister.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top