ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*hostile*

HH AA1 S T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hostile, -hostile-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hostile takeovers(n) การซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hostile(adj) ซึ่งเป็นศัตรู, See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. antagonistic, opposed, unfriendly, Ant. friendly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostile(ฮอส'ไทลฺ, ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์, ต่อต้าน, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, เกลียดชัง, ไม่เป็นมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, hostile; possession, adverseการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ ดู adverse possession ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, hostileพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hostile witness(n) พยานปรปักษ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hostile!ศัตรู! Whatever I Am, You Made Me (2012)
Why are you hostile?ทำไมเกลียดนักล่ะ? Wild Reeds (1994)
We should move along. It's their mating season and they can get rather hostile.เรารีบไปดีกว่า นี่ฤดูผสมพันธุ์ พวกมันจะหวงที่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
There's no reason to believe their intentions are hostile.ระเบิดตัวเองเพื่อมาในราชอาณาจักร มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความตั้งใจ ของพวกเขาจะไม่ได้เป็นศัตรู Contact (1997)
I got right in everyone's hostile face.ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium oxylate potassium chloride. Fight Club (1999)
- So they kicked you out? - Hostile takeover. But don't worry.พวกนั้นเลยไล่นายออกจากกลุ่มหรอ โดนเทคโอเวอร์น่ะ แต่ไม่เป็นไร 10 Things I Hate About You (1999)
I'm not hostile. I'm annoyed.ฉันไม่ได้ก้าวร้าว ฉันรำคาญ 10 Things I Hate About You (1999)
they're hostile.ข้อสอง คือมารุกราน Signs (2002)
Uh... in this book of yours... did they happen to detail what would happen if they were hostile?ในหนังสือของลูกน่ะ พวกมันทำอะไรที่คล้ายกับ... การรุกรานบ้างมั้ย มีรายละเอียดอะไร Signs (2002)
I was wrong. They're hostile. It's like "War of the Worlds."ผมคิดผิด พวกมันมารุกราน เหมือนเรื่อง "War of the Worlds" เลย Signs (2002)
Felt a little hostile.ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นกับเขา I Heart Huckabees (2004)
You seem a little hostile today.คุณดูเหมือนต่อต้านนิดหน่อยนะวันนี้ The Woodsman (2004)
Captain's log. Bargain the hostile environment.กับตันล็อก บาร์เกน แวดล้อมไปด้วยการสู้รบ Madagascar (2005)
And if things turn really hostile, then...ขอเถอะค่ะ อย่าพูดอีกเลย ราตรีสวัสดิ์ King Kong (2005)
It's hostile.มันค่อนข้าง ไม่เป็นมิตร Just Like Heaven (2005)
This operation's about to have a hostile takeover.กิจการนี้เกือบจะถูกเทคโอเวอร์ Happily N'Ever After (2006)
Intel confirmed. Nine hostiles, three marines.ยืนยันข้อมูล คนร้าย 9 ตัวประกัน 3 The Marine (2006)
We've got six hostiles wearing explosive vests.คนร้าย6คนใส่เสื้อติดระเบิด Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
One of the hostiles got too close, คนร้ายคนนึงเข้ามาใกล้เกิน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Besides the hostiles, there appears to be no further casualties.นอกจากคนร้ายแล้ว เหมือนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ นอกจากคนร้ายแล้ว เหมือนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
- How many hostiles are there? - Approximately 10 to 12.คนร้ายมีกี่คน / ประมาณ 15 ถึง 20 Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I'm going to be sending you photos of the hostiles.ผมจะส่งรูปคนร้ายไปให้คุณ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've got six hostiles wearing explosive vests.4 คนยืนอยู่ใกล้ๆ ตัวประกัน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I need you to let me know if the hostiles adjust their profile in any way.รับทราบ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
- Yeah. Okay, I'm going to send a picture of one of the hostiles over to your screen.โอเค ผมจะส่งภาพคนร้ายคนนึงไปที่จอคุณ รอเดี๋ยว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
The primary kill shots will take out the hostiles wearing bomb vests.หน้าที่หลักคือจัดการคนร้ายที่ใส่เสื้อระเบิด Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
We'll only have a few seconds to neutralize the hostiles, so find your targets fast.เรามีเวลาไม่กี่วินาทีจัดการคนร้าย รีบจัดการเป้าหมายให้ไว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
He triggered the bomb vest of a hostile.เขาจุดระเบิดที่เสื้อของคนร้าย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Code Black. Hostiles in the Buy More.รหัสดำ มีคนร้ายที่บายมอร์ Chuck Versus the Nemesis (2007)
This is Glass Castle, reporting hostile contact.นี่กลาสคาสเซิ่ลกำลังโดนคุกคาม Chuck Versus the Alma Mater (2007)
This is Glass Castle reporting hostile contact.นี่กลาสคาสเซิ่ลกำลังโดนคุกคาม Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Surrender or we will take hostile action.มอบตัวซะ หากไม่ทำตาม เราจะปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด Appleseed Ex Machina (2007)
Isn't it true that the average retardate is overly sensitive and sometimes hostile?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าซักซ้าเฉลี่ย มีความไวมากเกินไปและไม่เป็นมิตรบางครั้ง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Received Kill Box One Alpha. Engage hostile.ล็อคเป้าแล้ว พบเป้าหมายแล้ว Transformers (2007)
And you didn't think the United States military might need to know that you're keeping a hostile alien robot frozen in the basement?แล้วไม่คิดว่า กลาโหมควรจะมีสิทธ์ได้รู้เหรอ ว่าคุณเก็บหุ่นพิฆาตต่างดาว เอาไว้ที่ชั้นใต้ดินเนี่ย Transformers (2007)
Be advised, possible hostile forces approaching TS-129 at their 12:00.เป็นไปได้ที่ศัตรู จะเข้าถึง TS-129 ที่ 12 น. Shooter (2007)
Command Post, this is Viper. Hostile threat down, over.เรียกศูนย์ นี่ไวเปอร์ กำจัดศัตรูแล้ว เปลี่ยน Shooter (2007)
Viper, be advised larger hostile forces approaching near sector Bravo.ไวเปอร์ ฟังให้ดี กองกำลังศัตรู กำลังเข้าใกล้ เซกเตอร์ บราโว่ Shooter (2007)
Werert supposed to be hostiles that close!เราไม่น่าจะตกเป็นเป้าได้ นั่นเกือบโดน! Shooter (2007)
We're receiving small arms and indirect fire from hostile troops. Break.เราถูกจู่โจมแบบจากกองกำลังศุตรู Shooter (2007)
It didn't occur to me that this was actually a hostage exchange, and that my jumping would be viewed as a hostile act.สำหรับฉัน มันเป็นการแลกตัวประกัน แล้วก็ การวิ่งของฉัน ทำให้ดูเหมือนเป็นการหลบหนี Photo Finish (2007)
And I highly recommend it, because there are pirates, hostile natives and hurricanes.ข้าขอแนะนำ เพราะระหว่างทางมีโจรเยอะ พวกนิสัยเสีย และ พายุเฮอริเคน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The mansion's perimeter was breached by men with hostile intent.บริเวณที่พักถูกทำลายโดยคนที่มีเจตนาไม่ดี Knight Rider (2008)
Look for somebody who's angry and hostile towards his victims.มองหาคนที่โกรธและเกลียดชังเหยื่อ Paradise (2008)
That's very, very hostile.คุณเป็นปฏิปักษ์กับผมมากเลยนะ Masterpiece (2008)
Your presence might be misinterpreted as hostile.ทำแบบนี้พวกเขาอาจเข้าใจว่าพวกคุณขู่เขา Dead Space: Downfall (2008)
You want to see hostile?อยากเห็นเราขู่มั้ยล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
- Order. - Permission to treat the witness as hostile?ในระเบียบ ขออนุญาตเพิ่อ... The Dark Knight (2008)
- Hostile? I'll show you hostile!จำเลยเหรอ จำเลยต้องทำงี้ The Dark Knight (2008)
You've got to love a non-hostile takeover!พวกเขาต้องชอบแน่ขอรับ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostileEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostileHe is hostile to the proposal.
hostileI don't feel hostile toward you.
hostileI met with a cool, not to say hostile, reception.
hostileI see that I am surrounded by hostile faces.
hostileMany of us are hostile to the consumption tax.
hostileShe is hostile to me.
hostileShe was aware of their hostile feelings toward her.
hostileSome people took hostile attitudes toward the illegal aliens.
hostileThe baby is not old enough to be capable of hostile laughter.
hostileThe hostile army began to attack.
hostileThe Soviet Union took a hostile attitude toward us.
hostileWe, ACME Ltd., hereby announce that we will resist with all our strength this hostile takeover.
hostileWe don't feel hostile toward you.
hostileWe got a hostile reception from the villagers.
hostileWhen the trusted confidant of the person who conducted a hostile takeover of the company betrayed him it was a sort of retributive justice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
ไพริน(n) enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count Unit: คน, พวก
ไพรินทร์(n) hostile king, See also: king who is an enemy, Example: ข้ารู้สึกโกรธแค้นไพรินทร์ผู้นี้มาก เราไม่เคยไปทำอะไรให้มันเจ็บใจเลย มันยังกลับมาทำลายเรา, Thai Definition: กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก
ชักสีหน้า(v) show dissatisfaction (toward someone), See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone, Example: เมื่อถูกเอ็ดเข้าบ่อยๆ เธอก็เริ่มชักสีหน้ากับแม่แสดงอาการไม่พอใจ, Thai Definition: แสดงความไม่พอใจออกทางสีหน้า
ชักหน้า(v) show dissatisfaction (toward someone), See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone, Syn. ชักสีหน้า, Thai Definition: ทำสีหน้าโกรธไม่พอใจ
เป็นปฏิปักษ์(v) be the enemy of, See also: be the antagonistic of, be hostile, Syn. เป็นศัตรู, Ant. เป็นมิตร, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
เป็นศัตรู[pen sattrū] (adj) EN: hostile  FR: hostile

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HOSTILE HH AA1 S T AH0 L
HOSTILE HH AA0 S T AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostile (j) hˈɒstaɪl (h o1 s t ai l)
hostilely (a) hˈɒstaɪliː (h o1 s t ai l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] hostile; enemy (factions); combative #15,274 [Add to Longdo]
变脸[biàn liǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˇ,   /  ] to turn hostile suddenly; face changing, a device of Sichuan Opera, a dramatic change of attitude expressing fright, anger etc #18,458 [Add to Longdo]
翻脸[fān liǎn, ㄈㄢ ㄌㄧㄢˇ,   /  ] to fall out with sb; to become hostile #20,808 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ,   /  ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against #27,189 [Add to Longdo]
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] hostile; hostility #141,901 [Add to Longdo]
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀   /   ] hostile [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feind...; Feindes...hostile [Add to Longdo]
Übernahme { f } | Übernahmen { pl } | feindliche Übernahme { f } | freundliche Übernahme { f }takeover | takeovers | hostile takeover; contested takeover | friendly takeover [Add to Longdo]
jdn. anfeinden | anfeindend | angefeindetto be hostile to | being hostile to | been hostile to [Add to Longdo]
ausländerfeindlichhostile to foreigners [Add to Longdo]
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) { adj } | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile [Add to Longdo]
feindselig { adv }hostilely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
敵視[てきし, tekishi] (n, vs) looking on (somebody) as hostile [Add to Longdo]
敵性国家[てきせいこっか, tekiseikokka] (n) hostile nation [Add to Longdo]
敵対的企業買収[てきたいてききぎょうばいしゅう, tekitaitekikigyoubaishuu] (n) (See 敵対的買収) hostile buyout [Add to Longdo]
敵対的買収[てきたいてきばいしゅう, tekitaitekibaishuu] (n) hostile takeover [Add to Longdo]
敵地[てきち, tekichi] (n) enemy territory; hostile place [Add to Longdo]
敵方[てきがた, tekigata] (n) hostile party; enemy side [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp, v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, a. [L. hostilis, from hostis enemy: cf. F.
   hostile. See {Host} an army.]
   Belonging or appropriate to an enemy; showing the disposition
   of an enemy; showing ill will and malevolence, or a desire to
   thwart and injure; occupied by an enemy or enemies; inimical;
   unfriendly; as, a hostile force; hostile intentions; a
   hostile country; hostile to a sudden change.
 
   Syn: Warlike; inimical; unfriendly; antagonistic; opposed;
     adverse; opposite; contrary; repugnant.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hostile \Hos"tile\, n.
   An enemy; esp., an American Indian in arms against the
   whites; -- commonly in the plural. [Colloq.] --P. H.
   Sheridan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostile
   adj 1: characterized by enmity or ill will; "a hostile nation";
       "a hostile remark"; "hostile actions" [ant: {amicable}]
   2: not belonging to your own country's forces or those of an
     ally; "hostile naval and air forces" [ant: {friendly}]
   3: impossible to bring into friendly accord; "hostile factions"
   4: very unfavorable to life or growth; "a hostile climate"; "an
     uncongenial atmosphere"; "an uncongenial soil"; "the
     unfriendly environment at high altitudes" [syn: {hostile},
     {uncongenial}, {unfriendly}]
   5: unsolicited and resisted by the management of the target
     company ( used of attempts to buy or take control of a
     business); "hostile takeover"; "hostile tender offer";
     "hostile bid"
   n 1: troops belonging to the enemy's military forces; "the
      platoon ran into a pack of hostiles" [ant: {friendly}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 hostile /ostil/ 
  adverse; hostile

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top