ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonistic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonistic-, *antagonistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonistic(adj) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์, See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. opposing, hostile, inimical

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน, เป็นศัตรูกัน, ไม่ถูกกัน, ตรงข้ามกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Actionการออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Groupsกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆซึ่งทำงานต้าน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
antagonistic(adj) indicating opposition or resistance, Syn. counter
antagonistic(adj) characterized by antagonism or antipathy, Syn. antipathetical, antipathetic
antagonistic(adj) arousing animosity or hostility, Ant. conciliatory
antagonistic(adj) used especially of drugs or muscles that counteract or neutralize each other's effect, Syn. incompatible, Ant. synergistic
antagonistic(adj) incapable of harmonious association
antagonistically(adv) in an antagonistic manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Antagonistic

{ } a. Opposing in combat, combating; contending or acting against; as, antagonistic forces. -- An*tag`o*nis"tic*al*ly, adv. [1913 Webster]

They were distinct, adverse, even antagonistic. Milman. [1913 Webster]

Variants: Antagonistical

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because the indeed antagonistเพราะว่าผู้ที่ต่อต้านจริงๆ Fearless (2006)
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right? Deja Vu (2006)
His character is very antagonisticบุคลิกของเขาดูตรงกันข้ามมาก Iljimae (2008)
- using a calcineurin antagonist.- ใช้ยากดเอนไซม์แคลซินิวริน Black Swan (2009)
Less antagonistic.ทำให้เราไม่ถูกกันน้อยลง Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Look, this doesn't have to be antagonistic.นี่คุณ ไม่เคยต้องทำตัวต่อต้านกันเลย On the Fence (2011)
Sheriff, I'm not being antagonistic.นายอำเภอครับ ผมไม่ใช่ศัตรู Pay It Forward (2013)
That's why I volunteered to be the antagonist.ฉันถึงอาสาเป็นคนต่อต้านเรื่องนี้เองไงล่ะ Episode #1.12 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antagonisticThe two countries are antagonistic to each other.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
antagonistic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonistic
antagonistically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] antagonistic; laboring hard; pressed #17,986 [Add to Longdo]
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] antagonistic #40,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp, v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na, n, adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top